Monitoarele Oficiale nr. 633, 633Bis, 634, 634Bis, 634, 634Bis,635, 635Bis,636 și 636Bis din 18 august 2016

19 aug. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 636
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 18 august 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 633, 633Bis, 634, 634Bis, 635, 635Bis,636 și 636Bis. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitoarele Oficiale nr. 633 și 633Bis din 18 august 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Decizia CCR nr. 344/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 1 din 17 februarie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, și ale art. 51 lit. a)-c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Decizia CCR nr. 351/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a art. 19 din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți

Ordinul MMAP nr. 1186/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad

(633Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1186/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad

 

Monitoarele Oficiale nr. 634 și 634Bis din 18 august 2016

Decizie CCR nr. 530/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Decizie CCR nr. 561/2016  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Oridinul MAI nr. 119/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea consiliilor de onoare și consiliilor de judecată în unitățile militare din Ministerul Afacerilor Interne, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne

Hotărârea CCF nr. 7/2016 privind aprobarea publicării Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I

(634Bis)

Anexă la hotărârea CCF nr. 7/2016 privind aprobarea publicării Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Monitoarele Oficiale nr. 635 și 635Bis din 18 august 2016

Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare din 1 iulie 1953

Protocol financiar anexat la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare din 1 iulie 1953

Decizie CCR nr. 448/2016  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (4) din Codul de procedură penală

Ordinul MS nr. 992/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“ București

Ordinul MMAP nr. 923/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele și al ariei naturale protejate de interes național Pădurea Gârboavele, cod 2.403

(635Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 923/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele și al ariei naturale protejate de interes național Pădurea Gârboavele, cod 2.403

 

Monitoarele Oficiale nr. 636 și 636Bis din 18 august 2016

Decizie CCR nr. 320/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Decizie CCR nr. 342/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1) și (3), art. 11 alin. (3) și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

H.G. nr. 577/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

H.G. nr. 578/2016  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism, precum și pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor și proiectelor de investiții în turism

Ordinul ANCPI nr. 979/2016 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordinul MMFPSPV nr. 1343 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare și de finanțare a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice“

(636Bis)

Anexă la ordinul ANCPI nr. 979/2016 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 633, 633Bis, 634, 634Bis, 634, 634Bis,635, 635Bis,636 și 636Bis din 18 august 2016 was last modified: septembrie 12th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter