Monitoarele Oficiale nr. 290, 291, 291Bis, 292, 293 și 294 din 18 aprilie 2016

19 apr. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 607
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 18 aprilie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 290, 291, 291Bis, 292, 293 și 294. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 290 din 18 aprilie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În Monitorul Oficial nr. 290 din 18 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 290 din 18 aprilie 2016Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
Decretul nr. 405/2016 pentru promulgarea Legii privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
Hotărârea Senatului nr. 52/2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date – COM (2016) 57 final
Hotărârea Senatului 51/2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date – COM (2016) 56 final
Hotărârea Senatului 53/2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri Generarea, tratarea și transferul transfrontalier de deșeuri periculoase și de alte deșeuri în statele membre ale Uniunii Europene în perioada 2010-2012 COM (2015) 660 final
Hotărârea Senatului 54/2016 privind Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la măsurile luate în urma reuniunii liderilor privind fluxurile de refugiați de-a lungul rutei Balcanilor de Vest COM (2015) 676 final
H.G. nr. 277/2016 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII
H.G. nr. 278/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
Decizia primului-ministru nr. 136/2016 privind eliberarea domnului Dragoș-Nicolae Pîslaru din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Monitoarele Oficiale nr. 291 și 291Bis din 18 aprilie 2016

În Monitoarele Oficiale nr. 291 și 291Bis din 18 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 291 din 18 aprilie 2016Hotărârea Camerei Deputaților nr. 36/2016 privind Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Revizuirea politicii europene de vecinătate
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 37/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia de extindere a UE
Ordinul MFP nr. 473/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I și VI din O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Ordinul MFE nr. 181/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I și VI din O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 423/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 – „Asistență tehnică” și plata contractelor de achiziție publică finanțate prin Măsura 1 – „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare”, Măsura 2 – „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei” și Măsura 20 – „Asistență tehnică” din cadrul PNDR 2014-2020
Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat
Ordinul ANRDE nr. 11/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
M. Of. nr. 291Bis din 18 aprilie 2016Anexă la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 423/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 – „Asistență tehnică” și plata contractelor de achiziție publică finanțate prin Măsura 1 – „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare”, Măsura 2 – „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei” și Măsura 20 – „Asistență tehnică” din cadrul PNDR 2014-2020

 

Monitorul Oficial nr. 292 din 18 aprilie 2016

În Monitorul Oficial nr. 292 din 18 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 292 din 18 aprilie 2016Legea nr. 64/2016 pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 și 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Decretul nr. 414/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 și 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
H.G. nr. 279/2016 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 546/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2016
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 716/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2016
Oridinul ANAF nr. 1162/2016 privind aprobarea Cartei drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale

 

Monitorul Oficial nr. 293 din 18 aprilie 2016

În Monitorul Oficial nr. 293 din 18 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 293 din 18 aprilie 2016Decretul nr. 423/2016 pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului
Decretul nr. 424/2016 pentru numirea unui membru al Guvernului
Decizia CCR nr. 81/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 459 alin. (2) și (7) teza întâi din Codul de procedură penală
Decizia CCR nr. 136/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală și art. 46 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Hotărârea ASF nr. 19/2016 privind cota procentuală pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de protecție a victimelor străzii

 

Monitorul Oficial nr. 294 din 18 aprilie 2016

În Monitorul Oficial nr. 294 din 18 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 294 din 18 aprilie 2016Ordinul ministrului tineretului și sporturilor nr. 373/2016 pentru aprobarea metodologiei de finanțare a proiectelor de tineret și studențești proprii și proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului și Sportului și ale direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București, pentru programele în domeniul tineretului
Ordinul ministrului culturii nr. 2239/2016 pentru acreditarea Muzeului Memorial „Octavian Goga” din localitatea Ciucea, județul Cluj
Ordinul Curții de Conturi a României nr. 285/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 7/2016
Ordinul Casei Naționale de Pensii Publice nr. 138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 7/2016
Ordinul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania nr. 1/2016 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2014-2015 și a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017
Ordinul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania nr. 2/2016 pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2015 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2016 cu privire la aprobarea unor documente prezentate în cadrul Conferinței ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 26 martie 2016

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 290, 291, 291Bis, 292, 293 și 294 din 18 aprilie 2016 was last modified: aprilie 19th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter