Monitoarele Oficiale nr. 604, 605, 605Bis, 606, 606Bis, 607, 607Bis și 608 din 9 august 2016

10 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 573
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 9 august 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 604, 605, 605Bis, 606, 606Bis, 607, 607Bis și 608. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 604 din 9 august 2016

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Decizia CCR nr. 352/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Decizia CCR nr. 446/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Ordinul MFP nr. 1178/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ MIJA – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 538/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ MIJA – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1085/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ MIJA – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MFP nr. 1223/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 631/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1189/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Ordinul MFP nr. 1221/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 632/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1187/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul ANAF nr. 1890/2016 referitoare la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, în anexă

H.G. nr. 468/2016 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații, în anexă

 

Monitoarele Oficiale nr. 605 și 605Bis din 9 august 2016

Decizia CCR nr. 250/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) și art. 10 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

Decizia CCR nr. 252/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

Ordinul MMAP nr. 1072/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche

Hotărârea CEDO din 16 iulie 2013 în Cauza Bălteanu împotriva României

(605Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1072/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche

 

Monitoarele Oficiale nr. 606 și 606Bis din 9 august 2016

Decizia CCR nr. 280/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 296^21 alin. (1) lit. i) și alin. (2), precum și ale art. 296^24 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Decizia CCR nr. 312/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

Ordinul ministrului transporturilor nr. 646/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorității Feroviare Române

Ordinul MECRMA nr. 789/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz- Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-(Anina)-Reșița”

Ordinul MECRMA nr. 792/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz- Arad/Stația 400/220/110 kV Reșița”

Ordinul MECRMA nr. 794/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud: Etapa II – LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud”

Ordinul MECRMA nr. 1041/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0322 Muntele Șes

(606Bis)

Anexă la ordinul MECRMA nr. 1041/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0322 Muntele Șes

 

Monitoarele Oficiale nr. 607 și 607Bis din 9 august 2016

Decizia CCR nr. 315/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție

H.G. nr. 552/2016 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

Ordinul ANRM nr. 156/2016 privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul executării de activități miniere

Ordinul MFP nr. 1338/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEȘTI – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 504/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEȘTI – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1078/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEȘTI – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A.

Ordinul MMAP nr. 1024/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana și al rezervației naturale Pădurea Bădeana

Ordinul MAE nr. 1182/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu“ pentru studenți români în Franța

Ordinul ministrului culturii nr. 2628/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu“ pentru studenți români în Franța

(607Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1024/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana și al rezervației naturale Pădurea Bădeana

 

Monitorul Oficial nr. 608 din 9 august 2016

Decizia CCR nr. 316/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală

Decizia CCR nr. 424/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Decizia primului-ministru nr. 261/2016 pentru numirea domnului Florin-Daniel Șandru în funcția de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

Decizia primului-ministru nr. 262/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Dumitru Cătălin Petrescu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

Decizia primului-ministru nr. 263/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

Ordinul MMAP nr. 1534/2016 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 604, 605, 605Bis, 606, 606Bis, 607, 607Bis și 608 din 9 august 2016 was last modified: septembrie 12th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter