Neexercitarea căii de atac. Excepția tardivității. Recurs (NCPC)

28 feb. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2881
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 1492/2016

CPC: art. 103 [NCPC: art. 185], CPC: art. 137 [NCPC: art. 248], CPC: art. 2811 [NCPC: art. 443], CPC: art. 2812 [NCPC: art. 444]

Potrivit dispozițiilor art. 137 alin. (1) [NCPC: art. 248] C. proc. civ. de la 1865, aplicabil cauzei, instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Corelativ, alin. (2) al textului dispune că excepțiile nu vor putea fi unite cu fondul decât dacă pentru judecarea lor este nevoie să se administreze dovezi în legătură cu dezlegarea în fond a pricinii.

Potrivit art. 103 alin. (1) [NCPC: art. 185] din același cod, neexercitarea oricărei căi de atac și neîndeplinirea oricărui alt act de procedură, în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când parte dovedește că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voința ei.

Completarea hotărârii se poate cere, conform prevederilor art. 2812 [NCPC: art. 444] C. proc. civ. în același termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în fond, după casarea cu reținere, în termen de 15 zile de la pronunțare.

Examinând aceste dispoziții, instanța a reținut corect excepția tardivității, pe considerentul că cererea de completare a dispozitivului a fost formulată – la 5 aprilie 2016 – cu depășirea termenului defipt prin lege, în condițiile în care Decizia nr. 322/2008 a Curții de Apel Craiova, a fost pronunțată la 17 octombrie 2008, aceasta devenind ulterior irevocabilă prin Decizia nr. 9255 din 11 noiembrie 2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă.

Ca atare, dispoziția vizând suprafața de teren restituită a intrat în puterea lucrului judecat.

Examinându-se dispozitivul hotărârii ce s-a cerut a fi îndreptată, prin prisma dispozițiilor art. 2811 [NCPC: art. 443] C. proc. civ., se constată de asemenea că acesta este clar și sub aspectul suprafețelor restituite în natură, respectiv al întinderii și ocupării acestora și nu conține dispoziții potrivnice.

Solicitarea petenților, vizând restituirea în natură și a suprafeței de 513 mp, vizează practic modificarea dispozitivului ceea ce nu se poate realiza pe calea acestei proceduri.

Astfel, trebuie subliniat că, niciuna din cele două instituții, vizate prin dispozițiile art. 2811 [NCPC: art. 443] și 2812 [NCPC: art. 444] C. proc. civ. de la 1865, nu poate fi folosită pentru îndreptarea pretinselor greșeli de judecată or pentru rectificarea soluțiilor greșite date cu privire la unele capete de cerere.

Așa fiind, față de cele ce preced, recursul urmează a se respinge, ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Neexercitarea căii de atac. Excepția tardivității. Recurs (NCPC) was last modified: martie 6th, 2017 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter