Monitoarele Oficiale nr. 96, 97, 98, 99 și 100 din 9 februarie 2016

11 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 470
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 9 februarie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 96, 97, 98, 99 și 100. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 96 din 9 februarie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În Monitorul Oficial nr. 96 din 9 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 96 din 9 februarie 2016

 

Decretul nr. 243/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător
Decretul nr. 244/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător
Decretul nr. 245/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător
Decretul nr. 246/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător
Decretul nr. 247/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător
Decretul nr. 248/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător
H.G. nr. 38/2016 privind aprobarea Planului de activități pentru realizarea și actualizarea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
H.G. nr. 39/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2016
Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului finanțelor publice nr. 17/163/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 102/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operațiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, și a Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spațiul Uniunii Europene și tratamentul fiscal al reparațiilor efectuate în perioada de garanție și postgaranție
Hotărârea președintelui Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2016 pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016

 

Monitorul Oficial nr. 97 din 9 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 97 din 9 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 97 din 9 februarie 2016

 

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 32/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)
Ordinul președintelui ANAF nr. 351/2016 privind Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 32 din 19 octombrie 2015

 

Monitorul Oficial nr. 98 din 9 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 98 din 9 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 98 din 9 februarie 2016O.U.G. nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
H.G. nr. 37/2016 privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare râu Someș pe tronsonul Ulmeni – Apateu, județele Maramureș și Satu Mare”, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
H.G. nr. 41/2016 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala C.F. Galați
Ordinul ministrului transporturilor nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003
Ordinul ministrului transporturilor nr. 60/2016 privind aprobarea modului de calcul și a nivelului tarifar, pe tip de activitate, pentru activitățile de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare, efectuate de Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 137/2016 privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

 

Monitorul Oficial nr. 99 din 9 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 99 din 9 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 99 din 9 februarie 2016Decretul nr. 242/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din M.A.I.
H.G. nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
Ordinul ministrului transporturilor nr. 63/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Monitorul Oficial nr. 100 din 9 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 100 din 9 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 100 din 9 februarie 2016H.G. nr. 45/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
H.G. nr. 46/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
H.G. 47/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016
Ordinul ministrului sănătății nr. 132/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 152/2016 pentru aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2016 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 96, 97, 98, 99 și 100 din 9 februarie 2016 was last modified: februarie 11th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter