Modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și alte acte normative (adoptate de Guvern)

30 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 292

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
29 noiembrie 2017Ordonanțe de urgență – Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
– Ordonanța de urgență pentru modificarea alineatului (6) al art. 5 din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Proiecte de lege– Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
– Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
– Proiect de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din București
– Proiect de Lege privind desființarea Universității „Mihai Eminescu” din Timișoara
– Proiect de Lege privind desființarea Universității „George Barițiu” din Brașov
– Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă
Hotărâri– Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
– Hotărârea privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș și pentru modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole
– Hotărârea pentru modificarea art. 2 alin. (1) din H.G, nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017
– Hotărârea pentru modificarea art. 2 alin. (4) din H.G. nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară
– Hotărârea privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău – Centrul Județean de Aparatură Medicală Bacău, instituții aflate în subordinea Ministerului Sănătății
– Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții „Protecție mal drept braț Borcea, zona Baital KM 48-49+500, comuna Borcea, județul Călărași” și „Combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic și afluenți, județul Buzău”
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 607/2017 privind acordarea cetățeniei române domnului Despotovski Filip 
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017
– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău
– Hotărârea pentru completarea anexei nr. 14 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
– Hotărârea pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați
– Hotărârea pentru completarea Anexei nr. 45 la H.G. nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad
– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
– Hotărârea privind aprobarea circumstanțelor și procedura specifică aferent etapei 1 a programului esențial de înzestrare „transportor blindat pentru trupe 8×8”
– Hotărârea privind organizarea, desfășurarea și finanțarea paradei militare naționale prilejuite de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, în anul 2017
– Hotărârea privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
– Hotărârea pentru modificarea și completarea anexei nr. 9 la H.G. nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
– Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „DIPLOMAȚIE”

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 29 noiembrie 2017, au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

👍Vezi și:
Ministerul Sănătății. Proiect în dezbatere publică: O.U.G. privind modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

– Ordonanța de urgență pentru modificarea alineatului (6) al art. 5 din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

Proiecte de legi

– Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017;

– Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope;

– Proiect de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din București;

– Proiect de Lege privind desființarea Universității „Mihai Eminescu” din Timișoara;

– Proiect de Lege privind desființarea Universității „George Barițiu” din Brașov;

– Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă.

👍Vezi și: Guvernul a adoptat Statutul inspectorului de muncă

Hotărâri

– Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

👍Vezi și: Guvern: Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la suma de 1.900 lei pe lună

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;

– Hotărârea privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș și pentru modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole;

– Hotărârea pentru modificarea art. 2 alin. (1) din H.G, nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017;

– Hotărârea pentru modificarea art. 2 alin. (4) din H.G. nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară;

– Hotărârea privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău – Centrul Județean de Aparatură Medicală Bacău, instituții aflate în subordinea Ministerului Sănătății;

– Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții „Protecție mal drept braț Borcea, zona Baital KM 48-49+500, comuna Borcea, județul Călărași” și „Combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic și afluenți, județul Buzău”;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 607/2017 privind acordarea cetățeniei române domnului Despotovski Filip;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;

– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău;

– Hotărârea pentru completarea anexei nr. 14 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov

– Hotărârea pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați;

– Hotărârea pentru completarea Anexei nr. 45 la H.G. nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad;

– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea;

– Hotărârea privind aprobarea circumstanțelor și procedura specifică aferent etapei 1 a programului esențial de înzestrare „transportor blindat pentru trupe 8×8”;

– Hotărârea privind organizarea, desfășurarea și finanțarea paradei militare naționale prilejuite de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, în anul 2017;

– Hotărârea privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea anexei nr. 9 la H.G. nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău;

– Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „DIPLOMAȚIE”.

👍Vezi și: Astăzi, în ședința de Guvern: stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte acte normative

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

👍Vezi și: Măsuri adoptate de Guvern în domeniul sănătății

Modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: noiembrie 30th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter