Aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală (OPANAF nr. 841/2015)

9 iun. 2015
2 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 5 (2 votes, average: 3,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1122
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareSumar
OPANAF nr. 841/2015
(M. Of. nr. 390 din 4 iunie 2015)
NOMENCLATORUL formularelor specifice utilizate în activitatea vamală
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a documentelor vamale întocmite în procedura manuală”
Normele tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a mărfurilor la intrare și registrul de evidență a mărfurilor la ieșire”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a sigiliilor vamale”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul «Condica de teren»”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a sumelor consemnate”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a bunurilor reținute de la călători”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registru de evidență a bunurilor devenite proprietatea statului”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de ordine de serviciu”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de note telefonice”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a controlului corporal sumar”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de predare-primire a serviciului”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Declarația proviziilor de bord”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Declarație vamală pentru călători”
Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Permisul vamal de încărcare/descărcare”– Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Permisul vamal de transbordare”

În M. Of. nr. 390 din 4 iunie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conținutului și a normelor tehnice de utilizare și completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală.

Respectivul ordin a fost adoptat având în vedere următoarele dispoziții:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– dispozițiile art. 584 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006 (M. Of. nr. 520 din 15 iunie 2006; cu modif. și compl. ult.), privind ținerea operativă a evidenței mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, prin înscrierea lor în registre,

– prevederile art. 89, 92 și 639 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind emiterea de către autoritatea vamală a permisului vamal în care se înscriu datele de identificare a mărfurilor care se descarcă, se încarcă sau se transbordează,

– dispozițiile art. 90, 91 și 93 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea depunerii la biroul vamal din port, aeroport sau la biroul vamal de frontieră a declarației proviziilor de bord la sosirea navei, aeronavei sau altor categorii de mijloace de transport, de către persoana autorizată,

– prevederile art. 604 și 605 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind aplicarea sigiliilor vamale asupra mărfurilor aflate sub supraveghere vamală,

– dispozițiile art. 95 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind luarea în evidență a mărfurilor intrate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene prin birourile vamale din România,

– dispozițiile art. 205-220 și ale art. 787 alin. (2)-(6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, privind depunerea și înregistrarea declarațiilor vamale de import, export și tranzit pe suport hârtie (procedura alternativă),

– prevederile art. 183 alin. (2) și (4) și ale art. 842b alin. (3) și alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei privind depunerea și înregistrarea declarațiilor sumare de intrare sau de ieșire pe suport hârtie (procedura alternativă),

De asemenea, Ordinul a fost emis în temeiul următoarelor prevederi:

– prevederilor art. 663 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare,

– prevederilor art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013; cu modif. ult.);

– prevederilor art. 20 alin. (3) din O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 389 din 29 iunie 2013; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014 (M. Of. nr. 777 din 24 octombrie 2014).

 

OPANAF nr. 841/2015 aprobă următoarele norme:

NOMENCLATORUL formularelor specifice utilizate în activitatea vamală

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a documentelor vamale întocmite în procedura manuală”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Instrucțiuni de completare a Registrului de evidență a documentelor vamale întocmite în procedura manuală”)

Cap. III („Model al Registrului de evidență a documentelor vamale întocmite în procedura manuală”)

 

Normele tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a mărfurilor la intrare și registrul de evidență a mărfurilor la ieșire”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Instrucțiuni de completare pentru Registrul de evidență a mărfurilor la intrare”)

Cap. III („Model al Registrului de evidență a mărfurilor la intrare”)

Cap. IV („Instrucțiuni de completare pentru Registrul de evidență a mărfurilor la ieșire”)

Cap. V („Model al Registrului de evidență a mărfurilor la ieșire”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a sigiliilor vamale”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Instrucțiuni de completare a Registrului de evidență a sigiliilor vamale”)

Cap. III („Model al Registrului de evidență a sigiliilor vamale”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul «Condica de teren»”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Instrucțiuni de completare pentru Registrul «Condica de teren»”)

Cap. III („Model al Registrului «Condica de teren»”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a sumelor consemnate”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Instrucțiuni de completare pentru Registrul de evidență a sumelor consemnate”)

Cap. III („Model al Registrului de evidență a sumelor consemnate”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a bunurilor reținute de la călători”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Instrucțiuni de completare pentru Registrul de evidență a bunurilor reținute de la călători”)

Cap. III („Model al Registrului de evidență a bunurilor reținute de la călători”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registru de evidență a bunurilor devenite proprietatea statului”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Instrucțiuni de completare pentru Registru de evidență a bunurilor devenite proprietatea statului”)

Cap. III („Model al Registrului de evidență a bunurilor devenite proprietatea statului”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de ordine de serviciu”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Model al Registrului de ordine de serviciu”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de note telefonice”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Model al Registrului de note telefonice”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de evidență a controlului corporal sumar”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Instrucțiuni de completare pentru Registrul de evidență a controlului corporal sumar”)

Cap. III („Model al Registrului de evidență a controlului corporal sumar”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Registrul de predare-primire a serviciului”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Model al Registrului de predare-primire a serviciului”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Declarația proviziilor de bord”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Instrucțiuni de completare a «Declarației proviziilor de bord»”)

Cap. III („Modelul Declarației proviziilor de bord, al Procesului-verbal de sosire și al Procesului-verbal de plecare”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Declarație vamală pentru călători”

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Modelul Declarației vamale pentru călători”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Permisul vamal de încărcare/descărcare”

Cap. I („Instrucțiuni de completare”)

Cap. II („Model al Permisului vamal de încărcare/descărcare”)

 

Norme tehnice de utilizare și completare a formularului „Permisul vamal de transbordare”

Cap. I („Instrucțiuni de completare”)

Cap. II („Model al Permisului vamal de transbordare”)

Alte prevederi ale Ordinului ANAF nr. 841/2015

Potrivit art. 2, formularele prevăzute în Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămilor nr. 47G din data de 6 decembrie 1986 se vor utiliza până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 an de la data intrării în vigoare a respectivului ordin.

Conform art. 3, anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 4 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă Decizia Directorului General al Direcției Generale a Vămilor nr. 47G din data de 6 decembrie 1986 privind aprobarea Normelor de utilizare a formularelor, ștampilelor și sigiliilor vamale.

Potrivit art. 5, respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.

Aprobarea modelului, conținutului și a normelor tehnice de utilizare și completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală (OPANAF nr. 841/2015) was last modified: iunie 9th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter