Monitoarele Oficiale nr. 431, 432 si 433 din 17 iunie 2015

19 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 826
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Monitorul Oficial nr. 431 din 17 iunie 2015

În M. Of. nr. 431 din 17 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 431 din 17 iunie 2015D.C.C. nr. 279/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.474/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului national de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 8/2015

 

Monitorul Oficial nr. 432 din 17 iunie 2015

În M. Of. nr. 432 din 17 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 432 din 17 iunie 2015D.C.C. nr. 294/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (5), (8) și (10) din Codul de procedură penală
D.C.C. nr. 310/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la cele ale art. 21 alin. (6) și (7), art. 22, art. 27 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (1) și art. 50 lit. b) și c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
D.C.C. nr. 319/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
D.C.C. nr. 358/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 657/2015 pentru reglementarea procedurii de raportare și actualizare a indicatorilor utilizați de ordonatorii de credite la fundamentarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.412/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță

 

Monitorul Oficial nr. 433 din 17 iunie 2015

În M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015Hotărârea Parlamentului nr. 25/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
Hotărârea Parlamentului nr. 26/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
Hotărârea Parlamentului nr. 27/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est
Hotărârea Parlamentului nr. 28/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
Hotărârea Parlamentului nr. 29/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
D.C.C. nr. 191/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2711 și art. 2712 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
D.C.C. nr. 351/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor O.U.G. nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
O.U.G. nr. 19/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
O.U.G. nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele
H.G. nr. 427/2015 pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011
H.G. nr. 444/2015 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului — S.A.
Rectificare la anexa la H.G. nr. 648/2010 privind darea în folosință gratuită a unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Sursa informației este Monitorul Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 431, 432 si 433 din 17 iunie 2015 was last modified: iunie 19th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter