Monitoarele Oficiale nr. 647, 647Bis, 648, 649 și 650 din 24 august 2016

25 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 635

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 24 august 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 647, 647Bis, 648, 649 și 650. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

Monitoarele Oficiale nr. 647 și 647Bis din 24 august 2016

Ordinul MFP nr. 1425/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Ordinul MFE nr. 698/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

Ordinul MMAP nr. 1299/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului

Ordinul MC nr. 2599/2016 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, a Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fostei Stăreții, azi casă parohială, și a Turnului clopotniță și clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iași, județul Iași, în LMI, categoria II, monumente de arhitectură, grupa valorică A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apă (aghiazmatarul – cișmeaua) și Zidul incintei

Decizie ASF nr. 1628/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societății BONVIVA INSURANCE BROKER – S.R.L.

Decizie ASF nr. 1629/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societății AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

(647Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1299/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului

 

Monitorul Oficial nr. 648 din 24 august 2016

Ordinul SSPRMLIR nr. 73/2016 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și Ministerul Tineretului și Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinți dețin certificate doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în temeiul Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Ordinul MFP nr. 1939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat

Ordinul MENCS nr. 4687/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical generalist“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Colegiul Particular „Vasile Goldiș“ din municipiul Arad

Ordinul MENCS nr. 4692/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară“ din municipiul Sighișoara

Normă ADF nr. 36/2016 pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Norma nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat

 

Monitorul Oficial nr. 649 din 24 august 2016

Ordinul ANAF nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordinul ANAF nr. 2460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării

Ordinul MENCS nr. 4939/2016 privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie și management“ în cadrul școlii doctorale organizate în Universitatea din Oradea

Ordinul MENCS nr. 4940/2016 privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală“ în cadrul școlii doctorale organizate în Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Ordinul MENCS nr. 4941/2016 privind aprobarea domeniului de doctorat „Studii culturale“ în cadrul școlii doctorale organizate în Universitatea din București

 

Monitorul Oficial nr. 650 din 24 august 2016

Decizie nr. 10/2016 privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune ordinară

Decizie nr. 4/2016 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

Decizie CCR nr. 459/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Decizie CCR nr. 460/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, și, în special, cele ale art. 16 din aceeași ordonanță de urgență

Ordinul MENCS nr. 4688/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Cami“ din municipiul București

Ordinul MENCS nr. 4694/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, începând cu anul școlar 2016-2017

Ordinul MENCS nr. 4695/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Sf. Luca“ din municipiul Tulcea

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 647, 647Bis, 648, 649 și 650 din 24 august 2016 was last modified: august 25th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter