Organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii – modificări (H.G. nr. 154/2016)

18 Mar 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 754

Despre

  • M. Of. nr. 196 din 16 martie 2016
  • H.G. nr. 154/2016
  • H.G. nr. 144/2010

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 144/2010
(M. Of. nr. 139 din 2 martie 2010)
H.G. nr. 154/2016
(M. Of. nr. 196 din 16 martie 2016)
modifică: art. 7 alin. (5), art. 13 alin. (3),
introduce: art. 13 alin. (11), art. 14 alin. (5) și (6), art. 171
înlocuiește: anexele 1 și 2

 

În M. Of. nr. 196 din 16 martie 2016, a fost publicată H.G. nr. 154/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (M. Of. nr. 139 din 2 martie 2010).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse H.G. nr. 144/2010 prin H.G. nr. 154/2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 7 alin. (5) din H.G. nr. 144/2010 (modificată prin H.G. nr. 154/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (5) stabilea faptul că în îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul sănătății este ajutat de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general și de un secretar general adjunct.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (5) dispune următoarele:

În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul sănătății este ajutat de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general și de 2 secretari generali adjuncți”.

 
Art. 13 alin. (11) din H.G. nr. 144/2010 (modificată prin H.G. nr. 154/2016)
 

Noua reglementare

La art. 13, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (11) prevede: „Statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu respectarea dispozițiilor legale”.

 
Art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 144/2010 (modificată prin H.G. nr. 154/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (3) dispunea faptul că numărul maxim de posturi este de 278, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (3) prevede: „Numărul maxim de posturi este de 313, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului, din care 25 de posturi aferente Unității de Management al Proiectului, denumită în continuare UMP”.

 
Art. 14 alin. (5) și (6) din H.G. nr. 144/2010 (modificată prin H.G. nr. 154/2016)
 

Noua reglementare

La art. 14, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6).

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (5) și (6) prevăd următoarele:

(5) Repartizarea numărului maxim de posturi, pentru unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Sănătății, prevăzute în anexa nr. 2, la pct. I și III, se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(6) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene se aprobă prin ordin al ministrului sănătății”.

 
Art. 171 din H.G. nr. 144/2010 (modificată prin H.G. nr. 154/2016)
 

Noua reglementare

După art. 171 se introduce un nou articol, art. 172.

Potrivit noii reglementări, art. 172 prevede următoarele:

(1) În structura Ministerului Sănătății funcționează, în condițiile legii, UMP finanțată din împrumuturi externe contractate și garantate de stat, rambursabile.

(2) Personalul care își desfășoară activitatea în structura prevăzută la alin. (1) este personal contractual, încadrat pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor potrivit prevederilor legale aplicabile.

(3) Ministrul sănătății numește personalul structurii prevăzute la alin. (1), în condițiile legii.

(4) Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului/contractului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii”.

 
Anexele nr. 1 și 2 din H.G. nr. 144/2010 (modificată prin H.G. nr. 154/2016)
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din H.G. nr. 154/2016.

 
Alte prevederi relevante din H.G. nr. 154/2016
 
H.G. nr. 154/2016 stabilește la art. II faptul că încadrarea în noua structura organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

 

 

Organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății – modificări (H.G. nr. 154/2016) was last modified: martie 17th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter