Modificarea şi completarea H.G. nr. 1.050/2013 pentru pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014 – 2016. Norme de aplicare. Valoare sprijin financiar (III) (H.G. nr. 279/2016)

3 mai 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 465
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2014 – 2016, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
(M. Of. nr. 811 din 20 decembrie 2013)
H.G. nr. 279/2016
(M. Of. nr. 292 din 18 aprilie 2016)
modifică: lit. a) și b) cap. VI pct. 2 din anexa nr. 1; titlul pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1 din anexa nr. 1; lit. d) pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1; lit. j) pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1; art. 1 anexa nr. 2;   lit. a) și b) alin. (1) art. 2 din anexa nr. 2;  lit. f) – h) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2;  alin. (3) art. 3 din anexa nr. 2;
abrogă: lit. c) alin. (1) art. 2 din anexa nr. 2; alin. (1) art. 3 din anexa nr. 2;
introduce: art. 21 și 22; lit. e1) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2; lit. k) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2; art. 4 din anexa nr. 2; art. 12 din anexa nr. 2

În M. Of. nr. 292 din 18 aprilie 2016, a fost publicată H.G. nr. 279/2016 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2014 – 2016, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar.

Vom prezenta, în continuare, modificările respective.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 21 și 22 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

 

Noua reglementare

La anexa nr. 2, după art. 2 se introduc două noi articole, art. 21 și 22.

Potrivit noii reglementări, art. 21 și 22 stabilesc următoarele:

Art. 21

(1) În cazul în care survine decesul membrului apicultor, beneficiar al sprijinului financiar, după data depunerii cererii unice de solicitare a sprijinului financiar la forma asociativă, se procedează astfel:

a) moștenitorul depune la forma asociativă o «cerere de solicitare a sprijinului pentru moștenitor» însoțită de următoarele documente:

    (i) copie a certificatului de deces al apicultorului;

    (ii) copie a certificatului de calitate de moștenitor/certificat de moștenitor eliberat de notarul public;

    (iii) copie a declarației notariale de împuternicire a moștenitorului desemnat să primească suma cuvenită, în cazul în care există mai mulți moștenitori;

    (iv) copie act de identitate;

b) forma asociativă depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – centrul județean, centrul municipiului București o «cerere de modificare date» însoțită de următoarele documente:

    (i) copie a certificatului de deces al apicultorului, semnată și ștampilată de forma asociativă;

    (ii) copie a certificatului de calitate de moștenitor/certificat de moștenitor eliberat de notarul public, semnată și ștampilată de forma asociativă;

    (iii) copie a declarației notariale de împuternicire a moștenitorului desemnat să primească suma cuvenită, în cazul în care există mai mulți moștenitori, semnată și ștampilată de forma asociativă;

    (iv) copie act de identitate moștenitor, semnată și ștampilată de forma asociativă”.

Art. 22

 (1) Formele asociative au obligația, în cel mult 45 de zile lucrătoare de la data încasării ajutorului financiar de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, atât de a plăti membrilor apicultori sumele autorizate la plată, cât și de a transmite la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură documente privind efectuarea plăților către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit.

    (2) Documentele privind efectuarea plăților către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit, pot fi depuse și după termenul prevăzut la alin. (1), în termen de 25 de zile lucrătoare aplicându-se formelor asociative o reducere de 0,5% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aprobate la plată și nedistribuite, însoțite de documente justificative prin care se motivează întârzierea.

    (3) Fac excepție de la termenul prevăzut la alin. (1) formele asociative care se află în una din situațiile:

a) decesul apicultorului beneficiar al sprijinului, al reprezentantului legal al formei asociative, caz în care forma asociativă depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură copia certificatului de deces;

b) emiterea unui act administrativ pe numele formei asociative prin care s-a dispus blocarea contului în care au fost virate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sumele autorizate la plată pentru apicultorii beneficiari ai sprijinului, caz în care forma asociativă depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură copia actului administrativ din care reiese blocarea contului;

c) incapacitate profesională de lungă durată a reprezentantului legal sau a apicultorului membru al acesteia, în care forma asociativă depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură copii ale documentelor justificative, conform legislației specifice în vigoare.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), forma asociativă are obligația de a depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură documentele privind efectuarea plăților către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care forma asociativă este în măsură să facă acest lucru, dar nu mai mult de 1 martie 2017, împreună cu documentele doveditoare ale situației invocate.

(5) În cazul în care forma asociativă nu face dovada plăților către apicultorii beneficiari ai sumelor cuvenite, în termenele prevăzute la alin. (1), (2) și (4), aceasta nu mai poate solicita sprijin pentru nicio măsură din Program, în următorii doi ani, iar Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură notifică apicultorii, membri ai formei asociative respective, cu privire la acest fapt”.

 

Alin. (1) art. 3 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, alin. (1) art. 3 din anexa nr. 2 stabilea faptul că pentru acțiunea prevăzută în cap. II lit. a) din anexa nr. 1 la hotărâre, Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ depune anual la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, sediul central, o cerere însoțită de documente justificative privind realizarea acestei acțiuni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (1) art. 3 din anexa nr. 2 Abrogat.

 

Lit. e1) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

 

Noua reglementare

La anexa nr. 2, la art. 3 alin. (2), după lit. e) se introduce o nouă literă, litera e1).

Potrivit noii reglementări, lit. e1) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2 dispune următoarele:

e^1) copia documentului care atestă autorizarea pentru comercializare a furnizorului de medicamente;”.

 

Lit. f) – h) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. f) – h) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2 prevedea faptul că pentru acțiunile prevăzute în cap. II lit. b)–e) din anexa nr. 1 la hotărâre, forma asociativă legal constituită, pe baza cererilor și a documentelor depuse de beneficiari, depune la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe raza căruia își are sediul înregistrat în actele de constituire, anumite documente, printre care:

f) copia facturii fiscale de achiziție a medicamentelor și a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, copia facturii fiscale de achiziție a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine, copia facturii fiscale de achiziție a stupilor;

g) copia facturii fiscale de efectuare a analizelor;

h) copia documentelor fiscale de efectuare a plății medicamentelor și a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, copia documentelor fiscale de efectuare a plății mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine, copia documentului fiscal de efectuare a plății stupilor, copia documentului fiscal al apicultorului de efectuare a plății analizelor fizico-chimice ale mierii.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. f) – h) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2 stabilește următoarele: pentru acțiunile prevăzute în cap. II lit. b)–e) din anexa nr. 1 la hotărâre, forma asociativă legal constituită, pe baza cererilor și a documentelor depuse de beneficiari, depune la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe raza căruia își are sediul înregistrat în actele de constituire, următoarele documente:

f) copia facturii de achiziție a medicamentelor și a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine și a stupilor, emisă după data depunerii cererii unice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);

g) copia facturii de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii, precum și copia documentelor de efectuare a plății acestora, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);

h) copia documentelor de efectuare a plății medicamentelor și a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine și a stupilor, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);”.

 

Lit. k) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

 

Noua reglementare

La anexa nr. 2, la art. 3 alin. (2), după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. k).

Potrivit noii reglementări, lit. k) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2 stabilește următoarele: „copia carnetului de stupină pentru mișcarea efectivului din carnetul de stupină, pentru acțiunea refacerea efectivului de albine”.

 

Alin. (3) art. 3 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, alin. (3) art. 3 din anexa nr. 2 prevedea faptul că documentele prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie în limba română sau însoțite de traduceri legalizate ale acestora, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (3) art. 3 din anexa nr. 2 stabilește următoarele:

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) trebuie să fie în limba română sau însoțit de traducerea legalizată a acestuia, după caz”.

 

Art. 4 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 din anexa nr. 2 stabilea faptul că fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa, precum și stupii achiziționați prin Program trebuie să respecte cerințele tehnice prevăzute în Ghidul de bune practici pentru apicultură, avizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 din anexa nr. 2Abrogat.

 

Art. 12 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

 

Noua reglementare

La anexa nr. 2, după art. 11 se introduce un nou articol, art. 12.

Potrivit noii reglementări, art. 12 din anexa nr. 2 dispune următoarele:

(1) Atât reprezentanții formelor asociative, cât și apicultorii selectați care au depus cerere unică de solicitare a sprijinului trebuie să fie prezenți la data comunicată pentru efectuarea controlului la fața locului sau să mandateze un reprezentant.

(2) Refuzul controlului la fața locului la data comunicată atrage excluderea de la plată”.

Modificarea și completarea H.G. nr. 1.050/2013 pentru pentru aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2014 – 2016. Norme de aplicare. Valoare sprijin financiar (III) (H.G. nr. 279/2016) was last modified: aprilie 27th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter