Fondul de garantare a asiguraţilor (Norma ASF nr. 16/2015)

7 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1029

Despre

  • M. Of. nr. 667 din 2 septembrie 2015
  • Norma ASF nr. 16/2015
  • Fondul de garantare a asiguraţilor

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Norma ASF nr. 16/2015
(M. Of. nr. 667 din 2 septembrie 2015)
Cap. I („Constituirea, destinația și utilizarea Fondului de garantare a asiguraților”)
Cap. II („Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului”)
Cap. III („Procedura deschiderii și instrumentării dosarelor de daună”)
Cap. IV („Procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile Fondului. Modalități de recuperare a sumelor plătite de la Fond”
Cap. V („Dispoziții specifice procedurii de faliment a societății de asigurare”)
Cap. VI („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 667 din 2 septembrie 2015, s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei norme:

Obiectul

Potrivit art. 1, respectiva normă reglementează procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguraților prevăzut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, de administrare și de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum și procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile acestuia.

 

Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguraților

Art. 2 la primul alineat prevede faptul că resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fond, sunt:

a) contribuții ale asigurătorilor la Fond;

b) dobânzi și penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuției legale;

c) sume din recuperarea creanțelor Fondului;

d) sume din fructificarea disponibilităților Fondului;

e) sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;

f) împrumuturi de la instituțiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.

Potrivit alineatului următor, resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata:

a) despăgubirilor/indemnizațiilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment;

b) sumelor cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către Fond, în situația încetării contractelor de asigurare;

c) sumelor aferente constatării, instrumentării și lichidării dosarelor de daună;

d) sumelor aferente înființării, organizării, administrării și funcționării Fondului;

e) sumelor aferente desfășurării activității Fondului pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Pentru stabilirea contribuției datorate de asigurători Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplică asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări directe (pe baza evidențelor contabile lunare ale acestora), separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață.

(2) Primele brute încasate din activitatea de asigurări directe se determină astfel: la rulajul creditor al contului 401 «Decontări privind primele de asigurare» se adaugă rulajul creditor al contului 405 «Decontări privind operațiunile de coasigurare», diminuate cu rulajul debitor al contului 402 «Prime anulate și de restituit», la care se adaugă rulajul creditor al contului 474 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct, diminuate cu rulajul debitor al contului 474 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct, la care se adaugă rulajul creditor al contului 404 «Decontări privind intermediarii în asigurări», diminuate cu rulajul debitor al contului 404 «Decontări privind intermediarii în asigurări», la care se adaugă sumele din rulajul contului 765 «Venituri din diferențe de curs valutar», reprezentând diferențele favorabile de curs valutar aferente încasării creanțelor din prime brute subscrise, și se diminuează cu sumele din rulajul contului 665 «Cheltuieli din diferențe de curs valutar», reprezentând diferențele nefavorabile de curs valutar aferente primelor brute subscrise și diferențele nefavorabile de curs valutar aferente evaluării creanțelor din prime brute subscrise. Asigurătorii care au evidențiat în contabilitate sumele încasate în creditul contului 474 «Venituri înregistrate în avans», iar la intrarea în vigoare a contractului de asigurare au debitat direct contul 474 «Venituri înregistrate în avans» prin contul 701 «Venituri din prime brute subscrise privind asigurările de viață directe» și/sau prin contul 702 «Venituri din prime brute subscrise privind asigurările generale directe» nu vor diminua baza de calcul al contribuției datorate Fondului cu rulajul debitor al contului 474 «Venituri înregistrate în avans» aferent acestor sume.

(3) În contabilitatea asigurătorilor, contribuția datorată Fondului se reflectă în debitul contului 643 «Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de asigurare», respectiv al contului 64312 «Cheltuieli privind contribuția la Fondul de garantare a asiguraților – pentru asigurările de viață» și al contului 64322 «Cheltuieli privind contribuția la Fondul de garantare a asiguraților – pentru asigurările generale», prin creditul contului 443 «Fonduri speciale privind activitatea de asigurări», respectiv pentru asigurările de viață contul 44312 «Contribuția la Fondul de garantare a asiguraților» și pentru asigurările generale contul 44322 «Contribuția la Fondul de garantare a asiguraților”.

Art. 4 la primul alineat prevede: Contribuția datorată de asigurători Fondului se virează lunar, în moneda națională – leu, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, în contul acestuia.

Potrivit alineatului următor, pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului, asigurătorii sunt obligați să plătească dobânzi și/sau penalități de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale. Dobânzile și penalitățile vor fi virate în contul Fondului. În situația în care prin ordinul de plată se virează o sumă cumulată compusă din contribuția datorată și din dobânzi și penalități de întârziere, la explicații se vor evidenția distinct cele două sume.

 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) Bugetul de venituri și cheltuieli se elaborează de către Fond, se aprobă de Consiliul de administrație al Fondului și se verifică în execuție conform practicilor și procedurilor controlului și auditului intern.

(2) Organizarea și conducerea evidenței contabile a Fondului se fac potrivit dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt avizate de Consiliul de administrație al Fondului și sunt aprobate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

(4) La sfârșitul exercițiului financiar, excedentul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.

(5) Fondul publică raportul anual de activitate și raportul auditorului financiar, în condițiile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 213/2015”.

Art. 12 la primul alineat prevede faptul că bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului cuprinde:

a) la partea de venituri: resursele financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) din Legea nr. 213/2015;

b) la partea de cheltuieli:

cheltuielile privind plata indemnizațiilor/despăgubirilor cuvenite creditorilor de asigurări, inclusiv, dar nu limitativ, cheltuielile generate de constatarea, instrumentarea și lichidarea dosarelor de daună, precum și sumele cuvenite creditorilor de asigurări ca urmare a încetării contractelor de asigurare. Toate aceste cheltuieli sunt efectuate din contribuțiile încasate de Fond;

cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului pe structura clasificației bugetare;

cheltuielile aferente desfășurării activității Fondului pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

Potrivit următorului alineat, în vederea derulării activității Fondului, acesta își poate deschide conturi la instituțiile de credit.

 

Intrare în vigoare

Conform art. 33, respectiva normă intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial.

 

Abrogări

Art. 34 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivei norme se abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de garantare (M. Of. nr. 517 din 28 iulie 2009).

 

Fondul de garantare a asiguraților (Norma ASF nr. 16/2015) was last modified: septembrie 4th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter