Modificarea şi completarea OMT şi al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România (OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

25 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 401

Despre

  • M. Of. nr. 642 din 22 august 2016
  • OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016
  • OMT şi al MMFPSPV nr. 816/1349/2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015
(M.Of. nr. 479 din 1 iulie 2015)
OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016
(M. Of. nr. 642 din 22 august 2016)

modifică:  titlul; art. 1;  titlul Normelor metodologice;  art. 1; art. 2 lit. a); art. 3 alin. (3) lit. a) și c); art. 9 alin. (1)-(3);  art. 17;

– introduce: art. 4; art. 81; art. 101; anexele nr. 4-6

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În M. Of. nr. 642 din 22 august 2016, a fost publicat OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016 pentruModificarea și completarea OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România.

În continuare, vom prezenta modificările aduse OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016.

Titlul OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul avea următorul cuprins: „Ordin nr. 816/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul va avea urmatorul cuprins:

„Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România și a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România”.

 

Art. 1 din OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 dispune următoarele:

Art. 1

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România și a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Titlul Normelor metodologice din OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul normelor metodologice era următorul: „NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul Normelor metodologice este următorul:

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România și a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România”.

 

Art. 1 din Normele metodologice ale OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 din Normele metodologice prevedea faptul că respectivele norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, denumită în continuare Lege, se aplică tuturor persoanelor care dețin sau au deținut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România și îndeplinesc condițiile stabilite de Lege, definit la art. 3 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, și remunerat pentru executarea activităților aeronautice civile prevăzute la art. 7 din același act normativ, denumit în continuare personal aeronavigant.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 din Normele metodologice dispune următoarele:

Art. 1

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România și a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România se aplică tuturor persoanelor care dețin sau au deținut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România și îndeplinesc condițiile stabilite de Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, denumită în continuare Lege, definit la art. 3 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, și remunerat pentru executarea activităților aeronautice civile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 223/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare personal aeronavigant”.

 

Art. 2 lit. a) din Normele metodologice ale OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 2 lit. a) din Normele metodologice prevedea faptul că piloți, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personal de inspecție în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate ca personal aeronavigant.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. a) din Normele metodologice dispune următoarele:

a) piloți, piloți instructori avioane de la Școala Superioară de Aviație Civilă, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personalul de inspecție în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist”;

 

Art. 3 alin. (3) lit. a) și c) din Normele metodologice ale OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 3 alin. (3) lit. a) și c) din Normele metodologice prevedeau faptul că:
a) cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
(…)
c) adeverința-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant și baza de calcul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) lit. a) și c) din Normele metodologice dispun următoarele:

a) cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 4, după caz;
(…)
c) adeverința-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant și baza de calcul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 5, după caz;”

 

Art. 41 din Normele metodologice ale OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Noua reglementare

După art. 4 din Normele metodologice, se introduce un nou articol, art. 41.

Potrivit noii reglementări, art. 41 din Normele metodologice dispune următoarele:

Art. 41

(1) Pentru piloții instructori avioane de la Școala Superioară de Aviație Civilă, adeverința-tip prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c) care conține elementele necesare calculării/ recalculării pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant și baza de calcul, se emite de Societatea Comercială «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM» – S.A., pe răspunderea acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) În vederea emiterii adeverinței-tip prevăzute la alin. (1), Școala Superioară de Aviație Civilă transmite Societății Comerciale «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM» – S.A. o adeverință privind vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6”.

 

Art. 81 din Normele metodologice ale OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Noua reglementare

După art. 8 din Normele metodologice, se introduce un nou articol, art. 81.

Potrivit noii reglementări, art. 81 din Normele metodologice dispune următoarele:

Art. 81

(1) Baza de calcul pentru stabilirea cuantumului pensiei de serviciu pentru piloții instructori de avioane din cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă o reprezintă 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu, corespunzătoare ultimei funcții la bord deținute de personalul navigant din cadrul Societății Comerciale «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM» – S.A.

(2) Baza de calcul pentru recalcularea cuantumului pensiei de serviciu pentru piloții instructori de avioane din cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă o reprezintă 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care a fost depusă cererea de înscriere la pensie de serviciu în condițiile Legii nr. 83/2015, corespunzătoare ultimei funcții la bord deținute de personalul navigant din cadrul Societății Comerciale «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM» – S.A.”.

 

Art. 9 alin. (1)-(3) din normele metodologice ale OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1)-(3) din normele metodologice prevedeau faptul că:

(1) Cuantumul pensiei de serviciu se calculează prin aplicarea procentului de 80% asupra bazei de calcul determinate conform prevederilor art. 8.

(2) În situația persoanelor prevăzute la art. 427 lit. a) din Legea nr. 223/2007, cu modificările și completările ulterioare, și art. II alin. (1) din Lege, pensia de serviciu reprezintă 80% din baza de calcul determinată conform prevederilor art. 8 din respectivele norme metodologice, indiferent dacă vechimea realizată ca personal aeronavigant este mai mică sau egală cu cea prevăzută la art. 421 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru fiecare an complet, în plus, peste vechimea în activitate prevăzută la art. 421 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 20 de ani sau, după caz, 25 de ani, se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din media veniturilor totale brute prevăzută la art. 8 din respectivele norme metodologice, fără a depăși 100% din baza de calcul.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1)-(3) din Normele metodologice dispun următoarele:

Art. 9

(1) Cuantumul pensiei de serviciu se calculează prin aplicarea procentului de 80% asupra bazei de calcul determinate conform prevederilor art. 8 sau 81, după caz.

(2) În situația persoanelor prevăzute la art. 427 lit. a) din Legea nr. 223/2007, cu modificările și completările ulterioare, și art. II alin. (1) din Lege, pensia de serviciu reprezintă 80% din baza de calcul determinată conform prevederilor art. 8 sau 81, după caz, din respectivele norme metodologice, indiferent dacă vechimea realizată ca personal aeronavigant este mai mică sau egală cu cea prevăzută la art. 421 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru fiecare an complet, în plus, peste vechimea în activitate prevăzută la art. 421 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 20 de ani sau, după caz, 25 de ani, se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din media veniturilor totale brute prevăzută la art. 8 sau, după caz, câte 1% din 80% din media veniturilor totale brute prevăzută la art. 81, din respectivele norme metodologice, fără a depăși 100% din baza de calcul”.

 

Art. 101 din Normele metodologice ale OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Noua reglementare

După art. 10 din Normele metodologice, se introduce un nou articol, art. 101.

Potrivit noii reglementări, art. 101 din Normele metodologice dispune următoarele:

Art. 101

(1) Pensia de serviciu calculată sau recalculată conform dispozițiilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România pentru piloții instructori avioane de la Școala Superioară de Aviație Civilă se acordă și se plătește începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea, la casa teritorială/casa sectorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului.
(2) În cazul decesului persoanelor prevăzute la alin. (1) urmașii îndreptățiți la acordarea pensiei de urmaș pot solicita recalcularea pensiei de urmaș.
(3) Pensia de urmaș recalculată se acordă și se plătește, începând cu luna următoare depunerii cererii”.

 

Art. 9 alin. (1)-(3) din Normele metodologice ale OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 17 din Normele metodologice prevedea faptul că anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din respectivele norme metodologice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 din Normele metodologice dispune următoarele:

Art. 17

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din respectivele norme metodologice”.

 

Anexele nr. 4-6 din Normele metodologice ale OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 (modificat prin OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016)

Noua reglementare

După anexa nr. 3 la Normele metodologice se introduc trei noi anexe, anexele nr. 4-6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din respectivul ordin.

Modificarea și completarea OMT și al MMFPSPV nr. 816/1349/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România (OMT și al MMFPSPV nr. 596/2016) was last modified: august 24th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter