Monitoarele Oficiale nr. 764, 764Bis, 765, 766, 766Bis, 767, 768 și 769 din 30 septembrie 2016

3 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 431
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 30 septembrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 764, 764Bis, 765, 766, 766Bis, 767, 768 și 769. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitoarele Oficiale nr. 764 și 764Bis din 30 septembrie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

H.G. nr. 683/2016 privind desemnarea infrastructurilor critice europene și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

H.G. nr. 684/2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Moisei, județul Maramureș

H.G. nr. 685/2016 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Olt, Gorj, Tulcea, Constanța, Giurgiu, Dâmbovița, Ilfov, Ialomița, Brașov, Bihor și în municipiul București

H.G. nr. 703/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

Ordinul MMAP nr. 1136/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului sitului ROSCI0321 Moldova Superioară

Hotărârea UNNPR nr. 61 privind modificarea și completarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 11/2014

Hotărârea BPCDS nr. 61/2016 privind modificarea și completarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 11/2014

Legea nr. 372/2016 privind performanța energetică a clădirilor (republicare)

(764Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1136/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului sitului ROSCI0321 Moldova Superioară

 

Monitorul Oficial nr. 765 din 30 septembrie 2016

Ordinul ANCPI nr. 1148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Constanța

Ordinul ANCPI nr. 1149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea

Ordinul ANCPI nr. 1150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt

Ordinul ANCPI nr. 1151/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud

Ordinul ANCPI nr. 1152/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Iași

Ordinul ANCPI nr. 1155/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea

Legea nr. 10/2016 privind calitatea în construcții (republicare)

 

Monitoarele Oficiale nr. 766 și 766Bis din 30 septembrie 2016

H.G. nr. 675/2016 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor – Palas, județul Constanța, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor – Bilciurești, județul Dâmbovița, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor – Reghin, județul Mureș, și Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor – Rușețu, județul Buzău, precum și pentru aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea institutului, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

H.G. nr. 676/2016 privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Constanța

H.G. nr. 677/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul

H.G. nr. 678/2016 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila

Ordinul MMAP nr. 1525/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii

(766Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1525/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii

 

Monitorul Oficial nr. 767 din 30 septembrie 2016

H.G. nr. 713/2016 privind modificarea art. 198 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Ordinul MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003

Ordinul ANRDE nr. 48/2016 privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică și a factorilor de corecție aplicabili la nivel național

Ordinul ANRDE nr. 50/2016 privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu țările perimetrice perceput de operatorul de transport și de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic național pentru schimburile de energie electrică programate cu țările perimetrice

Decizia ÎCCJ nr. 18/2016 în dosarul nr. 1.362/1/2016

 

Monitorul Oficial nr. 768 din 30 septembrie 2016

O.U.G. nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

H.G. nr. 682/2016 privind scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii

Ordinul MAI nr. 155/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

Ordinul ministrului sănătății nr. 1085/2016 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora

Ordinul MFP nr. 2219/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale BTT „Perla Costineștiului” – S.A., operator economic al cărui acționar majoritar – Societatea Comercială BTT – S.A. – se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului și Sportului

Ordinul MTS nr. 631/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale BTT „Perla Costineștiului” – S.A., operator economic al cărui acționar majoritar – Societatea Comercială BTT – S.A. – se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului și Sportului

Ordinul MMFPSPV nr. 1412/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale BTT „Perla Costineștiului” – S.A., operator economic al cărui acționar majoritar – Societatea Comercială BTT – S.A. – se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului și Sportului

Ordinul CNAS nr. 803/2016 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Monitorul Oficial nr. 769 din 30 septembrie 2016

Hotărârea Senatului nr. 122/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271 final

Hotărârea Senatului nr. 121/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe COM (2016) 434 final

Hotărârea Senatului nr. 123/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogroup – Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 – COM (2016) 95 final

Ordinul MADR nr. 918/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componența și funcționarea Comitetului pentru Organizațiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum și procedurile de recunoaștere, monitorizare și control, retragere a recunoașterii, extindere a acordurilor interprofesionale și delegare de atribuții pentru organizațiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

Ordinul MECRMA nr. 1053/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului și mediului de afaceri nr. 2.786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformității echipamentelor pentru agrement

Ordinul CNAS nr. 806/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Ordinul ministrului sănătății nr. 1098/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Rectificarea Guvernului nr. 652/2016 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 652/2016

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

 

 

Monitoarele Oficiale nr. 764, 764Bis, 765, 766, 766Bis, 767, 768 și 769 din 30 septembrie 2016 was last modified: octombrie 3rd, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter