Monitoarele Oficiale nr. 806, 807, 808, 808Bis, 809, 809Bis și 810 din 13 octombrie 2016

14 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 823
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 13 octombrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 806, 807, 808, 808Bis, 809, 809Bis și 810. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 806 din 13 octombrie 2016

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

H.G. nr. 734/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Florești, județul Cluj

H.G. nr. 736/2016 privind aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile omului, democrație și statul de drept, care se va desfășura în perioada 21-22 noiembrie 2016 la Geneva, Elveția

H.G. nr. 735/2016 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic

H.G. nr. 737/2016 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București

Ordinul MECRMA nr. 1025/2016 pentru modificarea Regulamentului privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 879/2016

Ordinul CNAS nr. 849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

Ordinul ministrului sănătății nr. 1123/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

Ordinul ANARC nr. 1040/2016 pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 562/2014 privind procedura de selecție pentru acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de televiziune

 

Monitorul Oficial nr. 807 din 13 octombrie 2016

Legea nr. 171/2016 pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949

Decretul nr. 839/2016 privind promulgarea Legii pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949

Hotărârea Senatului nr. 129/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului privind adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri – COM (2016) 420 final

Hotărârea Senatului nr. 130/2016 privind Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului – COM (2016) 355 final

Hotărârea Senatului nr. 131/2016 privind Pachetul privind standardizarea: COM (2016) 212 – Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în perioada 2013-2015; COM (2016) 357 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European. Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2017; COM (2016) 358 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Standardele europene pentru secolul 21

Hotărârea Senatului nr. 132/2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social – COM (2016) 461 final

Ordinul CNAS nr. 841/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

Ordinul ministrului sănătății nr. 1110/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

Ordinul ministrului sănătății nr. 1117/2016 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

Ordinul ANAF nr. 2902/2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor și stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente

Circulara BNR nr. 19/2016 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele bănești în valută

Regulamentul BNR nr. 8/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

Normativa ASF nr. 37/2016 privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule

 

Monitoarele Oficiale nr. 808 și 808Bis din 13 octombrie 2016

Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Decretul nr. 840/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea nr. 173/2016 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Decretul nr. 841/2016 pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Legea nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Decretul nr. 844/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

H.G. nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne”

Ordinul ministrului sănătății nr. 1116/2016 privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 20 noiembrie 2016

Ordinul MMAP nr. 1181/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și ariile naturale protejate conexe

(808Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1181/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și ariile naturale protejate conexe

 

Monitoarele Oficiale nr. 809 și 809Bis din 13 octombrie 2016

Legea nr. 174/2016 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București la 20 martie 2013

Acordul din 20 martie 2016 privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei

H.G. nr. 738/2016 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului și pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu

Decretul nr. 842/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București la 20 martie 2013

Ordinul ANCPI nr. 1205/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Arad

Ordinul ANCPI nr. 1282/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slimnic din județul Sibiu

Ordinul ANCPI nr. 1283/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani

Ordinul ANCPI nr. 1284/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din județul Buzău

Ordinul ANCPI nr. 1285/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Giarmata din județul Timiș

Ordinul MMAP nr. 1639/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic

(809Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1639/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic

 

Monitorul Oficial nr. 810 din 13 octombrie 2016

Decizia primului-ministru nr. 316/2016 pentru numirea domnului Robert-Răzvan Dobre în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității de Reformă Feroviară

Hotărârea Senatului nr. 317/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Manuel Costescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Decizia primului-ministru nr. 318/2016 pentru numirea domnului Teodor Mihalcea în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordinul CNAS nr. 714/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate

Ordinul MMFPSPV nr. 1945/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate

Decizia primului-ministru nr. 319/2016 privind numirea domnului Cristian Cucu în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

Ordinul MENCS nr. 5194/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate

Ordinul ministrului sănătății nr. 968/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 806, 807, 808, 808Bis, 809, 809Bis și 810 din 13 octombrie 2016 was last modified: octombrie 14th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter