Monitoarele Oficiale nr. 295, 295Bis, 296, 297, 298 și 299 din 19 aprilie 2016

20 apr. 2016
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 641
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 19 aprilie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 295, 295Bis, 296, 297, 298 și 299. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitoarele Oficiale nr. 295 și 295Bis din 19 aprilie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În Monitoarele Oficiale nr. 295 și 295Bis din 19 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitoarele OficialeSumar
M. Of. nr. 295 din 19 aprilie 2016Legea nr. 62/2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Decretul nr. 412/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Legea nr. 63/2016 privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin
Decretul nr. 413/2016 pentru promulgarea Legii privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin
Decretul nr. 420/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu MAI
Decretul nr. 421/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din MAPN
Decretul nr. 422/2016 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanție dintre statele membre ale UE și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale UE și Banca Europeană de Investiții care reglementează procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România la 1 iulie 2015 la București
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 38/2016 privind adoptarea avizului motivat referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 39/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128
Decizia CCR nr. 38/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (2) din Codul penal
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 719/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016-2017
Decizia CNA nr. 244/2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016
M. Of. nr. 295Bis din 19 aprilie 2016Anexă la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 719/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016-2017

 

Monitorul Oficial nr. 296 din 19 aprilie 2016

În Monitorul Oficial nr. 296 din 19 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 296 din 19 aprilie 2016Decretul nr. 416/2016 privind acreditarea unui ambasador
Decretul nr. 417/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-șef de poliție cu MAI
Decizia CCR nr. 93/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271^1 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
H.G. nr. 234/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
Hotărârea Comisiei Centrale de Rechiziții nr. 1/2016 pentru aprobarea Listei cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2016
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 331/2016 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului și al structurilor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice finanțate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

Monitorul Oficial nr. 297 din 19 aprilie 2016

În Monitorul Oficial nr. 297 din 19 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 297 din 19 aprilie 2016H.G. nr. 222/2016 privind emiterea autorizației de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare
Ordinul CNAS nr. 184/2016 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Ordinul ministrului sănătății nr. 458/2016 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Ordinul MENCS nr. 3489/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „gimnazial” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Buftea
Ordinul MENCS nr. 3497/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „profesional”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „mecanic auto” din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Transcom” din municipiul Sibiu
Ordinul MENCS nr. 3499/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician în automatizări” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” din municipiul Adjud
Ordinul MENCS nr. 3500/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „profesional”, domeniul „electric”, calificarea profesională „electrician nave” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din municipiul Brăila
Ordinul MENCS nr. 3501/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal”, profilul„tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant CAD” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Constanța
Ordinul MENCS nr. 3647/2016 privind prelucrarea de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a cererilor de obținere a cardului profesional european pentru profesii nereglementate în România, dar reglementate în alte state membre ale Spațiului Economic European (SEE) și emiterea cardului profesional european pentru prestarea temporară și ocazională de servicii, fără verificare prealabilă în statul membru de stabilire

 

Monitorul Oficial nr. 298 din 19 aprilie 2016

În Monitorul Oficial nr. 298 din 19 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 298 din 19 aprilie 2016Decizia CCR nr. 70/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (3) și art. 74 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
Ordinul ANMCS nr. 218/2016 pentru aprobarea Listei unităților sanitare cu paturi acreditate în data de 5 aprilie 2016
Ordinul ministrului sănătății nr. 419/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sanatoriului de Nevroze Predeal

 

Monitorul Oficial nr. 299 din 19 aprilie 2016

În Monitorul Oficial nr. 299 din 19 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 299 din 19 aprilie 2016H.G. nr. 246/2016 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
H.G. nr. 293/2016 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Camerei Deputaților
Ordinul ministrului sănătății nr. 409/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni
Ordinul MFP nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 295, 295Bis, 296, 297, 298 și 299 din 19 aprilie 2016 was last modified: aprilie 20th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter