Modificarea şi completarea H.G. nr. 1.050/2013 pentru pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014 – 2016. Norme de aplicare. Valoare sprijin financiar (II) (H.G. nr. 279/2016)

29 apr. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 589
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2014 – 2016, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
(M. Of. nr. 811 din 20 decembrie 2013)
H.G. nr. 279/2016
(M. Of. nr. 292 din 18 aprilie 2016)
modifică: lit. a) și b) cap. VI pct. 2 din anexa nr. 1; titlul pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1 din anexa nr. 1; lit. d) pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1; lit. j) pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1; art. 1 anexa nr. 2;   lit. a) și b) alin. (1) art. 2 din anexa nr. 2;  lit. f) – h) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2;  alin. (3) art. 3 din anexa nr. 2;
abrogă: lit. c) alin. (1) art. 2 din anexa nr. 2; alin. (1) art. 3 din anexa nr. 2;
introduce: art. 21 și 22; lit. e1) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2; lit. k) alin. (2) art. 3 din anexa nr. 2; art. 4 din anexa nr. 2; art. 12 din anexa nr. 2

 

În M. Of. nr. 292 din 18 aprilie 2016, a fost publicată H.G. nr. 279/2016 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2014 – 2016, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vom prezenta, în continuare, modificările respective.

Lit. a) și b) cap. VI („Detalierea acțiunilor aprobate în Program”) pct. 2 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. a) și b) cap. VI pct. 2 din anexa nr. 1 stabilea drept cheltuieli eligibile, prețul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei, achiziționate pentru întregul efectiv de albine deținut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar; prețul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei folosite pentru apicultura ecologică achiziționate pentru întregul efectiv de albine deținut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, în cazul apiculturii ecologice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. a) și b) cap. VI pct. 2 din anexa nr. 1 prevede următoarele:

a) prețul fără TVA al medicamentelor achiziționate pentru întregul efectiv de albine deținut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, de la furnizori autorizați conform legislației în domeniu;

b) prețul fără TVA al medicamentelor folosite pentru apicultura ecologică achiziționate pentru întregul efectiv de albine deținut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, de la furnizori autorizați conform legislației în domeniu;”.

 

Titlul pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1 („Detalierea acțiunilor aprobate în Program”) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1 din anexa nr. 1 era următorul  („Refacerea efectivului de familii de albine”).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1 din anexa nr. 1 este următorul („Refacerea efectivului de familii de albine – Achiziționarea de mătci, roiuri pe faguri și/sau familii de albine identificate pentru apicultura convențională sau ecologică”).

 

Lit. d) pct. 3 cap. VI („Detalierea acțiunilor aprobate în Program”) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. d) pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1 stabilea drept condiție de eligibilitate, printre altele, faptul că apicultorul poate să achiziționeze mătcile, roiurile pe faguri și/sau familiile de albine prin Program până la data semnării oricărui contract de finanțare/decizie de finanțare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), semnat cu o autoritate contractantă, precum și în perioada de monitorizare a contractului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. d) pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1 dispune următoarele: „d) apicultorul poate să achiziționeze mătcile, roiurile pe faguri și/sau familiile de albine prin Program numai în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanțare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiții finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și acordarea ultimei plăți pentru finalizarea investiției;”.

 

Lit. j) pct. 3 cap. VI („Detalierea acțiunilor aprobate în Program”) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. j) pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1 dispunea drept condiție de eligibilitate, printre altele, faptul că în cazul apiculturii ecologice achiziționarea mătcilor, rolurilor pe faguri și/sau a familiilor de albine sa se facă începând din data de 1 martie al fiecărui an din stupine înregistrate la direcția pentru agricultură județeană privind producția ecologică și este condiționată de achiziția medicamentelor pentru combaterea vafoozei certificate pentru apicultura ecologică de către un organism de certificare și inspecție în agricultura ecologică, acreditat în România.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. j) pct. 3 cap. VI din anexa nr. 1 prevede următoarele:

j) în cazul apiculturii ecologice, achiziționarea mătcilor, roiurilor pe faguri și/sau a familiilor de albine să se facă începând din data de 1 martie a fiecărui an din stupine înregistrate la direcția pentru agricultură județeană privind producția ecologică și este condiționată de achiziția medicamentelor certificate pentru apicultura ecologică de către un organism de certificare și inspecție în agricultura ecologică, acreditat în România”.

 

Art. 1 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 din anexa nr. 2 prevedea faptul că beneficiarii Programului național apicol pentru perioada 2014–2016, denumit în continuare Program, astfel cum sunt definiți la cap. III din anexa nr. 1 la hotărâre, pentru acțiunile prevăzute în cap. II lit. b)–e) din anexa nr. 1 la hotărâre, achiziționează direct sau prin intermediul formei asociative produsele, solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative legal constituite din care fac parte, conform legislației în vigoare, și depun la sediul acesteia următoarele documente justificative:

a) cerere pe baza căreia solicită accesarea o singură dată a măsurilor prevăzute în Program, în care menționează și acordul de derulare a sprijinului prin intermediul aceleiași forme asociative;
b) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că aceștia nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative, că achiziționează mătcile, roiurile pe faguri și/sau familiile de albine prin Program până la data semnării oricărui contract de finanțare/oricărei decizii de finanțare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), semnat cu o autoritate contractantă sau în perioada de monitorizare aferentă contractului, precum și că, în cazul în care au loc modificări asupra statutului lor juridic, informează forma asociativă din care fac parte în termen de 5 zile lucrătoare de la survenirea acestor modificări;
c) copia actului de identificare – B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;
d) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
e) copia adeverinței care să ateste proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local;
f) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;
g) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de către direcția județeană sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București, pe raza căreia își desfășoară permanent activitatea exploatația/unitatea;
h) copia autorizației stupinei de elită sau a stupinei de multiplicare, eliberată anual de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“, conform criteriilor de autorizare prevăzute în legislația în vigoare;
i) copia certificatului de origine, care atestă proveniența mătcilor din stupine de elită autorizate de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ și autorizate sanitar-veterinar;
j) copia declarației de conformitate, care atestă proveniența mătcilor din stupine de multiplicare autorizate de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ și autorizate sanitar-veterinar;
k) copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte apicultorul, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral, avizat și datat de către consiliul local;
l) copia buletinului de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii și copia documentelor fiscale de efectuare a plății analizelor fizico-chimice ale mierii;
m) copia facturii fiscale de achiziție a medicamentelor și a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, a mătcilor, rolurilor pe faguri sau familiilor de albine și a stupilor;
n) copia facturii fiscale de efectuare a analizelor fizicochimice ale mierii;
o) copia documentelor fiscale de efectuare a plății medicamentelor și a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine și a stupilor.

De asemenea, beneficiarii Programului care sunt crescători de albine în sistem ecologic solicită anual sprijinul financiar prin intermediul formei asociative legal constituite din care fac parte, conform legislației în vigoare, și depun la sediul acesteia, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), următoarele:

a) copia fișei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, aprobată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
b) copia contractului producătorului ecologic, încheiat cu un organism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 anexa nr. 2 dispune următoarele:

(1) Beneficiarii Programului național apicol pentru perioada 2014 – 2016, denumit în continuare Program, astfel cum sunt definiți la cap. III din anexa nr. 1, pentru acțiunile prevăzute la cap. II lit. b) – e) din anexa nr. 1, achiziționează direct toate produsele sau achiziționează prin intermediul formei asociative toate produsele, solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative legal constituite din care fac parte, conform legislației în vigoare, și depun la sediul acesteia următoarele documente:

a) cerere unică de solicitare care se depune o singură dată înainte de efectuarea oricărei achiziții, în care menționează acordul pentru achiziția produselor și/sau pentru derularea sprijinului financiar aferente măsurilor prevăzute în Program, prin intermediul aceleiași forme asociative;

b) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că apicultorii:

    (i) achiziționează mătcile, roiurile pe faguri și/sau familiile de albine prin Program, în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanțare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiții finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și data acordării ultimei plăți pentru finalizarea investiției;

    (ii) indiferent de forma juridică de organizare, nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative;

    (iii) în cazul în care au loc modificări asupra statutului lor juridic, informează forma asociativă din care fac parte, în termen de 5 zile lucrătoare de la survenirea acestor modificări;

c) copia actului de identitate – B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;

d) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;

e) copia adeverinței care să ateste proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local;

f) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;

g) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de către direcția județeană sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București, pe raza căreia își desfășoară permanent activitatea exploatația/unitatea;

h) copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte apicultorul, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral până la data depunerii cererii unice prevăzute la lit. a), avizat și datat de către consiliul local;

i) copia fișei «Mișcarea efectivului familiilor de albine» din carnetul de stupină, pentru acțiunea refacerea efectivului de familii de albine.

    (2) Beneficiarii Programului, astfel cum sunt definiți la cap. III din anexa nr. 1, pentru acțiunile prevăzute în cap. II lit. b) – e) din anexa nr. 1, după ce achiziționează direct toate produsele, depun la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), următoarele:

a) copia certificatului de origine, care atestă proveniența mătcilor din stupine de elită autorizate de către Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» și autorizate sanitar-veterinar;

b) copia declarației de conformitate, care atestă proveniența mătcilor din stupine de multiplicare autorizate de către Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» și autorizate sanitar-veterinar;

c) copia buletinului de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii și copia documentelor de efectuare a plății analizelor fizico-chimice ale mierii, emis după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a);

d) copia documentului care atestă autorizarea pentru comercializare a furnizorului de medicamente;

e) copia facturii de achiziție a medicamentelor și a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine și a stupilor, emisă după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a);

f) copia facturii de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii, precum și copia documentelor de efectuare a plății acestora, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a);

g) copia documentelor de efectuare a plății medicamentelor și a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine și a stupilor, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a).

    (3) Beneficiarii Programului, astfel cum sunt definiți la cap. III din anexa nr. 1, care sunt crescători de albine în sistem ecologic, depun la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și (2), după caz, următoarele:

a) copia fișei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, avizată și aprobată de către direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București;

b) copia contractului producătorului ecologic, încheiat cu un organism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(4) Cererea unică de solicitare depusă la sediul formei asociative împreună cu documentele justificative se înregistrează într-un registru.

(5) Furnizorii de medicamente, funduri de stupi pentru control, funduri de stupi antivarooa, mătci, roiuri pe faguri, familii de albine sau de stupi nu pot fi și beneficiari ai măsurii pentru care sunt furnizori în Programul național apicol pentru perioada 2014 – 2016.

(6) Beneficiarii achiziționează familii de albine identificate conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Familiile de albine achiziționate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deținute de apicultor.

(8) Roiurile pe faguri achiziționate prin Program se înscriu obligatoriu în Carnetul de stupină”.

 

Lit. a) și b) alin. (1) art. 2 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. a) și b) alin. (1) art. 2 din anexa nr. 2 stabileau faptul că forma asociativă legal constituită are obligația de a păstra la sediul acesteia următoarele:

a) documentele prevăzute la art. 1;
b) procesul-verbal sau factura fiscală din care să reiasă că membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele, fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa în vederea combaterii varoozei, mătcile, roiurilor la pachet, familiile de albine solicitate, precum și stupii, în cazul achiziționării acestora prin intermediul formei asociative;
c) calendarul tratamentelor, întocmit și urmărit de forma asociativă;
d) lista cu furnizorii de familii de albine și roiuri pe faguri, care fac dovada că au stupinele înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și în registrul agricol;
e) copia documentului din care să reiasă capacitatea furnizorului de a produce material biologic, semnat de acesta și avizat de reprezentantul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“;
f) registrul membrilor care au solicitat sprijin financiar.

De asemenea, documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează conform legislației în vigoare și sunt puse la dispoziția reprezentanților compartimentului de inspecție din cadrul centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, precum și a reprezentanților altor instituții de control abilitate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. a) și b) alin. (1) art. 2 din anexa nr. 2

a) documentele prevăzute la art. 1 și toate documentele prevăzute de legislația națională de constituire și funcționare a formelor asociative;

b) procesul-verbal sau factura de achiziție din care să reiasă că membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele, fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa în vederea combaterii varoozei, mătcile, roiurile pe faguri, familiile de albine solicitate, precum și stupii, în cazul achiziționării acestora prin intermediul formei asociative;”.

 

Lit. c) alin. (1) art. 2 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.050/2013 (modificată prin H.G. nr. 279/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. c) alin. (1) art. 2 din anexa nr. 2 prevedea faptul că forma asociativă legal constituită are obligația de a păstra la sediul acesteia: calendarul tratamentelor, întocmit și urmărit de forma asociativă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. c) alin. (1) art. 2 din anexa nr. 2 Abrogată.

 

 

Modificarea și completarea H.G. nr. 1.050/2013 pentru pentru aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2014 – 2016. Norme de aplicare. Valoare sprijin financiar (II) (H.G. nr. 279/2016) was last modified: aprilie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter