Monitoarele Oficiale nr. 754, 755, 755Bis, 756, 756Bis, 757 și 758 din 28 septembrie 2016

29 sept. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 645
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 28 septembrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 754, 755, 755Bis, 756, 756Bis, 757 și 758. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 754 din 28 septembrie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Decizia CCR nr. 467/2016 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1, 2, 3 și 4 din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, precum și a hotărârii în ansamblul său

Ordinul CNAS nr. 683/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

Ordinul ministrului sănătății nr. 1070/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

Ordinul MFP nr. 1136/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Ordinul ministrului justiției nr. 3262/C/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Ordinul MENCS nr. 5087/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

Ordinul MENCS nr. 5223/2016 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017

 

Monitoarele Oficiale nr. 755 și 755Bis din 28 septembrie 2016

Ordinul ANCPI nr. 1127/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea

Ordinul ANCPI nr. 1127/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județele Constanța, Maramureș și Tulcea

Ordinul MMAP nr. 1480/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni și 2.360 Pădurea Hagieni

Ordinul MDRAP nr. 2484/2016 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societății ARTEMIS REAL ESTATE – S.R.L.

Regulamentul BNR nr. 5/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare

(752Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul MMAP nr. 1480/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni și 2.360 Pădurea Hagieni

 

Monitoarele Oficiale nr. 756 și 756Bis din 28 septembrie 2016

Hotărârea Senatului nr. 120/2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară – COM (2016) 418 final

H.G. nr. 673/2016 privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și scoaterea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii

Decizia ANRM nr. 29/2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului industrial și de construcții din perimetrul Botuș-Fundu Moldovei, județul Suceava

Ordinul MMAP nr. 1004/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna

Ordinul ANCPI nr. 1121/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj

Ordinul ANCPI nr. 1136/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județele Brăila și Ilfov

Ordinul ANCPI nr. 1139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județele Prahova, Sibiu și Tulcea

Ordinul ANCPI nr. 1140/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Buzău

Decizia ORDA nr. 95/2016 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 28 iulie 2016 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte

(756Bis)

Anexă la ordinul MMAP nr. 1004/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna

 

Monitorul Oficial nr. 757 din 28 septembrie 2016

Decizia CCR nr. 389/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 și ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Ordinul MAI nr. 146/2016 pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1120/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.394(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015

Ordinul ANCPI nr. 1142/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov

Ordinul MMAP nr. 1662/2016 privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos

Ordinul MFP nr. 2301/2016 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut pe piețele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligațiuni scadente în data de 26 mai 2028, în sumă de maximum 1 miliard euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, și desemnarea administratorilor tranzacției

Ordinul BNR nr. 731/2015 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății RSL LEASING IFN – S.A.

Ordinul BNR nr. 732/2015 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății GENERAL MAX LEASING IFN – S.A.

Ordinul BNR nr. 733/2015 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN – S.A.

 

Monitorul Oficial nr. 758 din 28 septembrie 2016

O.U.G. nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative

Ordinul MAI nr. 148/2016 al ministrului afacerilor interne privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene;

Ordinul ANCPI nr. 1125/2016 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberării și a plății onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, în derulare Programului național de cadastru și carte funciară;

Ordinul nr. 1134/2016 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița.

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 754, 755, 755Bis, 756, 756Bis, 757 și 758 din 28 septembrie 2016 was last modified: septembrie 29th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter