Monitoarele Oficiale nr. 165, 166, 167 și 168 din 4 Martie 2016

7 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 573
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 4 martie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 165, 166, 167 și 168. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 165 din 4 martie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În Monitorul Oficial nr. 165 din 4 martie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 165 din 4 martie 2016Decizia CCR nr. 816/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 8 – capitolul VIII – anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 și cu art. 1 alin. (1) și (2) și art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și a dispozițiilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor coroborat cu nota 1 – capitolul I – anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 și cu art. 74 alin. (1) și art. 86 din Legea nr. 303/2004
Decizia CCR nr. 876/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
H.G. nr. 109/2016 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în administrarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități
Ordinul ministrului transporturilor nr. 141/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
Ordinul ministrului sănătății nr. 207/2016 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora
Ordinul ANAF nr. 825/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Decizie de reverificare”
Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3235/2016 privind aprobarea domeniului de doctorat „Istorie” în cadrul școlii doctorale organizate în Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș

 

Monitorul Oficial nr. 166 din 4 martie 2016

În Monitorul Oficial nr. 166 din 4 martie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 166 din 4 martie 2016Decizia CCR nr. 855/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
Decizia CCR nr. 865/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2, art. 3 alin. (2) și art. 20 pct. 2 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
Decizia CCR nr. 869/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, precum și a prevederilor art. 83 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 17 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 96/2006
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 223/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia
Ordinul ministrului culturii nr. 2097/2016 pentru acreditarea Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova din Ploiești
Ordinul ministrului culturii nr. 2098/2016 pentru reacreditarea Muzeului Marinei Române din Constanța
Ordinul CNAS nr. 206/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice

 

Monitorul Oficial nr. 167 din 4 martie 2016

În Monitorul Oficial nr. 167 din 4 martie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 167 din 4 martie 2016Decizia CCR nr. 891/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza întâi coroborate cu cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Decretul nr. 269/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Direcției Generale Protecție Corespondență Clasificată și Obiective
Decizia CCR nr. 896/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 70 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
Decizia CCR nr. 900/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011
Decizia prim-ministrului nr. 86/2016 privind numirea domnului Dragoș Doroș în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al ANAF
Ordinul MAI nr. 37/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale logistice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 73/2015
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 368/2016 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești

 

Monitorul Oficial nr. 168 din 4 martie 2016

În Monitorul Oficial nr. 168 din 4 martie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 168 din 4 martie 2016Decizia CCR nr. 894/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (1) teza întâi, alin. (2), (5) și (6), art. 252, art. 252^1 și art. 254 din Codul de procedură penală
Decretul nr. 290/2016 privind retragerea unei decorații
Decizia prim-ministrului nr. 90/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Laura Monica Ion a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
Decizia prim-ministrului nr. 91/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Gabi Asănică a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Ordinul CNAS nr. 119/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Ordinul ministrului sănătății nr. 228/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Ordinul MAE nr. 308/2016 privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale
Ordinul CNAS nr. 93/2016 privind modificarea Ordinului președintelui CNAS nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 165, 166, 167 și 168 din 4 Martie 2016 was last modified: martie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter