Monitoarele Oficiale nr. 744, 745, 745Bis, 746, 747, 748, 748Bis și 749 din 26 septembrie 2016

27 sept. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 496
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 26 septembrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 744, 745, 745Bis, 746, 747, 748, 748Bis și 749. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 744 din 26 septembrie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Ordinul ANCPI nr. 1124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara

 

Monitoarele Oficiale nr. 745 și 745Bis din 26 septembrie 2016

Ordinul MADR nr. 914/2016 privind aprobarea Schemei selecției clonale la soiurile de viță-de-vie

Ordinul ANCPI nr. 1095/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale

Ordinul ANCPI nr. 1096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș

Ordinul ANCPI nr. 1097/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale

Ordinul MMAP nr. 1165/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeșului

Ordinul ministrului justiției nr. 3338/C/2016 privind aprobarea formatului-cadru al secțiunii „Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi“ din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta și al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare

(745Bis)

Anexă la ordinul MMAP nr. 1165/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeșului

 

Monitorul Oficial nr. 746 din 26 septembrie 2016

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 71/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Inițiativa europeană în domeniul cloud computing-ului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa COM(2016) 178

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 72/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Digitalizarea industriei europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale COM(2016) 180

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 73/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Platforme online și piața unică digitală – Oportunități și provocări pentru Europa COM(2016) 288

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului electronic transfrontalier în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor europene COM(2016) 320

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 75/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei COM(2016) 148

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 76/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit COM(2016) 198

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 77/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European – O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 78/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Realizarea Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor COM(2016) 361

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 79/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European – Europa investește din nou – Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare COM(2016) 359

Decizia CCR nr. 391/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Ordinul MFP nr. 2239/2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

Ordinul MFE nr. 1643/2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

Ordinul MDRAP nr. 1018/2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 

Monitorul Oficial nr. 747 din 26 septembrie 2016

Ordinul MMAP nr. 1817/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice

Ordinul MMAP nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult

 

Monitoarele Oficiale nr. 748 și 748Bis din 26 septembrie 2016

Ordinul ministrului transporturilor nr. 708/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu

Ordinul CNAS nr. 736/2016 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

Rectificarea Guvernului nr. 54/2016 referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2016

Rectificarea Guvernului nr. 637/2016 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 637/2016

(748Bis)

Anexele nr. 1-3 la ordinul CNAS nr. 736/2016 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

Monitorul Oficial nr. 749 din 26 septembrie 2016

Decizia CCR nr. 393/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 69 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

Decizia primului-ministru nr. 306/2016 privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 371/2015 pentru stabilirea atribuțiilor domnului Vasile Dîncu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice

Ordinul MAI nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Ordinul ANCPI nr. 1113/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județele Maramureș, Prahova și Tulcea

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 744, 745, 745Bis, 746, 747, 748, 748Bis și 749 din 26 septembrie 2016 was last modified: septembrie 27th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter