Monitoarele Oficiale nr. 499, 500, 501, 502, 503, 504 și 505 din 5 iulie 2016

6 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 779
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 5 iulie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 499, 500, 501, 502, 503, 504 și 505. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Hotărârea Senatului nr. 93/2016 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Revizuirea mecanismului de suspendare) COM(2016) 290 final

Ordinul MFP nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

 

Monitorul Oficial nr. 500 din 5 iulie 2016

H.G. nr. 454/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 577/2015 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar

Ordinul ANAF nr. 1886/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane

Decizia CEDO din 29 septembrie 2015 cu privire la Cererea nr. 66.434/09 introdusă de Nicolae Sorinel Nițu împotriva României și 3 alte cereri (a se vedea lista anexată)

 

Monitorul Oficial nr. 501 din 5 iulie 2016

Ordinul CNAS nr. 401/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Ordinul ministrului sănătății nr. 802/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Ordinul MFP nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

Ordinul ANAF nr. 1891/2016 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutății nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziția tarifară 0803 90 10

 

Monitorul Oficial nr. 502 din 5 iulie 2016

Ordinul ANAF nr. 1887/2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului

Ordinul ANAF nr. 1890/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

Decizia ASF nr. 1250/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societății MUNTENIA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Rectificarea MENCS nr. 4106/2016 referitoare la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, în anexe

 

Monitorul Oficial nr. 503 din 5 iulie 2016

Legea nr. 120/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii

Decretul nr. 637/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii

Legea nr. 122/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

Decretul nr. 639/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

H.G. nr. 453/2016 privind declasificarea unor categorii de informații secrete de stat, emise de MFP anterior datei de 17 februarie 1972

Ordinul MAPN nr. M.65/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Societății Comerciale „RO-ARMYSECURITY” – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 954/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Societății Comerciale „RO-ARMYSECURITY” – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A.

Ordinul MFP nr. 921/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Societății Comerciale „RO-ARMYSECURITY” – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A.

Ordinul MAPN nr. M.69/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „RO-ARMYCATERING” – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1052/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „RO-ARMYCATERING” – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A.

Ordinul MFP nr. 933/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „RO-ARMYCATERING” – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A.

Ordinul ANAF nr. 1885/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import

 

Monitorul Oficial nr. 504 din 5 iulie 2016

Decizia CCR nr. 374/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) teza întâi și art. 57 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Ordinul ANRDE nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea

 

Monitorul Oficial nr. 505 din 5 iulie 2016

Decretul nr. 643/2016 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan

Decretul nr. 642/2016 privind acreditarea unui ambasador

Decizia CCR nr. 222/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală

Decizia CCR nr. 227/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271^1 alin. (2) și alin. (5) în ce privește sintagma „și să prevadă plata necondiționată la prima cerere a autorității contractante, în măsura în care contestația/cererea/plângerea va fi respinsă” din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Decizia CCR nr. 232/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Decizia ÎCCJ nr. 10/2016 în dosarul nr. 7/2016

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 499, 500, 501, 502, 503, 504 și 505 din 5 iulie 2016 was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter