Modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificări (II) (O.U.G. nr. 45/2016)

12 sept. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 802

Despre

  • M. Of. nr. 684 din 2 septembrie 2016
  • O.U.G. nr. 45/2016
  • Legea nr. 95/2006

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 95/2006
(M. Of. nr. 652 din 28 august 2015)
O.U.G. nr. 45/2016
(M. Of. nr. 684 din 2 septembrie 2016)

 – modifică:  art. 407 alin. (1);  art. 412 alin. (4); mențiunea de după art. 475; art. 478 alin. (2), lit. d) și e); art. 493 alin. (3); art. 493 alin. (4) și (5); art. 500 alin. (2), lit. f); art. 502;  art. 504; art. 505 alin. (1)

– introduce: art. 410 alin. (4); art. 4101 și 4102; art. 4111; art. 4112-4119; art. 470 alin. (11) și (12); art. 470 alin. (4); art. 485 alin. (11) și (12); art. 485 alin. (4); art. 493 alin. (31); art. 4931; art. 4941 și 4942;  art. 500 alin. (4);  art. 5081 și 5082

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În M. Of. nr.684 din 2 septembrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

În continuare, vom prezenta o parte a respectivelor modificări.

 

Art. 407 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 407 alin. (1) stabilea faptul că pentru fiecare prestare de servicii, autoritățile competente române pot solicita autorităților competente omoloage din statul membru de stabilire informații pertinente cu privire la legalitatea condiției de stabilire, buna conduită profesională a solicitantului, precum și la absența, în cazul acestuia, a sancțiunilor disciplinare sau penale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 407 alin. (1) prevede următoarele:

Art. 407

(1) În cazul unor suspiciuni justificate, autoritățile competente române pot solicita autorităților competente omoloage din statul membru de stabilire al medicului solicitant informații pertinente cu privire la legalitatea condiției de stabilire, buna conduită profesională a acestuia, precum și la absența sancțiunilor disciplinare sau penale aplicate în legătură cu exercitarea profesiei”.

 

Art. 410 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

La art. 410, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 410 alin. (4) prevede următoarele:

(4) Colegiul Medicilor din România se desemnează ca autoritatea competentă să verifice respectarea obligației prevăzute la alin. (3)”.

 

Art. 4101 și 410din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

După art. 410, se introduc două noi articole, art, 4101 și 4102.

Potrivit noii reglementări, art. 4101 și 4102 prevede următoarele:

Art. 4101

(1) Verificarea cunoștințelor lingvistice se limitează la cunoașterea limbii române ca limbă oficială în România.

(2) Colegiul Medicilor din România poate efectua verificarea cunoștințelor lingvistice numai după emiterea conform normelor comunitare a cardului profesional european de medic sau, după caz, numai după recunoașterea calificărilor profesionale de medic. În aprecierea cunoștințelor lingvistice, CMR va ține cont de durata activității care urmează a fi desfășurată.

Art. 4102

Deciziile Colegiului Medicilor din România cu privire la verificarea cunoștințelor lingvistice pot fi atacate de medicii în cauză la instanța de contencios administrativ”.

 

Art. 4111 din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

După art. 411, se introduce un nou articol, art. 4111.

Potrivit noii reglementări, art. 4111 prevede următoarele:

Art. 4111

Schimbul de informații în temeiul art. 407 și 411 dintre autoritățile competente române și autoritățile competente ale celorlalte state membre se efectuează prin intermediul IMI”.

 

Art. 4111 din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

După art. 4111, se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 4-a „Mecanismul de alertă”, cuprinzând art. 4112-4119.

Potrivit noii reglementări, secțiunea a 4-a „Mecanismul de alertă”, cuprinzând art. 4112-4119prevede următoarele:

SECȚIUNEA 4: Mecanismul de alertă

Art. 4112

(1) CMR informează autoritățile competente din toate celelalte state membre cu privire la medicii cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale.

(2) Din categoria medicilor prevăzuți la alin. (1) fac parte:

a) medici și medici generaliști care dețin titlul de calificare prevăzut la anexele nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2007, cu modificările și completările ulterioare;
b) medici specialiști, care dețin un titlu prevăzut la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2007, cu modificările și completările ulterioare;
c) medicii titulari ai certificatelor care atestă că posesorul a efectuat o formare care îndeplinește cerințele minime prevăzute la anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2007, cu modificările și completările ulterioare;
d) medicii titulari ai certificatelor de drepturi dobândite astfel cum sunt menționate în Hotărârea Guvernului nr. 282/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4113

Colegiul Medicilor din România transmite informațiile menționate la art. 4112 prin alertă în cadrul IMI, cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activități profesionale de către profesionistul în cauză. Aceste informații se limitează la:

a) identitatea medicului în cauză, numele, prenumele și data nașterii;
b) calificarea cu care acesta exercită profesia de medic;
c) informații cu privire la autoritatea sau instanța națională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicția;
d) sfera de aplicare a restricției sau interdicției;
e) perioada în cursul căreia se aplică restricția sau interdicția.

Art. 4114

Cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii instanței, Colegiul Medicilor din România, în calitate de autoritate competentă a statului membru interesat, informează autoritățile competente ale tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul IMI, despre identitatea profesioniștilor care au solicitat recunoașterea calificărilor de medic și, respectiv, de medic specialist în temeiul prezentelor prevederi și în cazul cărora instanțele române au constatat că au făcut uz, în acest scop, de titluri falsificate de calificare profesională.

Art. 4115

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informații prevăzute la art. 4112 și 4114 se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4116

Atunci când expiră o interdicție sau o restricție menționată la art. 4112, Colegiul Medicilor din România informează fără întârziere autoritățile competente din celelalte state membre, menționând data expirării și orice altă schimbare ulterioară a respectivei date.

Art. 4117

Medicii pentru care Colegiul Medicilor din România transmite alerte celorlalte state membre sunt informați în scris cu privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanșarea și derularea procedurii de alertă.

Art. 4118

(1) Medicii prevăzuți la art. 4117 au posibilitatea de a contesta decizia privind aplicarea mecanismului de alertă la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii sau pot solicita Colegiului Medicilor din România rectificarea unei astfel de decizii.
(2) În cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre se dovedește a fi neîntemeiată, medicul în cauză poate obține despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta, în condițiile legii. În aceste cazuri, decizia privind alerta poate conține precizarea că face obiectul unor proceduri inițiate de către profesionist.

Art. 4119

Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele se radiază în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicției sau restricției menționate la art. 4112”.

 

Art. 412 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 412 alin. (4) stabilea faptul că CMR cuprinde toți medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. a), c) și e), precum și medicii stabiliți în România care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. b), d) și f) și care exercită profesia de medic în condițiile respectivei legi.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 412 alin. (4) prevede următoarele:

(4) Colegiul Medicilor din România cuprinde toți medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. a), c) și e), precum și medicii stabiliți în România care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. b), d), f) și g) și care exercită profesia de medic în condițiile respectivei legi”.

 

Art. 470 alin. (11) și (12) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

La art. 470, după alin.(1), se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12).

Potrivit noii reglementări, art. 470 alin. (11) și (12prevăd următoarele:

„(11) Normele privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic, eliberate de un stat terț, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii, se elaborează de Ministerul Sănătății în colaborare cu Colegiul Medicilor din România și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(12) Pentru recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic prevăzute la alin. (1) și (11), Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România se asigură că toate cerințele, procedurile și formalitățile legate de accesul la aspectele reglementate de prezenta lege pot fi îndeplinite de la distanță și prin mijloace electronice, în condițiile legislației în vigoare, și informează inclusiv prin mijloace electronice despre toate cerințele, procedurile și formalitățile privind accesul la aspectele reglementate ale profesiei de medic în România”.

 

Art. 470 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

La art. 470, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 470 alin. (4) prevede următoarele:

(4) Procedura de întocmire și reactualizare a listei de posturi vacante de medic medicină generală și de medic specialist se elaborează de către Ministerul Sănătății și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (11)”.

 

Mențiunea de după art. 475 privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, mențiunea de după art. 475 privind transpunerea normelor Uniunii Europene stabilea faptul că respectivul titlu transpune integral prevederile referitoare la exercițiul profesiei de medic cuprinse în:

– Directiva Consiliului nr. 93/16 din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri de medic, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), nr. 165 din 7 iulie 1993, p. 1;

– art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3), art. 6, art. 7 alin. (1), alin. (2) lit. a)–c) și alin. (3), art. 8,art. 50 alin. (1) și (4), art. 51, art. 52 alin. (1), art. 53, 54 și art. 56 alin. (1) și (2) din Directiva 2005/36/CE din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005;

– art. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.612/68/CEE din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în interiorul Comunității Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 257 din 19 octombrie 1968;

– Directiva Consiliului 2003/109/CE din 25 noiembrie 2003 privind statutul cetățenilor din statele terțe care sunt rezidenți pe termen lung, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 2004.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, mențiunea de după art. 475 privind transpunerea normelor Uniunii Europene, prevede următoarele:

Respectivul titlu transpune integral:

1. prevederile referitoare la exercitarea profesiei de medic cuprinse în:

– Directiva nr. 93/16/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. 165 din 7 iulie 1993, p. 1;
– art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3), art. 6, art. 7 alin. (1), alin. (2) lit. a)-c) și alin. (3), art. 8, art. 50 alin. (1) și (4), art. 51, art. 52 alin. (1), art. 53, 54 și art. 56 alin. (1) și (2) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005;
– art. 11 din Regulamentul (CEE) nr. 1.612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în interiorul Comunității Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 257 din 19 octombrie 1968;
– Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 2004;
– Directiva nr. 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (“Regulamentul IMI”) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013;

2. prevederile referitoare la accesul la locurile de muncă înalt calificate prevăzute de Directiva nr. 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 155 din 18 iunie 2009”.

 

Art. 478 alin. (2), lit. d) și e) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 478 alin. (2), lit. d) și e) stabileau faptul că prin titlu oficial de calificare în medicina dentară se înțelege:
(…)
d) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicină dentară, eliberate conform normelor UE de statele membre ale UE, statele aparținând SEE sau de Confederația Elvețiană;
e) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicină dentară, dobândite într-un stat terț și recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. d) ori echivalate de România.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 478 alin. (2), lit. d) și e) prevăd următoarele:

d) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de medic dentist și, respectiv, de medic dentist specialist eliberate conform normelor UE de celelalte state membre ale UE, statele aparținând SEE sau de Confederația Elvețiană;
e) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de bază de medic dentist și, respectiv, de medic specialist, dobândite într-un stat terț și recunoscute de unul dintre statele membre prevăzute la lit. d), de îndată ce titularul său are o experiență profesională de trei ani pe teritoriul statului care a recunoscut respectivul titlu de calificare, ori echivalate în România, în condițiile legii”.

 

Art. 485 alin. (11) și (12) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

La art. 485, după alin. (1), se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12).

Potrivit noii reglementări, art. 485 alin. (11) și (12) prevăd următoarele:

(11) În cazurile prevăzute la alin. (1), exercitarea profesiei se face cu drept de liberă practică.
(12) Exercitarea efectivă de către medicii dentiști care au obținut drept de liberă practică, a activităților profesionale, cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă, și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege, constituie experiență profesională de medic dentist”.

 

Art. 485 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

La art. 485, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 485 alin. (4) prevede următoarele:

(4) Accesul la formarea în una dintre specialitățile medico-dentare prevăzute pentru România în anexa V.5.3.3. la Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se poate face după absolvirea și validarea formării de bază de medic dentist prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură, respectiv de Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 493 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 493 alin. (3) stabilea faptul că dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde:
a) copia documentului de cetățenie;
b) copia documentelor care atestă formarea în profesie;
c) certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36CE;
d) certificatul de sănătate fizică și psihică emis de statul membru de origine sau de proveniență;
e) dovada emisă de statul membru de origine sau de proveniență, prin care se atestă onorabilitatea și moralitatea posesorului;
f) dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greșeli în activitatea profesională, emisă de instituțiile abilitate din unul dintre statele membre prevăzute la alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 493 alin. (3) prevede următoarele:

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) va cuprinde:

a) copia documentului care face atestă cetățenia;
b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul la profesia de medic dentist și, după caz, dovada experienței profesionale a titularului. În cazul titlurilor de calificare de medic dentist a căror recunoaștere intră sub incidența Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile competente române pot cere posesorului informații cu privire la formarea însușită de acesta, necesare stabilirii diferențelor față de formarea de medic dentist din România, în vederea alcătuirii probei de aptitudini. În cazul în care acesta nu este în măsură să furnizeze respectivele informații, autoritățile competente române se adresează punctului de contact, autorității competente sau oricărui alt organism competent al statului membru de origine;
c) certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență în cazul medicilor dentiști care întrunesc cerințele de formare prevăzute de normele UE, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute la anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2007, cu modificările și completările ulterioare;
d) dovezi emise de statul membru de origine sau proveniență privind caracterul onorabil, moral sau absența unei situații care suspendă sau interzice exercitarea profesiei de medic dentist în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenței unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale;
e) documentul privind sănătatea fizică și psihică a medicului dentist titular emis de statul membru de origine sau de proveniență;
f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile de asigurare din unul din statele membre prevăzute la alin. (1) prin care se atestă că medicul dentist titular este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională potrivit prevederilor legale în vigoare în România privind termenii și extinderea acestei garanții”.

 

Art. 493 alin. (31) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

La art. 493, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (31).

Potrivit noii reglementări, art. 493 alin. (31) prevede următoarele:

„(31) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-f) se însoțesc de traduceri legalizate în limba română”.

 

Art. 493 alin. (4) și (5) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 493 alin. (4) și (5) stabilea faptul că:
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)–f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii.
(5) În situația în care pentru accesul și exercițiul activității prevăzute la alin. (1) statul membru de origine sau proveniență nu impune o astfel de cerință și, în consecință, nu emite cetățenilor săi documentul prevăzut la alin. (3) lit. d), autoritățile competente române acceptă din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sănătate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 493 alin. (4) și (5) prevăd următoarele:

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii. Autoritățile competente, organismele, precum și alte persoane juridice implicate asigură confidențialitatea informațiilor transmise.
(5) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (3) lit. d) nu sunt eliberate de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență, autoritățile competente române acceptă o declarație sub jurământ – sau, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declarație solemnă – făcută de medicul dentist în cauză în fața unei autorități judiciare sau administrative competente sau, după caz, în fața unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de proveniență, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declarație solemnă”.

 

Art. 4931 din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

După art. 493, se introduce un nou articol, art. 4931.

Potrivit noii reglementări, art. 4931 prevede următoarele:

Art. 4931

Autoritățile competente române, în situația în care România este statul membru de origine sau proveniență al medicilor dentiști care solicită recunoașterea calificării profesionale într-un alt stat membru, transmit documentele solicitate în termen de 2 luni”.

 

Art. 4941 și 4942 din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

După art. 494, se introduc două noi articole, art. 4941 și 4942.

Potrivit noii reglementări, art. 4941 și 4942 prevăd următoarele:

Art. 4941

Procedura de examinare a cererii de obținere a autorizației de a exercita profesia în România înaintată de către medicii dentiști prevăzuți la art. 477 trebuie să conducă la o decizie justificată în mod corespunzător a autorităților competente române, în oricare dintre cazuri, în termenul prevăzut la art. 493 alin. (1).

Art. 4942

(1) În cazul unor suspiciuni justificate, autoritățile competente române pot solicita autorităților competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticității certificatelor și a titlurilor de calificare de medic dentist eliberate de acesta, precum și, după caz, confirmarea faptului că medicul dentist titular îndeplinește condițiile minime de formare prevăzute de normele UE pentru calificarea profesională dobândită de acesta în statul membru emitent.

(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o autoritate competentă a unui alt stat membru a eliberat un titlu de calificare de medic dentist, care include o formare urmată în totalitate sau parțial într-o instituție legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, România, în calitate de stat membru gazdă, are dreptul să verifice pe lângă organismul competent al statului membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare dacă:

a) formarea în profesia de medic dentist asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de instituția de învățământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare de medic dentist;
b) titlul de calificare de medic dentist eliberat este același cu cel care atestă același ciclu de formare de medic dentist efectuat în statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare de medic dentist;
c) titlul de calificare de medic dentist eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesia de medic dentist pe teritoriul statului membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare de medic dentist.

(3) În cazul unor suspiciuni justificate, România în calitate de stat membru gazdă poate solicita autorităților competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că medicul dentist solicitant nu este suspendat sau nu are interdicție de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori profesionale grave sau a unei condamnări pentru infracțiuni legate de exercitarea activităților sale profesionale.

(4) Schimbul de informații între autoritățile competente române și autoritățile competente din celelalte state membre UE în temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul IMI”.

 

Art. 500 alin. (2), lit. f) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 500 alin. (2), lit. f) stabilea faptul că în cazul în care, în vederea prestării temporare de servicii medico-dentare, solicitantul se află la prima deplasare în România sau în cazul în care în situația acestuia intervin schimbări materiale atestate de documente, acesta va înainta CMDR:
(…)
f) traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c), d) și e).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 500 alin. (2), lit. f) prevede următoarele:

f) traducerea legalizată în limba română a documentului prevăzut la lit. d)”.

 

Art. 500 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

La art. 500, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 500 alin. (4) prevede următoarele:

(4) Prezentarea declarației prevăzute la art. 500 alin. (2) lit. a) este obligatorie și dă acces medicului dentist solicitant la prestarea de servicii medico-dentare pe întreg teritoriul României”.

 

Art. 502 din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 502 stabilea faptul că CMDR informează semestrial Ministerul Sănătății cu privire la numărul medicilor dentiști care beneficiază de prevederile art. 500 și 501.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 502 prevede următoarele:

Art. 502

Colegiul Medicilor Dentiști din România informează semestrial Ministerul Sănătății cu privire la numărul medicilor dentiști care beneficiază de prevederile art. 500”.

 

Art. 504 din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 504 stabilea faptul că începând cu data aderării la UE, autoritățile competente române vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele prevăzute la art. 500 alin. (2) lit. c) eliberate medicilor dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 lit. a), c) și e), precum și medicilor dentiști stabiliți în România care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 lit. b), d) și f), în cazul în care acestora li se aplică sancțiunile prevăzute de lege cu suspendarea sau interdicția exercitării profesiei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 504 prevede următoarele:

Art. 504

Autoritățile competente române vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele prevăzute la art. 500 alin. (2) lit. c) eliberate medicilor dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 lit. a), c) și e), precum și medicilor dentiști stabiliți în România care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 lit. b), d) și f), în cazul în care acestora li se aplică sancțiunile prevăzute de lege cu suspendarea sau interdicția exercitării profesiei”.

 

Art. 505 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 505 alin. (1) stabilea faptul că pentru fiecare prestare de servicii autoritățile competente române pot solicita autorităților competente omoloage din statul membru de stabilire informații pertinente cu privire la legalitatea condiției de stabilire, buna conduită profesională a solicitantului, precum și la absența în cazul acestuia a sancțiunilor disciplinare sau penale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 505 alin. (1) prevede următoarele:

Art. 505

(1) În cazul unor suspiciuni justificate, autoritățile competente române pot solicita autorităților competente omoloage din statul membru de stabilire al medicului dentist solicitant informații pertinente cu privire la legalitatea condiției de stabilire, buna conduită profesională a acestuia, precum și la absența sancțiunilor disciplinare sau penale cu caracter profesional”.

 

Art. 5081 și 5082 din Legea nr. 95/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 45/2016)

Noua reglementare

După art. 508, se introduc două noi articole, art. 5081 și 5082.

Potrivit noii reglementări, art. 5081 și 5082 prevăd următoarele:

Art. 5081

(1) Colegiul Medicilor Dentiști din România se desemnează ca autoritatea competentă să verifice respectarea obligației prevăzute la art. 508 alin. (3).
(2) Verificarea cunoștințelor lingvistice se limitează la cunoașterea limbii române ca limbă oficială în România.
(3) Colegiul Medicilor Dentiști din România poate efectua verificarea cunoștințelor lingvistice numai după emiterea conform normelor comunitare a cardului profesional european de medic dentist sau, după caz, numai după recunoașterea calificărilor profesionale de medic dentist. În aprecierea cunoștințelor lingvistice, CMDR va ține cont de durata activității care urmează a fi desfășurată.

Art. 5082

Deciziile Colegiului Medicilor Dentiști din România cu privire la verificarea cunoștințelor lingvistice pot fi atacate de medicii dentiști titulari la instanța de contencios administrativ”.

Modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – modificări (II) (O.U.G. nr. 45/2016) was last modified: septembrie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter