Noi modificări ale Codului Penal și Codului de procedură penală, precum și ale Legii nr. 253/2013 – PROIECT

16 aug. 2016
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1702

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ministerul Justiției a lansat, în data de 12 august 2016, în dezbatere publică Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de procedură penală, precum și pentru completarea art. 79 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Potrivit comunicatului publicat pe site-ul Ministerului Justiției, www.just.ro, în respectivul proiect se realizează transpunerea unor prevederi ale Directivei 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (Directiva confiscarea).

Modificările respective vizează:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Codul penal:

Art. 1121 alin. (1) și (2)

„(1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și maximul pedepsei prevazute de lege pentru aceasta este 4 ani sau mai mare.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale și are în vedere bunurile dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței”.

Codul de procedură penală:

La art. 106, după alin. (3) se adaugă un alineat nou, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) Când procurorul sau instanța nu dispune suspendarea urmăririi penale, respectiv a judecății, la audierea suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau prin videoconferință, prezenta avocatului este obligatorie”.

Art. 312 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În cazul când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale. Procurorul dispune suspendarea urmaririi penale numai dacă,  luand in considerare toate circumstantele cauzei, apreciaza ca suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferintei ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfasurari a urmaririi penale”.

Art. 367 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată, instanța dispune, prin încheiere, suspendarea judecății până când starea sănătății inculpatului va permite participarea acestuia la judecată. Instanța dispune suspendarea judecății numai dacă,  luand in considerare toate circumstantele cauzei, apreciaza inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferintei ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfasurari a judecății.

(2) Dacă sunt mai mulți inculpați, iar temeiul suspendării privește numai pe unul dintre ei și disjungerea nu este posibilă, în cazul în care se dispune suspendarea, aceasta se va dispune asupra întregii cauze”.

Legea  nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal:

La art. 79 din după alin. (3) se adaugă un alineat nou, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate încunoștințează judecătorul delegat cu executarea despre orice împiedicare ori întârziere survenită în cursul executării unei confiscări speciale sau confiscări extinse, pe baza informațiilor periodice primite de la Agenția Națională de Administrare Fiscală și de la alte autorități competente cu punerea în executare a acestor măsuri de siguranță”.

De asemenea, respectivul proiect de lege mai dispune și faptul că prevederile art. 1121 alin. (1) din Codul penal privind confiscarea extinsă se aplică în ceea ce privește  bunurile dobândite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi numai în cazul comiterii uneia din următoarele infracțiuni:

a) proxenetism;
b) infracțiuni privind traficul de droguri și de precursori;
c) infracțiuni privind traficul de persoane;
d) infracțiuni la regimul frontierei de stat a României;
e) infracțiunea de spălare a banilor;
f) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografiei;
g) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea terorismului;
h) asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni;
i) infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup;
j) infracțiuni contra patrimoniului;
k) infracțiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive și materiilor explozive;
l) falsificarea de monedă sau alte valori;
m) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operațiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri;
n) infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;
o) trafic de migranți;
p) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
q) infracțiuni de evaziune fiscală;
r) infracțiuni privind regimul vamal;
s) infracțiunea de bancrută frauduloasă;
ș) infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice și al mijloacelor de plată electronice;
t) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană.

(2) Prevederile art. 1121 alin. (2) din Codul penal se aplică, în toate cazurile, infracțiunilor comise după intrarea în vigoare a respectivei legi.

În fine, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Ministerului Justiției este desemnată ca autoritate națională competentă să  centralizeze datele primite de la autorități în ceea ce privește măsurile asigurătorii, confiscările speciale și confiscările  extinse dispuse  în cursul procedurilor judiciare penale și să realizeze statistici pe care le transmite anual Comisiei Europene, în aplicarea art. 11 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.


Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresa de e-mail [email protected] , până la data de 15 septembrie 2016.

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul Ministerului Justiției (www.just.ro).

Noi modificări ale Codului Penal și Codului de procedură penală, precum și ale Legii nr. 253/2013 – PROIECT was last modified: august 17th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter