Monitoarele Oficiale nr. 788, 789, 789Bis, 790, 791, 791Bis, 792 și 793 din 7 octombrie 2016

10 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 608
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 7 octombrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 788, 789, 789Bis, 790, 791, 791Bis, 792 și 793. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 788 din 7 octombrie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Decretul nr. 831/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător

Decretul nr. 832/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător

Decretul nr. 834/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător

Decretul nr. 833/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător

Decretul nr. 836/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror

Decretul nr. 837/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror

Decretul nr. 835/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător

Decizia CCR nr.296/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua, în privința soluției legislative conform căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcției de judecată, art. 342, art. 345 alin. (1) și (2), precum și a dispozițiilor cuprinse în titlul II – Camera preliminară al Părții speciale din Codul de procedură penală

H.G. nr. 724/2016 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Orăștie-Sibiu, km 0+000-82+200”

Ordinul MENCS nr. 5381/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016

 

Monitoarele Oficiale nr. 789 și 789Bis din 7 octombrie 2016

H.G. nr. 602/2016 privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării

H.G. nr. 708/2016 pentru aprobarea Strategiei militare a României

H.G. nr. 716/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005

Ordinul ANCPI nr. 1231/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Viile Satu Mare din județul Satu Mare

(789Bis)

Anexă la H.G. nr. 602/2016 privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării

 

Monitorul Oficial nr. 790 din 7 octombrie 2016

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 89/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu „Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică” COM (2016) 230

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 90/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector al securității cibernetice competitiv și inovator COM (2016) 410

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 91/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre – 2016 COM (2016) 424

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 92/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru competențe în Europa COM (2016) 381

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 93/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate” JOIN (2016) 31

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 94/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 95/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe“ COM (2016) 377

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 96/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450

 

Monitoarele Oficiale nr. 791 și 791Bis din 7 octombrie 2016

Ordinul ANMCS nr. 603/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare și a modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi

Decizia ANP nr. 642/2016 privind aprobarea Instrumentului standard de evaluare a activităților desfășurate de persoanele internate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

Ordinul ministrului sănătății nr. 1096/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare

Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare

Ordinul ANCPI nr. 1176/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mihail Kogălniceanu din județul Constanța

Ordinul ANCPI nr. 1178/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud

Ordinul MMAP nr. 1200/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești

(791Bis)

Anexă la ordinul MMAP nr. 1200/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești

 

Monitorul Oficial nr. 792 din 7 octombrie 2016

O.U.G. nr. 63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

H.G. nr. 706/2016 privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești“, precum și modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

H.G. nr. 725/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

Ordinul MADR nr. 924/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Rectificarea ministrului culturii nr. 3758/2016 referitoare la Ordinul ministrului culturii nr. 3.758/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006

 

Monitorul Oficial nr. 793 din 7 octombrie 2016

H.G. nr. 726/2016 privind aprobarea Actului adițional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

Ordinul MFP nr. 2403/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2011

Ordinul ministrului culturii nr. 2563/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Casei cu spațiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Brașov, județul Brașov

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 788, 789, 789Bis, 790, 791, 791Bis, 792 și 793 din 7 octombrie 2016 was last modified: octombrie 10th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter