Monitoarele Oficiale nr. 859, 860, 861, 861Bis, 862 și 863 din 28 octombrie 2016

31 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 601
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 28 octombrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 859, 860, 861, 861Bis, 862 și 863. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 859 din 28 octombrie 2016

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Decretul nr. 895/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicații Speciale

Decretul nr. 896/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicații Speciale

H.G. nr. 773/2016 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Sălaj, Argeș, Ilfov, Suceava, Neamț, Alba, Bihor, Constanța, Gorj, Tulcea, Prahova și municipiul București

H.G. nr. 790/2016 privind acordarea cetățeniei române domnului Tempestini Simone

H.G. nr. 789/2016 privind acordarea cetățeniei române doamnei Walker Ashley Janeen

Decizia primului-ministru nr. 337/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ciprian Cătălin Necula din funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

Ordinul ANCPI nr. 1365/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.082/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în șase unități administrativ-teritoriale din județul Suceava și într-o unitate administrativ-teritorială din județul Bistrița-Năsăud

Ordinul ANCPI nr. 1366/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt

Ordinul ANCPI nr. 1371/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Așchileu din județul Cluj

Ordinul ANCPI nr. 1372/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Albești din județul Ialomița

 

Monitoarul Oficial nr. 860 din 28 octombrie 2016

Legea nr. 192/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Decretul nr. 882/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

H.G. nr. 791/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Ordinul MECRMA nr. 1210/2016 privind instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea IOR – S.A.

Ordinul MFP nr. 2433/2016 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată

Ordinul MFP nr. 2460/2016 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Ordinul ANRDE nr. 70/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST – S.A.

Ordinul ANRDE nr. 71/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL – S.R.L. și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL – S.R.L

Ordinul ANRDE nr. 72/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION – S.R.L.

Ordinul ANRDE nr. 73/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ – S.R.L.

 

Monitoarele Oficiale nr. 861 și 861Bis din 28 octombrie 2016

Decizia CCR nr. 420/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (4), art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) și c) și alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Decizia CCR nr. 425/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Ordinul MMAP nr. 1251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Ordinul ANAF nr. 2901/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/ exceptare de accize

Ordinul ANCPI nr. 1302/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Lemnia din județul Covasna

Ordinul ANCPI nr. 1303/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moravița din județul Timiș

Ordinul ANCPI nr. 1304/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți

Ordinul ANCPI nr. 1305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița

(861Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul MMAP nr. 1251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

 

Monitorul Oficial nr. 862 din 28 octombrie 2016

Decizia CCR nr. 544/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e), art. 16 alin. (1) și (2) și art. 17 alin. (5) din Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art. 57 alin. (2), art. 69 alin. (2) și (3) și art. 72 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

Decizia CCR nr. 548/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 340/2009 privind formularea de către România a unei declarații în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

Ordinul MMAP nr. 1986/2016 privind actualizarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz

Decizia ÎCCJ nr. 13/2016 din dosarul nr. 4324/2015

 

Monitorul Oficial nr. 863 din 28 octombrie 2016

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 113/2016 privind vacantarea unui loc de deputat

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 114/2016 privind vacantarea unui loc de deputat

H.G. nr. 792/2016 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

H.G. nr. 794/2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016

H.G. nr. 795/2016 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

H.G. nr. 796/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiții pentru Turism „CIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

H.G. nr. 797/2016 pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Agenției Naționale pentru Locuințe

Decizia primului-ministru nr. 338/2016 privind eliberarea domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Decizia primului-ministru nr. 339/2016 privind numirea doamnei Alexandra Luminița Petrescu în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic

Decizia primului-ministru nr. 340/2016 privind numirea doamnei Gabriela-Raluca Popovici în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 859, 860, 861, 861Bis, 862 și 863 din 28 octombrie 2016 was last modified: octombrie 31st, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter