NASF nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare – completare (NASF nr. 4/2017)

24 mart. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 416

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
NASF nr. 21/2016
(M. Of. nr. 268 din 8 aprilie 2016)
NASF nr. 4/2017
(M. Of. nr. 201 din 23 martie 2017)
– introduce: art. 3^1

În M. Of. nr. 201 din 23 martie 2017, a fost publicată NASF nr. 4/2017 pentru completarea NASF nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare.

În continuare, vom prezenta modificările aduse NASF nr. 21/2016 prin NASF nr. 4/2017.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 3^1 din NASF nr. 21/2016 (modificată prin NASF nr. 4/2017)

 

Noua reglementare

După art. 3, se introduce un nou articol, art. 3^1.

Potrivit noii reglementări, art. 3^1 dispune următoarele:

„Art. 3^1

Cerințe de auditare financiară

(1) Entitățile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) supun auditului financiar, realizat în conformitate cu standardele internaționale de audit adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România, următoarele machete incluse în raportul privind solvabilitatea și situația financiară, prevăzut la art. 304 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, întocmite conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.452 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile, formatele și machetele raportului privind solvabilitatea și situația financiară, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452:

a) macheta S.02.01.02, prevăzută la art. 4 lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;
b) macheta S.23.01.01, prevăzută la art. 4 lit. h) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;
c) macheta S.25.01.21, prevăzută la art. 4 lit. i) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;
d) macheta S.25.02.21, prevăzută la art. 4 lit. j) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;
e) macheta S.25.03.21, prevăzută la art. 4 lit. k) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;
f) macheta S.28.01.01, prevăzută la art. 4 lit. l) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;
g) macheta S.28.02.01, prevăzută la art. 4 lit. m) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452.

(2) Activitatea de audit financiar prevăzută la alin. (1) se efectuează de către auditorii financiari, persoane juridice, avizați de A.S.F., în conformitate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Auditorul financiar întocmește un raport de audit datat și semnat de către partenerul-cheie de audit, prin care acesta își exprimă opinia asupra machetelor prevăzute la alin. (1), cu privire la faptul că acestea oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

(4) Entitățile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a) și b):

a) publică raportul de audit prevăzut la alin. (3) împreună cu raportul privind solvabilitatea și situația financiară ale cărui machete au făcut obiectul auditării, în termenul maxim prevăzut de prevederile legale în vigoare;

b) transmit A.S.F. raportul de audit prevăzut la alin. (3), însoțit de machetele care au făcut obiectul auditării, atât în format electronic conform art. 4, cât și pe suport hârtie, în termenul maxim de transmitere la A.S.F. a raportului privind solvabilitatea și situația financiară prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) și, după expirarea perioadei de tranziție, în termenul maxim prevăzut la art. 300 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), termenul maxim de publicare, respectiv de transmitere la A.S.F. a raportului de audit asupra machetelor prevăzute la alin. (1) care fac parte integrantă din raportul privind solvabilitatea și situația financiară, având ca dată de referință 31 decembrie 2016, este 21 iulie 2017”.

 

Alte prevederi relevante din NASF nr. 4/2017

Respectiva normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

NASF nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare – completare (NASF nr. 4/2017) was last modified: martie 24th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter