Investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 13/2015)

8 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1057

Despre

  • M. Of. nr. 672 din 3 septembrie 2015
  • Norma ASF nr. 13/2015
  • Modificarea şi completarea Normei ASF nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Norma ASF nr. 11/2011
(M. Of. nr. 8 din 5 ianuarie 2012; cu modif. ult.)
Norma ASF nr. 13/2015
(M. Of. nr. 672 din 3 septembrie 2015)
modifică: art. 14, art. 20 alin. (1), art. 31 alin. (5) și (6), art. 51
introduce: art. 15 lit. d), art. 172, art. 201 și 202

 

În M. Of. nr. 672 din 3 septembrie 2015, s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 13/2015 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private (M. Of. nr. 8 din 5 ianuarie 2012; cu modif. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Normei ASF nr. 11/2011 prin Norma ASF nr. 13/2015:

 

Art. 14 Norma ASF nr. 11/2011 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea faptul că administratorul investește activele fondurilor de pensii private în acțiuni și drepturi tranzacționate ale emitenților care îndeplinesc cel puțin condițiile de admitere la categoria a 2-a a Bursei de Valori București.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „Administratorul investește activele fondurilor de pensii private în acțiuni și drepturi tranzacționate ale emitenților care îndeplinesc cel puțin condițiile de admitere la categoria standard a Bursei de Valori București”.

 

Art. 15 lit. d) Norma ASF nr. 11/2011 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2015)
Noua reglementare

La art. 15, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d).

Potrivit noii reglementări, art. 15 lit. d) dispune: „Administratorul poate tranzacționa pe alte piețe, cu excepția celor prevăzute la art. 11, numai în următoarele cazuri:

(…)

d) tranzacționarea implică obligațiuni municipale prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și f) și obligațiuni corporatiste prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii)”.

 

Art. 172 Norma ASF nr. 11/2011 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2015)
Noua reglementare

După art. 171 se introduce un nou articol, art. 172.

Potrivit noii reglementări, art. 172 stabilește următoarele: „(1) Posibilitatea de a tranzacționa obligațiuni municipale, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și f), și obligațiuni corporatiste, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii), în afara pieței reglementate trebuie să fie clar precizată în cadrul declarației privind politica de investiții a administratorului și reflectată corespunzător în politica și procedurile de administrare a riscurilor care trebuie să conțină cel puțin criterii generale de alegere a contrapartidei, determinare a prețului și a lichidității instrumentului financiar, precum și orice alte criterii care să conducă la o tranzacționare în beneficiul participanților.

(2) Tranzacțiile cu obligațiuni municipale, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și f), și obligațiuni corporatiste, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii), în afara pieței reglementate pot fi realizate numai în baza deciziei directorului de investiții, adoptată pentru fiecare tranzacție în parte, fundamentată în scris și care conține cel puțin detalii referitoare la stabilirea contrapartidei, a prețului tranzacției și a lipsei lichidității instrumentului financiar pe piața reglementată pe care acesta este admis la tranzacționare.

(3) Decizia de tranzacționare menționată la alin. (2) se transmite Autorității de Supraveghere Financiară la solicitarea acesteia”.

 

Art. 20 alin. (1) Norma ASF nr. 11/2011 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) dispunea faptul că administratorul poate proteja portofoliul de investiții al fondului de pensii private exclusiv împotriva riscului valutar prin tranzacții cu instrumente financiare derivate de tipul contracte futures și opțiuni realizate numai pe piețe reglementate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) dispune: „Administratorul poate proteja portofoliul de investiții al fondului de pensii private împotriva riscului valutar prin tranzacții cu instrumente financiare derivate de tipul contracte futures și opțiuni realizate numai pe piețe reglementate”.

 

Art. 201 și 202 Norma ASF nr. 11/2011 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2015)

După art. 20 se introduc două noi articole, art. 201 și 202.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 201 prevede: „(1) Administratorul poate proteja portofoliul de investiții al fondului de pensii facultative împotriva riscului de dobândă prin tranzacții cu instrumente financiare derivate de tipul contracte futures și opțiuni realizate numai pe piețe reglementate, pentru acele active care au maturitatea reziduală mai mare de 5 ani calculată la data încheierii tranzacției.

(2) Mărimea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscului de dobândă nu poate depăși pe toată perioada deținerii lor principalul de rambursat al activului suport deținut în portofoliul fondului de pensii facultative, iar scadența finală a instrumentelor financiare derivate trebuie să fie cel mult egală cu scadența activului suport.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), administratorul poate proteja portofoliul de investiții al fondului de pensii facultative împotriva riscului de dobândă prin intermediul instrumentelor financiare derivate de tipul forward și swap negociate în afara pieței reglementate, pentru acele active care au maturitatea reziduală mai mare de 5 ani calculată la data încheierii tranzacției, în cazul în care piața reglementată nu este suficient de lichidă pentru a asigura posibilitatea inițierii sau lichidării în orice moment a unor poziții pe instrumente financiare derivate.

(4) Instrumentele financiare derivate negociate în afara pieței reglementate trebuie să poată face obiectul unei evaluări zilnice, de încredere și verificabile și să poată, la inițiativa administratorului, să fie vândute, lichidate sau închise în orice moment la justa lor valoare, cu aceeași contrapartidă cu care a fost încheiată tranzacția inițială.

(5) În cazul în care protejarea portofoliului împotriva riscului de dobândă se realizează prin intermediul instrumentelor financiare derivate negociate în afara unei piețe reglementate, administratorul are obligația de a utiliza contractele-cadru ISDA (ISDA Master Agreement) ajustate la cadrul normativ aplicabil în România și să se asigure că acestea includ cel puțin:

a) posibilitatea și condițiile compensării obligațiilor reciproce ale părților;

b) condiții care să asigure respectarea prevederilor alin. (4), inclusiv obligativitatea contrapartidei de a furniza evaluări zilnice ale pozițiilor deschise și dreptul administratorului de a iniția în orice moment vânzarea, lichidarea sau închiderea pozițiilor deschise”.

De asemenea, art. 202 stabilește: „(1) Posibilitatea de a tranzacționa instrumente financiare derivate prevăzute la art. 20 alin. (3) și art. 201 alin. (3) în afara pieței reglementate trebuie să fie clar precizată în cadrul declarației privind politica de investiții a administratorului și reflectată corespunzător în politica și procedurile de administrare a riscurilor, care trebuie să conțină cel puțin criterii generale de alegere a contrapartidei, determinare a prețului și a activului suport, precum și orice alte criterii care să conducă la o tranzacționare în beneficiul participanților.

(2) Tranzacțiile cu instrumente financiare derivate prevăzute la art. 20 alin. (3) și art. 201 alin. (3) în afara pieței reglementate pot fi realizate numai în baza deciziei directorului de investiții, adoptată pentru fiecare tranzacție în parte, fundamentată în scris și care conține cel puțin detalii referitoare la stabilirea contrapartidei, a prețului tranzacției și a activului suport.

(3) Decizia de tranzacționare menționată la alin. (2) însoțită de contractul ISDA se transmite Autorității de Supraveghere Financiară în aceeași zi cu încheierea tranzacției”.

 

Art. 31 alin. (5) Norma ASF nr. 11/2011 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 alin. (5) prevedea faptul că administratorul utilizează pentru evaluarea activelor prevăzute la alin. (1) cotațiile furnizorilor menționați în lista prevăzută la alin. (3) pentru o perioadă de 1 an de la data notificării, respectând prevederile alin. (4).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (5) prevede: „Administratorul utilizează pentru evaluarea activelor prevăzute la alin. (1) cotațiile furnizorilor menționați în lista prevăzută la alin. (3) pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 1 iulie a anului curent până la data de 30 iunie a anului următor, respectând prevederile alin. (4)”.

 

Art. 31 alin. (6) Norma ASF nr. 11/2011 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 alin. (6) dispunea: Cu 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de la alin. (5), administratorul transmite Comisiei o nouă notificare privind lista și ordinea în care utilizează cotațiile furnizorilor menționați la alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (6) dispune: „Până la data de 31 mai a fiecărui an, administratorul transmite către Autoritatea de Supraveghere Financiară notificarea privind lista și ordinea în care utilizează cotațiile furnizorilor menționați la alin. (1) pentru perioada menționată la alin. (5)”.

 

Art. 51 Norma ASF nr. 11/2011 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 la primul alineat prevedea faptul că ponderarea activelor se face după cum urmează:

a) ponderea 100% se aplică:

1. activelor prevăzute la art. 12 lit. a) pct. (iii) și lit. b) emise de statul român;

2. activelor prevăzute la art. 12 lit. a) pct. (iii) și lit. b), cu excepția celor emise de statul român, și la art. 12 lit. e), g) și h) care au calificativul investment grade;

3. activelor prevăzute la art. 12 având garanția explicită și integrală a statului român;

4. activelor prevăzute la art. 12 având garanția explicită și integrală a statului, având calificativul investment grade;

Investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 13/2015) was last modified: septembrie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter