Monitoarele Oficiale nr. 381, 382, 382Bis și 383 din 19 mai 2016

20 mai 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 552
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 19 mai 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 381, 382, 382Bis și 383. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 381 din 19 mai 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

H.G. nr. 362/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea de ajutoare de urgență familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

H.G. nr. 363/2016 privind acțiunea „Dezvelirea și sfințirea monumentului intitulat «ARIPI» ridicat în memoria luptătorilor din rezistența anticomunistă 1945-1989” și aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea acesteia în București în cursul trimestrului II al anului 2016

Decizia primului-ministru nr. 187/2016 pentru revocarea domnului Toma-Florin Petcu din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului

H.G. nr. 364/2016 privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronunțate de Curtea de Apel – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 5.809/2/2013, definitivă prin Decizia nr. 2.630 din 24 iunie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal

Decizia primului-ministru nr. 189/2016 pentru eliberarea domnului Adrian Cristinel Bădilă din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic

Decizia primului-ministru nr. 188/2016 pentru numirea domnului Ioan Gherheș în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului

Ordinul MAE nr. 673/2016 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Decizia primului-ministru nr. 190/2016 privind numirea domnului Lucian Vărșăndan în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii

Ordinul MFP nr. 719/2016 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” prin emiterea de obligațiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro și desemnarea administratorilor tranzacției

Ordinul MENCS nr. 3099/2016 pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.114/2014

Ordinul ministrului sănătății nr. 594/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale, al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și al ministrului sănătății nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior

Ordinul MENCS nr. 3618/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale, al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și al ministrului sănătății nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior

Hotărârea CSM nr. 503/2016 pentru completarea Regulamentului privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor și atestare a rezultatelor obținute, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 322/2005

Ordinul BNR nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 1/2013

 

Monitoarele Oficiale nr. 382 și 382Bis din 19 mai 2016

Legea nr. 97/2016 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015

Acordul din 7 decembrie 2015 privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare

Decretul nr. 503/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015

Hotărârea Senatului nr. 67/2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii – COM (2016) 128 final

Hotărârea Senatului nr. 68/2016 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului COM (2016) 82 final

Decizia CCR nr. 225/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza întâi raportate la art. 33 și art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
H.G. nr. 356/2016 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea MAPN

H.G. nr. 359/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea MAPN și pentru transmiterea unor părți de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea MAPN în administrarea Ministerului Transporturilor

H.G. nr. 360/2016 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, ca urmare a trecerii lor din domeniul public al statului în domeniul privat al unor stațiuni de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol și transmiterii în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, în condițiile legii

Ordinul MADR nr. 806/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, „Agricultură și Dezvoltare Rurală – ADER 2020”

Ordinul MMAP nr. 794/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0403 Vânju Mare

Hotărârea CSM nr. 501/2016 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 581/2006

(382Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul MMAP nr. 794/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0403 Vânju Mare

 

Monitorul Oficial nr. 383 din 19 mai 2016

Legea nr. 96/2016 pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

Protocolul din 18 martie 2004 privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare

Decretul nr. 502/2016 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

H.G. nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

Ordinul MAPN nr. M.62/2016 pentru modificarea Instrucțiunilor privind operațiunile de mișcare și transport ale marilor unități și unităților militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.4/2014

Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 381, 382, 382Bis și 383 din 19 mai 2016 was last modified: mai 20th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter