Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli și alte proiecte de acte normative (Ședință de Guvern)

5 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 372
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
5 octombrie 2016Proiecte de lege– Proiect de lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
– Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României
Proiecte de ordonanță de urgență– Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
– Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
– Proiect de ordonanță de urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului S.A.
Proiecte de hotărâre– Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului II – studii universitare de masterat și absolvenților ciclului I și ciclului II de studii universitare oferite comasat
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 17 mai 2016 și la Paris la 20 iunie 2016 la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
– Proiect de hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București și transmiterii în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, precum și pentru modificarea anexei nr. 11 a), punctul 1 la H.G. nr. 1881/2005 privind înființarea unor institute și centre de cercetaredezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, stațiuni și societăți comerciale de cercetare și producție agricolă
– Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio
– Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 338 Focșani, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Focșani, județul Vrancea, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Călărași, Giurgiu, Argeș, Dolj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Brăila, Sibiu, Vrancea, Prahova, Tulcea, Constanța și Brașov
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Florești, județul Cluj
– Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.G. nr. 858/2011 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului și pentru completarea art. 2 din H.G. nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon și a Planului national de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare-I.N.C.D.I.F-„ISPIF” București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor- Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București
– Proiect de hotărâre pentru completarea H.G. nr. 961/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
– Proiect de hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile omului, democrație și statul de drept (21-22 noiembrie 2016, Geneva, Elveția)
– Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 5 octombrie 2016 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Proiecte de lege

– Proiect de lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
– Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Proiecte de ordonanță de urgență

– Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională;
– Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli;
– Proiect de ordonanță de urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului S.A.

Proiecte de hotărâre

– Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului II – studii universitare de masterat și absolvenților ciclului I și ciclului II de studii universitare oferite comasat;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 17 mai 2016 și la Paris la 20 iunie 2016 la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură (M. Of. nr. 965 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.);
– Proiect de hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București și transmiterii în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, precum și pentru modificarea anexei nr. 11 a), punctul 1 la H.G. nr. 1881/2005 privind înființarea unor institute și centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, stațiuni și societăți comerciale de cercetare și producție agricolă (M. Of. nr. 106 din 3 februarie 2006; cu modif. ult.);
– Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio;
– Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 338 Focșani, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Focșani, județul Vrancea, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);
– Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Călărași, Giurgiu, Argeș, Dolj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Brăila, Sibiu, Vrancea, Prahova, Tulcea, Constanța și Brașov;
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Florești, județul Cluj;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.G. nr. 858/2011 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului și pentru completarea art. 2 din H.G. nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu (M. Of. nr. 620 din 1 septembrie 2011; cu modif. ult.);
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon și a Planului national de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice;
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare-I.N.C.D.I.F-„ISPIF” București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor- Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București;
– Proiect de hotărâre pentru completarea H.G. nr. 961/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic (M. Of. nr. 922 din 11 decembrie 2015; cu modif. ult.);
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile omului, democrație și statul de drept (21-22 noiembrie 2016, Geneva, Elveția);
– Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (M. Of. nr. 491 din 18 iulie 2012; cu modif. ult.).

 

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Modificarea și completarea O.U.G. nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli și alte proiecte de acte normative (Ședință de Guvern) was last modified: octombrie 5th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter