Monitoarele Oficiale nr. 446, 447, 448, 448 bis, 449, 450 din 23 iunie 2015

25 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 858
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Monitorul Oficial nr. 446 din 23 iunie 2015

În Monitorul Oficial nr. 446 din 23 iunie 2015, s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 446 din 23 iunie 2015 Decretul nr. 554/2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător
 Decretul nr. 555/2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător
 Decretul nr. 556/2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător
 Decretul nr. 557/2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător
 Decretul nr. 558/2015 privind eliberarea din funcție a unui procuror
 Decretul nr. 559/2015 privind eliberarea din funcție a unui procuror
 Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Rectificări la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private al partidelor politice în anul 2014

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Monitorul Oficial nr. 447 din 23 iunie 2015

În Monitorul Oficial nr. 447 din 23 iunie 2015, s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 447 din 23 iunie 2015 D.C.C. nr. 277/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (2) din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și aleart. 95 alin. (5) din O.U.G. nr. 50/2010, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 288/2010
 D.C.C. nr. 278/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, precum și a O.U.G. nr. 84/2012, în ansamblul său
 H.G. nr. 424/2015 pentru modificarea H.G. nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 

Monitorul Oficial nr. 448 din 23 iunie 2015

În Monitorul Oficial nr. 448 din 23 iunie 2015, s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 448 din 23 iunie 2015 D.C.C. nr. 335/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2711 și art. 2712 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 D.C.C. nr. 339/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (1) și alin. (4) lit. e), art. 203 alin. (3),art. 223— 226, art. 230,art. 234 alin. (1)—(3) și art. 235 din Codul de procedură penală
 H.G. nr. 418/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții 2015—2020
 H.G. nr. 432/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, semnat la Tel Aviv la 14 septembrie 2014
 Acord între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaționale și comunicațiilor, semnat la Tel Aviv la 14 septembrie 2014
 H.G. nr. 439/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. — sucursalele regionale CF București și Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
Ordinul viceprim-ministrului și al ministrul afacerilor interne nr. 53/2015 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, nr. 274/2009 privind desemnarea responsabilităților pentru implementarea părții A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență

 

Monitorul Oficial nr. 448 bis din 23 iunie 2015

În Monitorul Oficial nr. 448 bis din 23 iunie 2015, s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 448 bis din 23 iunie 2015 Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 418/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții 2015—2020

 

Monitorul Oficial nr. 449 din 23 iunie 2015

În Monitorul Oficial nr. 449 din 23 iunie 2015, s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015 Legea nr. 156/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
 Decretul nr. 560/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
 Legea nr. 157/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 Decretul nr. 561/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 Legea nr. 158/2015 privind aprobarea O.G. nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin O.G. nr. 7/2005
 Decretul nr. 562/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin O.G. nr. 7/2005
Legea nr. 159/2015 privind declararea satului Bicaci, aparținând comunei Gepiu, județul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste
Decretul nr. 563/2015 pentru promulgarea Legii privind declararea satului Bicaci, aparținând comunei Gepiu, județul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste
 Legea nr. 160/2015 pentru aprobarea O.G. nr. 6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
 Decretul nr. 564/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
 Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 1/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ
 D.C.C. nr. 326/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013,art. 1 alin. (3), art. 3 pct. 7, art. 16,art. 21 alin. (6) și (7), art. 24 alin. (2)—(4) și art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 D.C.C. nr. 328/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 21 alin. (6) și art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 OMFP nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. — S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 

Monitorul Oficial nr. 450 din 23 iunie 2015

În Monitorul Oficial nr. 450 din 23 iunie 2015, s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 450 din 23 iunie 2015 Hotărârea Parlamentului nr. 32/2015 pentru aprobarea înființării pe teritoriul României a Unității de Integrare a Forțelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU), și a Comandamentului Multinațional de Divizie, sub denumirea MULTINATIONAL DIVISION SOUTH-EAST HEADQUARTERS (MND-SE HQ)
 Hotărârea Parlamentului nr. 33/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015-2019

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 446, 447, 448, 448 bis, 449, 450 din 23 iunie 2015 was last modified: iunie 25th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter