Monitoarele Oficiale nr. 396, 397, 397Bis și 398 din 25 mai 2016

26 mai 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 459
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 25 mai 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 396, 397, 397Bis și 398. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 396 din 25 mai 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Decizia CCR nr. 102/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

H.G. nr. 370/2016 privind modificarea H.G. nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48 + 570”, județul Olt

H.G. nr. 373/2016 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

H.G. nr. 374/2016 privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea MFP – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al orașului Ulmeni, județul Maramureș

Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică din municipiul Vulcan cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local în anii 2012-2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 

Monitoarele Oficiale nr. 397 și 397Bis din 25 mai 2016

Decizia CCR nr. 150/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

H.G. nr. 368/2016 privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara

H.G. nr. 369/2016 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

H.G. nr. 371/2016 pentru modificarea și completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin H.G. nr. 1.579/2005

Ordinul MMAP nr. 813/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0102 Leaota

Ordinul MMAP nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Ordinul MMAP nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

(397Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul MMAP nr. 813/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0102 Leaota

 

Monitorul Oficial nr. 398 din 25 mai 2016

Decizia CCR nr. 119/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor pct. 3 – art. 1^2 lit. b) pct. (ii) ale articolului unic din Legea nr. 38/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

Decizia CCR nr. 156/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură penală

Decizia CCR nr. 170/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 139 alin. (2) din Codul de procedură civilă

H.G. nr. 377/2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum și pentru măsuri de piață și intervenție în agricultură

H.G. nr. 379/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Traian Vuia – Timișoara” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

H.G. nr. 380/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 396, 397, 397Bis și 398 din 25 mai 2016 was last modified: mai 26th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter