Stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită – modificări (OPANAF nr. 952/2016)

17 mart. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 943

Despre

  • M. Of. nr. 186 din 11 martie 2016
  • Ordin nr. 952/2016
  • Ordin nr. 3.744/2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
OPANAF nr. 3.744/2015
(M. Of. nr. 981 din 30 decembrie 2015)
OPANAF nr. 952/2016
(M. Of. nr. 186 din 11 martie 2016)
modifică: art. 2 alin. (1)
introduce: art. 2 alin. (11)-(14)

 

În M. Of. nr. 186 din 11 martie 2016, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 952/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită.

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse de OPANAF nr. 952/2016 Ordinului nr. 3744/2015.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 2 alin. (1) din OPANAF nr. 3744/2015 (modificat prin OPANAF nr. 952/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) stabilea faptul că la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, Serviciul executări silite cazuri speciale este structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale prevăzute la art. 1.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) dispune următoarele:

„(1) La nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, Serviciul executări silite cazuri speciale este structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale prevăzute la art. 1, cu excepția comunicării somațiilor și înființării popririlor bancare, care se realizează de către organele fiscale centrale competente care administrează creanțele bugetare”.

 
Art. 2 alin. (11)-(14) din OPANAF nr. 3744/2015 (modificat prin OPANAF nr. 952/2016)
 

Noua reglementare

La articolul 2, după alin. (1) se introduc patru noi alineate, alin. (11)-(14).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (11)-(14) prevăd următoarele:

„(11) Organizarea evidenței creanțelor bugetare ce fac obiectul cazurilor speciale prevăzute la art. 1, pct. 1-3 și 5, precum și emiterea deciziilor prin care se stabilesc obligații fiscale accesorii, inclusiv modul de stingere al acestora, se realizează de către organul fiscal central competent în administrarea contribuabililor.

(12) Serviciul executări silite cazuri speciale emite și comunică contribuabililor, potrivit legii, titlurile executorii prin care se stabilesc sumele prevăzute la art. 1 pct. 5, cu excepția celor în care sunt individualizate obligații fiscale accesorii.

(13) Titlurile executorii prevăzute la alin. (12), însoțite de dovada comunicării acestora, se transmit organelor fiscale centrale competente în administrarea contribuabililor. Dispozițiile alin. (1) și (11) se aplică în mod corespunzător.

(14) Organul fiscal central competent în administrarea contribuabililor transmite zilnic către Serviciul executări silite cazuri speciale în a căror rază teritorială se află, în vederea continuării sau încetării modalităților de executare silită, un raport care va cuprinde informații cu privire la:
a) comunicarea somației către contribuabil;
b) înființarea popririi asupra disponibilităților bănești;
c) calculul obligațiilor fiscale accesorii;
d) stingerea efectuată asupra creanțelor bugetare”.

 
Alte prevederi relevante din OPANAF nr. 952/2016

Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.
 
ISTORIC
 

Act modificatActe modificatoare
OPANAF nr. 3.744/2015
(M. Of. nr. 981 din 30 decembrie 2015)
OPANAF nr. 514/2016 (M. Of. nr. 75 din 2 februarie 2016)
OPANAF nr. 952/2016 (M. Of. nr. 186 din 11 martie 2016)

 

Stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită – modificări (OPANAF nr. 952/2016) was last modified: martie 17th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter