Modificări privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente din extravilanul localităţilor (Legea nr. 16/2016)

7 mart. 2016
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5.267

Despre

  • M. Of. nr. 161 din 2 martie 2016
  • Legea nr. 16/2016
  • Modificări privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente din extravilanul localităţilor

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 15/2015
(M. Of. nr. 386 din 3 iunie 2015)
Legea nr. 16/2016
(M. Of. nr. 161 din 2 martie 2016)
modifică: titlul
O.U.G. nr. 34/2013 (M. Of. nr. 267 din 13 mai 2013; cu modif. ult.)modifică: art. 2 lit. d), art. 5 alin. (3) lit. f), art. 5 alin. (4), art. 5 alin. (5), art. 10 alin. (1)
introduce: art. 5 alin. (41), art. 5 alin. (11), art. 6 alin. (21), art. 6 alin. (5)
O.U.G. nr. 3/2015 (M. Of. nr. 191 din 23 martie 2015)modifică: art. 8 alin. (1) lit. n)
Legea nr. 86/2014 (M. Of. nr. 491 din 2 iulie 2014)modifică: art. II

 

În M. Of. nr. 161 din 2 martie 2016, s-a publicat Legea nr. 16/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (M. Of. nr. 386 din 3 iunie 2015).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Legea nr. 16/2016 aprobă și modifică în mod direct O.U.G. nr. 15/2015, modificând, însă, în mod indirect, următoarele acte normative:

O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 267 din 13 mai 2013; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014;

O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (M. Of. nr. 191 din 23 martie 2015) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015;

Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 491 din 2 iulie 2014).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivelor acte:

Modificarea O.U.G. nr. 15/2015

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 15/2015 prin Legea nr. 16/2016:

 

Titlul O.U.G. nr. 15/2015 (modificată prin Legea nr. 16/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul O.U.G. nr. 15/2015 era: Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul O.U.G. nr. 15/2015 este: „Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea altor acte normative din domeniul agriculturii”.

 

Modificare O.U.G. nr. 34/2013

Art. 2 lit. d) O.U.G. nr. 34/2013 (modificată prin Legea nr. 16/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. d) definea expresia utilizator de pășuni și fânețe, astfel:

(i) crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, conform clasificării statistice a activităților economice în Uniunea Europeană pentru producția vegetală și animală, care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin o dată pe an; sau

(ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziție, în condițiile legii, suprafața agricolă, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe și care o valorifică prin cosire cel puțin o dată pe an;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. d) definește următoarea expresie:

d) utilizator de pășuni și fânețe:

(i) crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, conform clasificării statistice a activităților economice în Uniunea Europeană pentru producția vegetală și animală, care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin o dată pe an; sau

(ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziție, în condițiile legii, suprafața agricolă, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe și care o valorifică prin cosire cel puțin o dată pe an”.

 

Art. 5 alin. (3) lit. f) O.U.G. nr. 34/2013 (modificată prin Legea nr. 16/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) lit. f) stabilea faptul că prin excepție de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru:

(…)

f) lucrări privind apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională, declarate de utilitate publică în condițiile Legii nr. 33/1994, republicată;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) lit. f) stabilește: „Prin excepție de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru:

(…)

«f) pajiștile permanente expropriate pentru cauze de utilitate publică, necesare realizării unor obiective de interes național, județean și local”.

 

Art. 5 alin. (4) O.U.G. nr. 34/2013 (modificată prin Legea nr. 16/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (4) dispunea faptul că excepțiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d) se realizează cu obligația ca beneficiarul suprafeței scoase definitiv din circuitul agricol al pajiștilor să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Avizarea scoaterii definitive din circuitul agricol fără obligația de recuperare se face până la echivalarea suprafeței de pajiști din România cu suprafața prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se avizează scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe, astfel încât să nu scadă suprafața de pajiști la nivel local, județean sau național, după caz, sub cea prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (4) dispune: „Excepțiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d) se realizează cu obligația ca beneficiarul suprafeței scoase definitiv din circuitul agricol al pajiștilor să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol fără obligația de recuperare se face până la echivalarea suprafeței de pajiști din România cu suprafața prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe, astfel încât să nu scadă suprafața de pajiști la nivel local, județean sau național, după caz, sub cea prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament”.

 

Art. 5 alin. (41) O.U.G. nr. 34/2013 (modificată prin Legea nr. 16/2016)

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (41) prevede: „Fac excepție de la obligația prevăzută la alin. (4) amenajările de interes public local aprobate prin hotărâre a consiliului local”.

 

Art. 5 alin. (5) O.U.G. nr. 34/2013 (modificată prin Legea nr. 16/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (5) dispunea faptul că excepțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează cu obligația ca beneficiarul pajiștilor scoase definitiv din circuitul agricol să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în avizul de scoatere definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe, astfel încât suprafața de pajiști la nivel local, județean sau național să nu scadă, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (5) dispune: „Excepțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează cu obligația ca beneficiarul pajiștilor scoase definitiv din circuitul agricol să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe, astfel încât suprafața de pajiști la nivel local, județean sau național să nu scadă, după caz”.

 

Art. 5 alin. (11) O.U.G. nr. 34/2013 (modificată prin Legea nr. 16/2016)

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (10) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (11) stabilește: „Procedura privind emiterea și eliberarea avizelor prevăzute la alin. (9) și (10), precum și procedura privind recuperarea din terenurile neproductive a suprafeței egale cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol vor fi reglementate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”.

 

Art. 6 alin. (21) O.U.G. nr. 34/2013 (modificată prin Legea nr. 16/2016)

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (21) prevede: „Fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform procedurii care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

Modificări privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente din extravilanul localităților (Legea nr. 16/2016) was last modified: martie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter