Modificările Regulamentului privind examenul de admitere în barou – Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016

9 iun. 2016
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 950

Despre

  • Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016
  • Regulamentul - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul INPPA şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - Anexă la Hotărârea nr. 4/2011

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul INPPA și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – Anexă la Hotărârea nr. 4/2011, rep. Hotărârea nr. 1117/05.06.2015 Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016modifică: art. 7 alin. (4); art. 7 alin. (5); art. 7 alin. (13); art. 8; art. 9 alin. (6); art. 10 alin. (2); art. 14 alin. (3) lit. a) liniuța a șasea; art. 21 alin. (3); art. 27 alin. (7) liniuța întâi;  art. 27 alin. (12); art. 27 alin. (14); art. 34;
abrogă: art. 1 alin. (6); art. 7 alin. (21); art. 17 alin. (5); art. 32; Pct. 6 din Anexa nr. 1; Pct. 7 din Anexa nr. 2

Prin Hotărârea UNBR nr. 96/2016, a fost modificat Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (Regulament).

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 alin. (6) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (6) stabilea faptul că metodologia, tematica de examen, materiile de examen și conținutul subiectelor de examen asigură respectarea caracterului  preponderent teoretic sau preponderent practic – aplicativ al examenului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (6) Abrogat.

 

Art. 7 alin. (4) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (4) prevedea faptul că la înscrierea candidaților, barourile vor pune la dispoziția acestora cererea tipizată, și, la cerere, contra cost, tematica și bibliografia stabilite pentru examen (Anexa nr. 3).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (4) dispune următoarele:

(4) La înscrierea candidaților, barourile vor pune la dispoziția acestora cererea tipizată. Tematica și bibliografia stabilite pentru examen (Anexa nr. 3) vor fi publicate pe paginile de internet ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A”.

 

Art. 7 alin. (5) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (5) stabilea faptul că cererea de înscriere la examen însoțită de actele menționate la alin. (8), care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, cu cel puțin 25 de zile înainte de data examenului, la sediul baroului în care candidatul dorește să exercite profesia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (5) dispune următoarele:

(5) Cererea de înscriere la examen însoțită de actele menționate la alin. (8), care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, la sediul baroului în care candidatul dorește să exercite profesia”.

 

Art. 7 alin. (13) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (13) dispunea faptul că contestațiile se soluționează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen cel mai târziu în 48 de ore de la primirea contestațiilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (13) stabilește următoarele:

(13) Contestațiile se soluționează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen”.

 

Art. 7 alin. (21) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (21) prevedea faptul că în situații deosebite, temeinic justificate, la sesizarea centrului de examen, Comisia Permanentă a U.N.B.R. poate admite depunerea dovezii privind promovarea examenului de licență sub forma unei adeverințe provizorii emise de unitatea de învățământ superior, chiar după expirarea termenului prevăzut la alin. (5).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (21) Abrogat.

 

Art. 8 din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 stabilea faptul că Comisia  de  examen  este  desemnată de Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor  barourilor,  cu  cel  puțin  15  zile  înaintea  datei  fixate  pentru  desfășurarea examenului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 dispune următoarele:

Comisia de examen este desemnată de Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor”.

 

Art. 9 alin. (6) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (6) prevedea faptul că membrii Comisiei de elaborare a  subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de soluționare a contestațiilor la barem.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (6) dispune următoarele:

(6) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de soluționare a contestațiilor la barem, la aceeași disciplină de examen”.

 

Art. 10 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (2) stabilea faptul că vicepreședinții Comisiei de examen sunt  directorul I.N.P.P.A. și directorii centrelor teritoriale I.N.P.P.A. unde se desfășoară examenul.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) prevede următoarele:

(2) Vicepreședinții Comisiei de examen sunt directorul I.N.P.P.A. și directorii centrelor teritoriale I.N.P.P.A. unde se desfășoară examenul. Pentru motive temeinice, Comisia Permanentă poate desemna și alți membri ai Comisiei Permanente”.

 

Art. 14 alin. (3) lit. a) liniuța a șasea din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (3) lit. a) liniuța a șasea stabilea faptul că Comisiile de elaborare a subiectelor au în principal următoarele atribuții:

a) elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:

– subiectele să urmărească și verificarea capacitații candidaților de a utiliza cunoștințele teoretice în cadrul unui caz practic.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (3) lit. a) liniuța a șasea stabilește următoarele: Comisiile de elaborare a subiectelor au în principal următoarele atribuții:

a) elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:

– subiectele să urmărească și verificarea capacitații candidaților de a utiliza cunoștințele teoretice în cadrul unui / unor caz(uri) practic(e)”.

 

Art. 17 alin. (5) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (5) dispunea faptul că la subiectele la care candidatul nu cunoaște răspunsul, acesta va marca varianta „Nu cunosc”. Lucrările care cuprind subiecte la care nu este marcată nicio variantă se anulează.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (5)Abrogat.

 

Art. 21 alin. (3) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (3) prevedea faptul contestațiile se soluționează de Comisia de soluționare a contestațiilor, în cel mult 48 de  ore  de  la  expirarea  termenului  de  contestare.  Baremul definitiv stabilite în urma  soluționării contestațiilor se publică de îndată pe pagina web a I.N.P.P.A. și la sediul acesteia, precum și la localurile unde se desfășoară examenul. Soluțiile se motivează în termen de 3 zile, calculate începând de la termenul prevăzut pentru finalizarea soluționării contestațiilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Contestațiile se soluționează de Comisia de soluționare a contestațiilor, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul definitiv stabilit în urma soluționării contestațiilor se publică de îndată pe pagina web a I.N.P.P.A. și la sediul acesteia, precum și la localurile unde se desfășoară examenul. Soluțiile se motivează în termen de 3 zile, calculate începând de la termenul prevăzut pentru finalizarea soluționării contestațiilor. Motivarea este pusă la dispoziția Comisiei Permanente”.

 

Art. 27 alin. (7) liniuța întâi din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 alin. (7) liniuța întâi prevedea faptul că la cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:

– certificatul de naștere, în copie legalizată etc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (7) liniuța întâi dispune următoarele: la cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:

– certificatul de naștere, în copie certificată”.

 

Art. 27 alin. (12) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 alin. (12) stabilea faptul că contestațiile se soluționează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen cel mai târziu în 48 de ore de la primirea contestațiilor.

Noua reglementare

În vechea reglementare, art. 27 alin. (12) prevede următoarele:

(12) Contestațiile se soluționează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen”.

 

Art. 27 alin. (14) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 alin. (14) dispunea faptul că cu cel mult 10 zile înainte de data  examenului, Comisia de examen, prin membrii anume desemnați, va finaliza verificările privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 alin. (4). În situația în care se constată neîndeplinirea de către candidat a condițiilor prevăzute la art. 2 alin. (4), Comisia de examen va comunica, de îndată, rezultatul verificării candidatului aflat într-o astfel de situație. Contestația la rezultatul verificării va fi formulată în cel mult 24 de ore de la comunicare și va fi soluționată de Președintele comisiei de examen în cel mult 24 de ore. Rezultatul soluționării contestației este definitiv.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (14) stabilește următoarele:

(14) Comisia de examen, prin membrii anume desemnați, va finaliza verificările privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 alin. (4). În situația în care se constată neîndeplinirea de către candidat a condițiilor prevăzute la art. 2 alin. (4), Comisia de examen va comunica, de îndată, rezultatul verificării candidatului aflat într-o astfel de situație. Contestația la rezultatul verificării va fi formulată în cel mult 24 de ore de la comunicare și va fi soluționată de Președintele comisiei de examen. Rezultatul soluționării contestației este definitiv”.

 

Art. 32 din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 prevedea faptul că neînscrierea în barou, în termen de cel mult 2 ani de la data validării rezultatelor examenului, a candidatului declarat admis atrage decăderea acestuia din dreptul de a solicita înscrierea în barou.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32Abrogat.

 

Art. 34 din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 stabilea faptul că pentru cazurile în care respectivul regulament stipulează că un document urmează să fie  afișat  la  sediile  U.N.B.R./I.N.P.P.A./barourilor/centrul  de  examen  a  examenului, anunțul se va afișa de îndată pe panoul de afișaj sau, după caz, pe/la ușa de intrare în sediul acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 dispune următoarele:

Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afișat la sediile U.N.B.R. / I.N.P.P.A. / barourilor / centrul de examen a examenului, anunțul se va afișa de îndată pe panoul de afișaj sau, după caz, pe/la ușa de intrare în sediul acestora, ori pe pagina de internet a respectivelor instituții”.

 

Pct. 6 din Anexa nr. 1 la Regulament

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 6 dispunea următoarele:

„Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 32 din Regulamentul de examen în sensul că în cazul promovării examenului, neurmat de înscrierea în Barou, în termen de cel mult 2 ani de la data afișării rezultatelor examenului, voi fi decăzut din dreptul de a mai solicita înscrierea în Barou”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 6Abrogat.

 

Pct. 7 din Anexa nr. 2 la Regulament

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 7 prevedea faptul că „Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 32 din Regulamentul de examen în sensul că în cazul promovării examenului, neurmat de înscrierea în Barou, în termen de cel mult 2 ani de la data afișării rezultatelor examenului, voi fi decăzut din dreptul de a mai solicita înscrierea în Barou”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 7Abrogat.

 

Alte prevederi relevante din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016

 

Art. II dispune faptul că Regulamentul de examen va fi republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III stabilește faptul că respectiva Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și se comunică barourilor, I.N.P.P.A. Central – București, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R..

I.N.P.P.A. Central – București, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea respectivei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

Modificările Regulamentului privind examenul de admitere în barou – Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/2016 was last modified: iunie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter