Monitoarele Oficiale nr. 300, 301, 301Bis, 302, 303, 303Bis, 304 din 20 aprilie 2016

21 apr. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 705
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 20 aprilie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 300, 301, 301Bis, 302, 303, 303Bis, 304. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 300 din 20 aprilie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În Monitorul Oficial nr. 300 din 20 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 300 din 20 aprilie 2016H.G. nr. 270/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pod km 47 + 128, linia C.F. 418A Beclean – Sărățel, între stațiile Măgheruș și Sărățel”
H.G. nr. 269/2016 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
H.G. nr. 271/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pod km 197 + 557, Linia C.F. 101 Chitila-Craiova, între stațiile Slatina și Piatra-Olt”
H.G. nr. 272/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”
H.G. nr. 274/2016 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0901 Botoșani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
H.G. nr. 275/2016 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Decizia primului-ministru nr. 137/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicușor Marian Buică din funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene
Decizia primului-ministru nr. 138/2016 privind prelungirea detașării, începând cu data de 1 iunie 2016, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcția publică de conducere vacantă de director general al Direcției generale administrație publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Harghita
Decizia ANRM nr. 8/2016 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului industrial și de construcții din perimetrul Drinova Est, județul Timiș
Ordinul MDRAP nr. 495/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societății PARC INDUSTRIAL CĂLAN – S.R.L.
Regulamentul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare nr. 3/2016 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit

 

Monitoarele Oficiale nr. 301 și 301Bis din 20 aprilie 2016

În Monitoarele Oficiale nr. 301 și 301Bis din 20 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitoarele OficialeSumar
M. Of. nr. 301 din 20 aprilie 2016Decizia CCR nr. 58/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 114/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 695/2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale
M. Of. nr. 301Bis din 20 aprilie 2016Anexă la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 114/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău

 

Monitorul Oficial nr. 302 din 20 aprilie 2016

În Monitorul Oficial nr. 302 din 20 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 302 din 20 aprilie 2016Decizia CCR nr. 97/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
H.G. nr. 249/2016 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” în domeniul public al comunei Blejoi, județul Prahova
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 520/2016 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate
Ordinul MENCS nr. 3517/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, începând cu anul școlar 2016-2017
Hotărârea CSM nr. 340/2016 pentru modificarea Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012
Decizia ASF nr. 791/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societății EAST BRIDGE INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizia ASF nr. 792/2016 privind sancționarea Societății A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare
Decizia ASF nr. 793/2016 privind sancționarea Societății EUROBROKERS GROUP – BROKER DE ASIGURARE – S.A. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare
Decizia ASF nr. 821/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Monitoarele Oficiale nr. 303 și 303Bis din 20 aprilie 2016

În Monitoarele Oficiale nr. 303 și 303Bis din 20 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitoarele OficialeSumar
M. Of. nr. 303 din 20 aprilie 2016Hotărârea Camerei Deputaților nr. 40/2016 privind vacantarea unui loc de vicepreședinte al Camerei Deputaților
Decretul nr. 418/2016 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Mare Ofițer
Decizia CCR nr. 56/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
Decretul nr. 419/2016 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
H.G. nr. 273/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 și la București la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 24 noiembrie 2008
H.G. nr. 281/2016 privind aprobarea obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, județul Timiș“, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 545/2016 privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 715/2016 privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale
Circulara BNR nr. 8/2016 privind lansarea în circuitul numismatic și punerea în circulație a unor monede dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei
Hotărârea Asociației Naționale a Evaluatorilor din România nr. 3/2016 pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare
Hotărârea Asociației Naționale a Evaluatorilor din România nr. 4/2016 pentru numirea membrilor Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
Decizia CCR nr. 97/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
M. Of. nr. 303Bis din 20 aprilie 2016Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

 

Monitorul Oficial nr. 304 din 20 aprilie 2016

În Monitorul Oficial nr. 304 din 20 aprilie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 304 din 20 aprilie 2016Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Decretul nr. 425/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Legea nr. 67/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Decretul nr. 426/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Hotărârea Parlamentului 7/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
Hotărârea Parlamentului 6/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
Hotărârea Parlamentului 8/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2016
Hotărârea Parlamentului 9/2016 privind organizarea Zilei Naționale a României
Hotărârea Parlamentului 10/2016 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea rapoartelor de audit financiar ale Curții de Conturi și pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi
H.G. nr. 287/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către domnul Misăilă Cristi Valentin
H.G. nr. 288/2016 privind acordarea cetățeniei române domnului Saritov Albert
H.G. nr. 290/2016 privind acordarea cetățeniei române doamnei Zhydachevska Kateryna
H.G. nr. 289/2016 privind acordarea cetățeniei române doamnei Sassa Kateryna
Decizia ASF nr. 857/2016 privind sancționarea Societății TAKTIQ – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare/reasigurare
Decizia ASF nr. 901/2016 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A.

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 300, 301, 301Bis, 302, 303, 303Bis, 304 din 20 aprilie 2016 was last modified: aprilie 21st, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter