Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Titlul VIII („Accize şi alte taxe speciale”) – modificări (H.G. nr. 159/2016)

24 mart. 2016
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5482

Despre

  • M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016
  • H.G. nr. 159/2016
  • Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscalH.G. nr. 159/2016
(M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016)
– modifică: art. 8 alin. (30), (31), (34) și (35); art. 19 alin. (2) și (3); art. 20 alin. (3); art. 35 alin. (1) și (2); art. 43 alin. (7); art. 44 alin. (8) lit. c); art. 46 alin. (2); art. 52 alin. (3); art. 57 alin. (2); art. 61 alin. (3); art. 74 alin. (1) și (9); art. 75 alin. (5); art. 76 alin. (8); art. 78 alin. (8); art. 90 alin. (2); art. 94 alin. (1) și (3); art. 103 alin. (4); art. 113 alin. (14) – (16); art. 139 alin. (16) și (21); art. 141 alin. (2); art. 143 alin. (5); art. 159 alin. (1) și (3); art. 160 alin. (2); art. 170 alin. (1), (4), (5), (8), (9) și (13); art. 171 alin. (1) și (4) )
– introduce: art. 58 alin. (3); art. 61 alin. (17); art. 90 alin. (6) și (7); art. 179
– abrogă: art. 2 alin. (8); art. 48 alin. (3) lit. c)

În M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016, a fost publicată H.G. nr. 159/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016; cu modif. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse de H.G. nr. 159/2016 Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”) (Norme).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 2 alin. (8) din Norme Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (8) stabilea faptul că în toate situațiile în care se constată faptic diferențe în plus față de stocurile scriptice de produse accizabile înscrise în contabilitatea antrepozitului fiscal, respectivele plusuri se înregistrează în contabilitate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (8) Abrogat.

 
Art. 8 alin. (30), (31), (34) și (35) din Norme Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (30), (31), (34) și (35) prevedeau faptul că în vederea actualizării nivelului garanției, antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat trebuie să depună anual, până la data de 15 ianuarie inclusiv a anului următor, la autoritatea vamală teritorială, o declarație privind informațiile necesare analizei potrivit prevederilor alin. (23)–(29).

În continuare, este prevăzut faptul că se comunică antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/expeditorului înregistrat prin decizie, cuantumul garanției stabilite prin actualizare, decizie emisă de autoritatea vamală teritorială, care va face parte integrantă din autorizația de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor înregistrat. O copie a deciziei se transmite și comisiei sau comisiei teritoriale, după caz. Termenul de constituire a garanției astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

De asemenea, garanția poate fi executată atunci când se constată că antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat, importatorul autorizat sau reprezentantul fiscal nu și-a respectat obligațiile legale privind plata accizei ori înregistrează orice alte obligații fiscale restante, de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în sensul art. 157 din Codul de procedură fiscală, cu mai mult de 30 de zile față de termenul legal de plată. Executarea garanției atrage suspendarea autorizației până la momentul reîntregirii acesteia.

În același sens, garanțiile constituite de antrepozitarii autorizați se depun la autoritatea fiscală teritorială în termen de 30 de zile lucrătoare de la data când devine valabilă autorizația, iar eventualele diferențe rezultate din actualizarea sau executarea garanției, în cazul antrepozitarilor autorizați, destinatarilor înregistrați, expeditorilor înregistrați, importatorilor autorizați și reprezentanților fiscali, se depun la autoritatea fiscală teritorială în termen de 30 de zile lucrătoare de la data când devine valabilă autorizația ori de la data actualizării garanției, după caz. Autoritatea fiscală teritorială, în termen de 5 zile lucrătoare, va transmite o copie a documentului care atestă constituirea garanției la autoritatea vamală teritorială, care va înștiința comisia sau comisia teritorială, după caz.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (30), (31), (34) și (35) stabilesc următoarele:

„(30) În vederea actualizării nivelului garanției, antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat/importatorul autorizat trebuie să depună anual, până la data de 15 ianuarie inclusiv a anului următor, la autoritatea vamală teritorială, o declarație privind informațiile necesare analizei potrivit prevederilor alin. (23) – (29).

(31) Cuantumul garanției stabilite prin actualizare se comunică antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/expeditorului înregistrat/importatorului autorizat prin decizie emisă de autoritatea vamală teritorială, care va face parte integrantă din autorizația de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor înregistrat/importator autorizat. O copie a deciziei se transmite și comisiei sau comisiei teritoriale, după caz. Termenul de constituire a garanției astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

[…..]

(34) În situația în care se constată că antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat, importatorul autorizat sau reprezentantul fiscal:

a) înregistrează întârzieri de la plata accizelor peste termenul prevăzut la art. 433 din Codul fiscal, autoritatea fiscală teritorială dispune executarea garanției și comunică acest fapt autorității vamale teritoriale, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data executării garanției;

b) înregistrează întârzieri de la plata altor obligații fiscale de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în sensul art. 157 din Codul de procedură fiscală, cu mai mult de 30 de zile față de termenul legal de plată, autoritatea fiscală teritorială dispune executarea garanției și comunică acest fapt autorității vamale teritoriale în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data executării garanției.

 (35) Garanțiile constituite de antrepozitarii autorizați se depun la autoritatea fiscală teritorială în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data când devine valabilă autorizația. Diferențele rezultate din actualizarea sau executarea garanției constituite de antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați, importatorii autorizați și reprezentanții fiscali se regularizează prin depunerea la autoritatea fiscală teritorială, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data actualizării sau executării garanției, după caz, a unui depozit în numerar sau a unei garanții personale. În termen de 5 zile lucrătoare de la data constituirii/reîntregirii garanției, autoritatea fiscală teritorială transmite la autoritatea vamală teritorială o copie a documentului care atestă constituirea/reîntregirea garanției. Autoritatea vamală teritorială înștiințează comisia sau comisia teritorială, după caz”.

 
Art. 19 alin. (2) și (3) din Norme Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (2) și (3) dispuneau faptul că certificatul de atestare fiscală se obține de către autoritatea fiscală centrală – direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei, direct de la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

De asemenea, datele cu privire la cazierul fiscal se obțin de către autoritatea fiscală centrală – direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei, prin accesul direct la baza de date privind cazierul fiscal național, gestionat de Ministerul Finanțelor Publice prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform ordinului ministrului finanțelor publice.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (2) și (3) stabilesc următoarele:

„(2) În toate situațiile în care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intră în competența comisiei, certificatul de atestare fiscală se obține de către autoritatea fiscală centrală – direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei, direct de la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

    (3) În toate situațiile în care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intră în competența comisiei, datele cu privire la cazierul fiscal se obțin de către autoritatea fiscală centrală – direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei, prin accesul direct la baza de date privind cazierul fiscal național, gestionat de Agenția Națională de Administrare Fiscală”.

 
Art. 20 alin. (3) din Norme Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (3) dispunea faptul că datele cu privire la cazierul fiscal se obțin de către direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei teritoriale, prin accesul direct la baza de date privind cazierul fiscal național, gestionat de Ministerul Finanțelor Publice prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform ordinului ministrului finanțelor publice.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (3) stabilește următoarele: Datele cu privire la cazierul fiscal se obțin de către direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei teritoriale, prin accesul direct la baza de date privind cazierul fiscal național, gestionat de Agenția Națională de Administrare Fiscală”.

 
Art. 35 alin. (1) și (2) din Norme Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 35 alin. (1) și (2) prevedeau faptul că antrepozitarii autorizați pentru producția produselor accizabile, care, după expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de antrepozit fiscal, doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, depun la autoritatea vamală teritorială, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației, o cerere de reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 10, la care trebuie să anexeze documentele prevăzute la pct. I nr. 10 și 12 și pct. III din această anexă, declarația privind producția realizată în anul anterior solicitării reautorizării, o situație privind ieșirile totale de produse accizabile, cantitățile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel național, intracomunitar și la export în anul anterior reautorizării, precum și orice alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la autorizare.

De asemenea, antrepozitarii autorizați pentru depozitarea produselor accizabile, care doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, depun la autoritatea vamală teritorială, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației, o cerere de reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 10, la care anexează documentele prevăzute la pct. I nr. 10 și 12 și pct. III din această anexă, o situație privind ieșirile totale de produse accizabile, cantitățile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel național, intracomunitar și la export în anul anterior reautorizării, precum și orice alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la autorizare.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 alin. (1) și (2) dispun următoarele:

„(1) Antrepozitarii autorizați pentru producția produselor accizabile, care după expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de antrepozit fiscal doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, depun la autoritatea vamală teritorială, cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației, o cerere de reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, la care trebuie să anexeze documentele prevăzute la pct. I nr. 11 și pct. III din această anexă, declarația privind producția realizată în anul anterior solicitării reautorizării, o situație privind ieșirile totale de produse accizabile, cantitățile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel național, intracomunitar și la export în anul anterior reautorizării, precum și orice alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la autorizare.

    (2) Antrepozitarii autorizați pentru depozitarea produselor accizabile, care doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, depun la autoritatea vamală teritorială, cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației, o cerere de reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, la care anexează documentele prevăzute la pct. I nr. 11 și pct. III din această anexă, o situație privind ieșirile totale de produse accizabile din anul anterior, cantitățile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel național, intracomunitar și la export în anul anterior reautorizării, precum și orice alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la autorizare”.

 
Art. 43 alin. (7) din Norme Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 alin. (7) dispunea faptul că destinatarii înregistrați care primesc produse energetice în vrac potrivit art. 14 alin. (1) trebuie să facă dovada deținerii, sub orice formă, de rezervoare fixe, standardizate, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală, în care urmează a fi recepționate produsele energetice.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 alin. (7) stabilește următoarele: Destinatarii înregistrați care primesc produse energetice în vrac potrivit pct. 14 alin. (1) trebuie să facă dovada deținerii, sub orice formă, de rezervoare fixe, standardizate, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală, în locul în care urmează a fi recepționate produsele energetice.

 
Art. 44 alin. (8) lit. c) din Norme Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 alin. (8) lit. c) stabilea faptul că în aplicarea art. 373 alin. (8) din Codul fiscal, în situația în care intervin modificări față de datele înscrise în autorizație, destinatarul înregistrat solicită modificarea autorizației prin depunerea la autoritatea vamală teritorială a unei cereri, cu respectarea anumitor condiții, printre care, aceea dacă modificările care intervin se referă la tipul și cantitatea produselor accizabile, cererea trebuie depusă cu cel puțin 60 de zile înainte de recepția produselor, fiind însoțită de lista produselor accizabile, indicându-se codul NC, codul de încadrare în nomenclatorul codurilor de produse accizabile, precum și cantitatea medie lunară estimată a fi recepționată pe parcursul unui an.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (8) lit. c) dispune următoarele: în aplicarea art. 373 alin. (8) din Codul fiscal, în situația în care intervin modificări față de datele înscrise în autorizație, destinatarul înregistrat solicită modificarea autorizației prin depunerea la autoritatea vamală teritorială a unei cereri, cu respectarea anumitor condiții, printre care, aceea „dacă modificările care intervin se referă la tipul produselor accizabile, cererea se depune cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de recepția produselor și este însoțită de lista produselor accizabile, indicându-se codul NC, codul de încadrare în nomenclatorul codurilor de produse accizabile, precum și cantitatea de produse accizabile primite în regim suspensiv de accize, estimată la nivelul unui an.

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”) – modificări (H.G. nr. 159/2016) was last modified: martie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter