Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 și alte acte normative (aprobate de Guvern)

2 mai 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 502

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
 Proiect de lege– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016
– Proiect de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
 Ordonanțe de urgență– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea articolului 11 din O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
 
 27 aprilie 2017
Hotărâri– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016
– Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin scrisorile semnate la 30 iunie 2016 la București, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main și la 28 decembrie 2016 la București, la Acordul de împrumut și finanțare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (Împrumutat) și Municipiul Timișoara (Agenția de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010
– Hotărâre pentru modificarea și completarea art. 3 din H.G. nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii și pentru abrogarea H.G. nr. 865/2006 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii
– Hotărâre pentru aprobarea programului de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019
– Hotărâre pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale
– Hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuințe nr. 14, sc. A și B din Calea Mărășești, oraș Jimbolia, județul Timiș, construit prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Orașului Jimbolia, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea locuințelor
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1856/2005 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unitățile de transfuzie-din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane
– Hotărâre pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016, la Mako, Ungaria
– Hotărâre pentru actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea instituțiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa la H.G. nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului
– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705 /2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin H.G. nr. 106/2011
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 și a transmiterii unei părți din acesta și a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău
– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galați, Olt, Călărași, Teleorman, Alba, Bacău, Constanța, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamț și municipiul București
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”
– Hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime – SA Galați, din portul Brăila, Portul Comercial Galați, Portul Docuri Galați și Portul Bazinul Nou Galați prevăzute la anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2017
– Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017
– Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și darea în administrare a unei părți din acest imobil Complexului Sportiv Național Lia Manoliu, instituție din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
– Hotărâre privind recunoașterea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Protecție și Pază ca fiind de utilitate publică
– Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către Panaite Vasile
– Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.
– Hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 27 aprilie 2017 au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016;

– Proiect de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Ordonanțe de urgență

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea articolului 11 din O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Hotărâri

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016;
– Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin scrisorile semnate la 30 iunie 2016 la București, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main și la 28 decembrie 2016 la București, la Acordul de împrumut și finanțare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (Împrumutat) și Municipiul Timișoara (Agenția de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea art. 3 din H.G. nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii și pentru abrogarea H.G. nr. 865/2006 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii;
– Hotărâre pentru aprobarea programului de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019;
– Hotărâre pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale;
– Hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuințe nr. 14, sc. A și B din Calea Mărășești, oraș Jimbolia, județul Timiș, construit prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Orașului Jimbolia, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea locuințelor;
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1856/2005 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unitățile de transfuzie-din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane;
– Hotărâre pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016, la Mako, Ungaria;
– Hotărâre pentru actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea instituțiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa la H.G. nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului;
– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705 /2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin H.G. nr. 106/2011;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 și a transmiterii unei părți din acesta și a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău;
– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galați, Olt, Călărași, Teleorman, Alba, Bacău, Constanța, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamț și municipiul București;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”;
– Hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime – SA Galați, din portul Brăila, Portul Comercial Galați, Portul Docuri Galați și Portul Bazinul Nou Galați prevăzute la anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2017;
– Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017;
– Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei;
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și darea în administrare a unei părți din acest imobil Complexului Sportiv Național Lia Manoliu, instituție din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului;
– Hotărâre privind recunoașterea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Protecție și Pază ca fiind de utilitate publică;
– Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către Panaite Vasile;
– Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 și alte acte normative (aprobate de Guvern) was last modified: mai 2nd, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter