Modificarea şi completarea H.G. nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene ș.a. (Ședința de Guvern)

10 Aug 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 488
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
Proiecte de lege– Proiect de lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
– Proiect de lege pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene
– Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Canadei, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea și Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Pașnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977, semnat la București la 31 iulie 2015
10 august 2016Proiecte de ordonanță– Proiect de ordonanță pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
– Proiect de ordonanță pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
– Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate încadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
Proiecte de hotărâre– Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți
– Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor de urgență și aprobarea modului de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor de urgență pentru țiței și/sau produse petroliere de către operatorii economici în anul 2016
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare
– Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Georgia, semnat la 27 iunie 2016, la Tbilisi
– Proiect de hotărâre pentru modificarea pct.8 din anexa nr.6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin H.G. nr. 1611/2009
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr. 118/2014, și a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea în domeniul public al comunei Vînători și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 18 din anexa la H.G. nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din muncipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventor și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județul Brașov, Brăila, Dolj și Timiș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind înscrierea unui monument de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și /sau autorizării privind securitatea la incendiu
– Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor alin. (2), alin. (3) și alin. (8) ale art. 3(1), art. 3(3) și art. 3(4) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 10 august 2016 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Proiecte de lege

– Proiect de lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (M. Of. nr. 435 din 30 iunie 2012;cu modif. ult.);

– Proiect de lege pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene;

– Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Canadei, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea și Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Pașnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977, semnat la București la 31 iulie 2015;

 

Proiecte de ordonanță

– Proiect de ordonanță pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;

– Proiect de ordonanță pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

– Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate încadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal (M. Of. nr. 253 din 5 aprilie 2016; cu modif. ult.);

 

Proiecte de hotărâre

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți;

– Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor de urgență și aprobarea modului de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor de urgență pentru țiței și/sau produse petroliere de către operatorii economici în anul 2016;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare;

– Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Georgia, semnat la 27 iunie 2016, la Tbilisi;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea pct.8 din anexa nr.6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin H.G. nr. 1611/2009 (M. Of. nr. 13 din 8 ianuarie 2010; cu modif. ult.);

– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr. 118/2014, și a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale (M. Of. nr. 754 din 9 noiembrie 2012; cu modif. ult.);

– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița

– Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea în domeniul public al comunei Vînători și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 18 din anexa la H.G. nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din muncipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventor și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (M.Of. nr. 314 din 11 noiembrie 1994; cu modif. ult.);

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 (M. Of. nr. 941 din 19 decembrie 2015; cu modif. ult.);

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județul Brașov, Brăila, Dolj și Timiș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiect de hotărâre privind înscrierea unui monument de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii;

– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene (M. Of. nr. 98 din 19 februarie 2013; cu modif. ult.);

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și /sau autorizării privind securitatea la incendiu;

– Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor alin. (2), alin. (3) și alin. (8) ale art. 3(1), art. 3(3) și art. 3(4) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015; cu modif. ult.).

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Modificarea și completarea H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene ș.a. (Ședința de Guvern) was last modified: august 12th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter