Monitoarele Oficiale nr. 117, 118, 119 și 120 din 16 februarie 2016

18 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 529
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 16 februarie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 117, 118, 119 și 120. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 117 din 16 februarie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În Monitorul Oficial nr. 117 din 16 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 117 din 16 februarie 2016Decizia CCR nr. 820/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 4 din O.U.G. nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, promoția 2013
Decizia CCR nr. 30/2016 asupra sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 alin. (3), (4) și (5) din Regulamentul Camerei Deputaților
Decizia CCR nr. 31/2016 asupra sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (2) și (3) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
H.G. nr. 61/2016 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea MAI – U.M. 0596 București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr. 65/2016 privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea MAI- U.M. 0756 Ploiești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Monitorul Oficial nr. 118 din 16 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 118 din 16 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 118 din 16 februarie 2016Hotărârea Senatului nr. 10/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne COM (2015) 627 final
Decizia CCR nr. 797/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Decizia CCR nr. 802/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Decizia CCR nr. 810/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. (1) și art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizia CCR nr. 813/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 15/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnat la Varșovia la data de 30 septembrie 2015 și la București la data de 29 decembrie 2015, pentru prelungirea valabilității Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administrației și Internelor și Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – Frontex, semnat la București la 30 mai 2012 și la Varșovia la 31 mai 2012
Ordinul președintelui camerei auditorilor financiari din România nr. 78/2015 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției
Hotărârea președintelui camerei auditorilor financiari din România nr. 82/2015 privind adoptarea Standardelor internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) – ediția 2014, traduse și revizuite

 

Monitorul Oficial nr. 119 din 16 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 119 din 16 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 119 din 16 februarie 2016Decizia CCR nr. 781/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) și art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Decizia CCR nr. 843/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) și (8) și art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
H.G. nr. 63/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții semnate la București la 9 decembrie 2014 și 3 august 2015 și la Luxemburg la 22 iulie 2015, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009
H.G. nr. 64/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 27 august 2015 și la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
Ordinul ministrului transporturilor nr. 83/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Autorității Feroviare Române
Circulara BNR nr. 3/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la debutul lui Mihai Eminescu în revista „Familia”

 

Monitorul Oficial nr. 120 din 16 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 120 din 16 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 120 din 16 februarie 2016Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2016 privind participarea Armatei României, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activități de instruire a forțelor de securitate irakiene în cadrul Coaliției Internaționale anti-ISIL/Daesh, condusă de S.U.A.
Decretul nr. 250/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror
Decizia CCR nr. 835/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III pct. 5 [cu referire la art. 43 alin. (4) din Legea concurenței nr. 21/1996] și pct. 6 din O.G. nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței
Decizia CCR nr. 840/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) și art. 282 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. a) și c) și alin. (5) lit. a) din Codul de procedură penală
Regulamentul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare nr. 2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Reghin cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 117, 118, 119 și 120 din 16 februarie 2016 was last modified: februarie 18th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter