Monitoarele Oficiale nr. 121, 122, 123, 123Bis, 124, 124Bis, 125 și 126 din 17 februarie 2016

22 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 542
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 17 februarie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 121, 122, 123, 123Bis, 124, 124Bis, 125 și 126. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 121 din 17 februarie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În Monitorul Oficial nr. 121 din 17 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 121 din 17 februarie 2016H.G. nr. 40/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

 

Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 122 din 17 februarie 2016Decizia CCR nr. 824/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 270 alin. (3) și ale art. 274 teza a doua din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
H.G. nr. 68/2016 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita
Ordinul ministrului economiei, comerțului și turismului nr. 1.387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 94/137/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obținerii informațiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informații potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

Monitorul Oficial nr. 123 și 123Bis din 17 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 123 și 123Bis din 17 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 123 din 17 februarie 2016Decizia CCR nr. 860/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Decizia CCR nr. 868/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944–31 decembrie 1961
Decizia CCR nr. 889/2015 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic punctul 2 subpunctul 4 și ale articolului unic punctul 4 – referitor la art. VII din O.U.G. nr. 21/2015 – din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și ale art. 3 din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.935/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0096 Lacul Bâlbâitoarea
M. Of. nr. 123Bis din 17 februarie 2016Anexă la ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.935/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0096 Lacul Bâlbâitoarea

 

Monitorul Oficial nr. 124 și 124Bis din 17 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 124 și 124Bis din 17 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 124 din 17 februarie 2016Decizia CCR nr. 828/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 270 alin. (3) și ale art. 274 teza a doua din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
Decizia CCR nr. 829/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), (2) și (6), art. 2 alin. (1) și (2), art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum și a anexelor nr. 2 și nr. 3b la lege
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.968/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI 0138 Pădurea Bolintin
Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale
Ordinul președintelui casei naționale de asigurări de sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naționali și a atribuțiilor acestora în vederea coordonării tehnice și metodologice pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative
M. Of. nr. 124Bis din 17 februarie 2016Anexă la ordinul președintelui casei naționale de asigurări de sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naționali și a atribuțiilor acestora în vederea coordonării tehnice și metodologice pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative

 

Monitorul Oficial nr. 125 din 17 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 125 din 17 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 125 din 17 februarie 2016Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată
Decretul nr. 251/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale
Decretul nr. 252/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale
Decretul nr. 253/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător
Decretul nr. 254/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător
Decretul nr. 255/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror
Decretul nr. 256/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror
Decretul nr. 257/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror
Decretul nr. 258/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror
Decretul nr. 259/2016 privind rechemarea unui ambasador
Decizia CCR nr. 26/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă
Decizia CCR nr. 27/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

Monitorul Oficial nr. 126 din 17 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 126 din 17 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 126 din 17 februarie 2016Hotărârea Camerei Deputaților nr. 4/2016 privind respingerea cererii de încuviințare a reținerii domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 5/2016 privind respingerea cererii de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 6/2016 privind încuviințarea reținerii domnului deputat Nicolae Păun
Decizia CCR nr. 789/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, în ansamblul său, și, în special, ale art. 1, art. 3, art. 5 și art. 6 din același act normativ, astfel cum a fost modificată și completată de O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 121, 122, 123, 123Bis, 124, 124Bis, 125 și 126 din 17 februarie 2016 was last modified: februarie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter