Monitoarele Oficiale nr. 811, 812, 813, 813Bis, 814 și 815 din 14 octombrie 2016

17 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 447
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 14 octombrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 811, 812, 813, 813Bis, 814 și 815. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 811 din 14 octombrie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Ordinul ministrului sănătății nr. 1114/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

Ordinul MENCS nr. 5447/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

Ordinul MFE nr. 2044/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”

 

Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

Decretul nr. 838/2016 pentru promulgarea Legii privind impozitul specific unor activități

Legea nr. 175/2016 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România

Decretul nr. 843/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România

Legea nr. 177/2016 pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe

Decretul nr. 845/2016 privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe

Legea nr. 178/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare

Decretul nr. 846/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare

Legea nr. 179/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Decretul nr. 847/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Legea nr. 180/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor

Decretl nr. 848/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor

H.G. nr. 742/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Galați de către domnul Otrocol Dorin

H.G. nr. 743/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Tulcea de către domnul Bădiță Marin

H.G. nr. 744/2016 privind aplicarea mobilității pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de prefect al județului Galați

H.G. nr. 745/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova de către domnul Ștefan Grigoraș-Daniel

H.G. nr. 746/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian

 

Monitoarele Oficiale nr. 813 și 813Bis din 14 octombrie 2016

Hotărârea Senatului nr. 124/2016 referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022 COM (2016) 442 final

Hotărârea Senatului nr. 125/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) COM (2016) 411 final

Ordinul MMAP nr. 1178/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1182/2016 pentru aprobarea Programului național de siguranță în aviația civilă și pentru numirea directorului general al Autorității Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea și monitorizarea funcționării Programului național de siguranță în aviația civilă

Ordinul ANCPI nr. 1295/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Galați

Hotărârea AMGMAMR nr. 30/2016 pentru modificarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităților profesionale de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, cetățeni ai unui stat terț, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 4/2016

(813Bis)

Anexă la ordinul MMAP nr. 1178/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor

 

Monitorul Oficial nr. 814 din 14 octombrie 2016

Decretul nr. 850/2016 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

Decretul nr. 851/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

Decizia CCR nr. 510/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8), (9) și (11) din Codul de procedură penală

Decizia CCR nr. 512/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată

Decizia CCR nr. 566/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

Ordinul MAPN nr. M.121/2016 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015

Ordinul MFP nr. 2414/2016 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

Regulamentul BNR nr. 6/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României

 

Monitorul Oficial nr. 815 din 14 octombrie 2016

H.G. nr. 747/2016 privind aplicarea corecțiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din axa prioritară 3 „Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public“, domeniul major de intervenție 3.2 „Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice” al Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”

H.G. nr. 748/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit

Ordinul ANCPI nr. 1279/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 811, 812, 813, 813Bis, 814 și 815 din 14 octombrie 2016 was last modified: octombrie 17th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter