Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 – modificări (Norma ASF nr. 19/2016)

11 apr. 2016
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1735

Despre

  • M. Of. nr. 264 din 7 aprilie 2016
  • Norma ASF nr. 19/2016
  • Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări
(M. Of. nr. 553 din 14 august 2007; cu modif. ult.)
Norma ASF nr. 19/2016
(M. Of. nr. 264 din 7 aprilie 2016)
modifică: art. 1, art. 5 alin. (2) lit. c), art. 7 lit. c), art. 8,  titlul Cap. V, art. 12, art. 13 alin. (3), art. 18, art. 24, art. 26 alin. (1), art. 27, anexa nr. 1
introduce: 20 alin. (2), art. 21 alin. (2), art. 21 alin. (21) – (23), art. 231
abrogă: art. 9 – 11, art. 14 alin. (6), art. 15, art. 16 alin. (2), art. 19

 

În M. Of. nr. 264 din 7 aprilie 2016, a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2016 pentru modificarea și completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 (Norme).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Normelor prin Norma ASF nr. 19/2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din Norme (modificate prin Norma ASF nr. 19/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că respectivele norme reglementează:

a) modul de deschidere și de menținere a Registrului intermediarilor în asigurări, denumit în continuare registru, de către asigurători, având următoarea structură: agenți de asigurare persoane fizice, agenți de asigurare persoane juridice, agenți de asigurare subordonați persoane juridice (instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare, care desfășoară activitate de bancassurance);

b) modul de deschidere și menținere a registrului privind subagenții de asigurare de către agenții de asigurare persoane juridice;

c) modul de deschidere și menținere a registrului pentru personalul propriu de către brokerii de asigurare și/sau de reasigurare, conform anexei nr. 2;

d) modul de deschidere și menținere de către brokerii de asigurare și/sau de reasigurare a Jurnalului asistenților în brokeraj, conform anexei nr. 2.

În continuare, era prevăzut faptul că asigurătorii și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare au obligația de a deschide registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d) la data intrării în vigoare a respectivelor norme.

Agenții de asigurare persoane juridice au obligația de a deschide registrul privind subagenții de asigurare la data la care asigurătorul confirmă ca dosarul depus este în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, înscrierea în registru a persoanelor fizice și juridice, cu care asigurătorii au încheiat contract de agent la data intrării în vigoare a respectivelor norme, se va face până la data de 31 decembrie 2007.

Alin. al patrulea dispunea faptul că deschiderea Jurnalului asistenților în brokeraj și înscrierea în registru a personalului propriu, de către brokerii de asigurare și/sau de reasigurare, se vor face până la data de 31 decembrie 2007.

În fine, brokerii de asigurare și/sau de reasigurare vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, datele menționate în anexa nr. 2.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 dispune următoarele:

(1) Prezentele norme reglementează registrele care fac parte din Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, gestionat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. q) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) modul de deschidere și de menținere a registrului agenților de asigurare de către asigurători, având următoarea structură: agenți de asigurare persoane fizice, agenți de asigurare persoane juridice, agenți de asigurare subordonați, persoane juridice (care desfășoară activitate de bancassurance), conform anexei nr. 1, macheta nr. 1;

b) modul de deschidere și menținere a registrului privind subagenții de asigurare de către agenții de asigurare, persoane juridice, conform anexei nr. 1, macheta nr. 2;

c) modul de deschidere și menținere a registrului pentru personalul propriu de către brokerii de asigurare și/sau de reasigurare, conform anexei nr. 2, macheta nr. 1;

d) modul de deschidere și menținere de către brokerii de asigurare și/sau de reasigurare a Jurnalului asistenților în brokeraj, conform anexei nr. 2, macheta nr. 2.

(2) Agenții de asigurare persoane juridice au obligația de a deschide registrul privind subagenții de asigurare la data la care asigurătorul confirmă că dosarul depus este în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Brokerii de asigurare și/sau reasigurare completează Jurnalul asistenților în brokeraj, persoane juridice, cu informațiile solicitate conform anexei nr. 2 și înregistrează persoanele fizice în vederea alocării codurilor RAF.

(4) Brokerii de asigurare și/sau reasigurare completează Jurnalul asistenților în brokeraj conform alin. (3) și transmit A.S.F. datele solicitate, în format electronic, de la data la care își înscriu asistenții în brokeraj, persoane juridice, în Jurnalul asistenților în brokeraj.

 
Art. 5 alin. (2) lit. c) din Norme (modificate prin Norma ASF nr. 19/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) lit. c) stabilea faptul că în vederea avizării ca agenți de asigurare subordonați, persoanele juridice trebuie să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, până la data de 31 decembrie 2007, o documentație care va cuprinde, printre altele: copia documentului de plată privind achitarea taxei de avizare, în suma prevăzută la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, actualizată conform art. 2 lit. j) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) lit. c) dispune următoarele:

c) copia documentului de plată privind achitarea taxei de avizare, actualizată, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.

 
Art. 7 lit. c) din Norme (modificate prin Norma ASF nr. 19/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 lit. c) dispunea faptul că calitatea de agent de asigurare persoană fizică se pierde, caz în care va fi radiat din registru, cu mențiunea „radiat“ dacă, printre altele: nu obține certificatul de calificare profesională.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 lit. c) stabilește următoarele:

c) nu obține certificatul de calificare profesională sau pregătire profesională continuă, conform prevederilor legale în vigoare”.

 
Art. 8 din Norme (modificate prin Norma ASF nr. 19/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea faptul că la deschiderea registrului de către asigurător, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui intermediar în asigurări un cod unic, reprezentând o combinație alfanumerică în care literele au următoarele semnificații:

a) RAF – codificare pentru agentul de asigurare persoană fizică și conducătorul/conducerea executivă a agentului de asigurare persoană juridică, pentru subagentul de asigurare, pentru asistentul în brokeraj persoană fizică și, respectiv, pentru personalul propriu al brokerului de asigurare și/sau reasigurare;

b) RAJ – codificare pentru agentul de asigurare persoană juridică, agentul de asigurare subordonat persoană juridică și, respectiv, asistentul în brokeraj persoană juridică.

În continuare, era prevăzut faptul că în vederea alocării codului unic, agenții de asigurare persoane juridice vor depune până la 31 octombrie 2007 la asigurătorul cu care au contract de agent documentația prevăzută la art. 11.

De asemenea, asigurătorii vor emite pentru fiecare agent de asigurare persoană fizică, precum și pentru conducătorul/conducerea agentului de asigurare persoană juridică, iar agenții de asigurare persoane juridice pentru fiecare subagent, o legitimație ale cărei conținut și caracteristici tehnice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 dispune următoarele:

„(1) A.S.F. va aloca fiecărui intermediar în asigurări înregistrat de către un asigurător sau un broker de asigurare și/sau reasigurare un cod unic, reprezentând o combinație alfanumerică în care literele au următoarele semnificații:

a) RAF – codificare pentru agentul de asigurare persoană fizică și conducătorul/conducerea executivă a agentului de asigurare persoană juridică, pentru subagentul de asigurare, pentru conducătorul activității de bancassurance și persoanele fizice care desfășoară activitate de bancassurance în cadrul agentului de asigurare subordonat persoană juridică, pentru asistentul în brokeraj persoană fizică, pentru personalul propriu al brokerului de asigurare si/sau reasigurare și personalul propriu al asistentului în brokeraj, persoană juridică;

b) RAJ – codificare pentru agentul de asigurare persoană juridică, agentul de asigurare subordonat persoană juridică și, respectiv, asistentul în brokeraj persoană juridică.

(2) Asigurătorii, agenții de asigurare persoane juridice și agenții de asigurare subordonați persoane juridice emit legitimații ale căror conținut și caracteristici tehnice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Legitimațiile prevăzute la alin. (2) se emit de către:

a) asigurători, pentru fiecare agent de asigurare persoană fizică, pentru conducătorul/conducerea agentului de asigurare persoană juridică și pentru conducătorii activității de bancassurance;

b) agenții de asigurare persoane juridice, pentru fiecare subagent;

c) agenții de asigurare subordonați persoane juridice pentru persoanele care desfășoară activitate de bancassurance;

d) brokerii de asigurare și/sau reasigurare pentru personalul propriu și asistenții în brokeraj persoane fizice, precum și pentru persoanele care desfășoară activitate de intermediere în asigurări în cadrul asistenților în brokeraj persoane juridice”.

 
Art. 9 – 11 din Norme (modificate prin Norma ASF nr. 19/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 – 11 stabileau faptul că condițiile care trebuie îndeplinite pentru înscrierea în registru la data deschiderii acestuia sunt prevăzute la art. 10 și 11.

În continuare, era stabilit faptul că în vederea înscrierii ca agent de asigurare, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină din partea unui asigurător o autorizație valabilă de a acționa în numele acestuia, denumită în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, contract de agent;

b) să nu aibă cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului sau pentru infracțiuni prevăzute de legislația financiar-fiscală;

c) să aibă un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, a cărui valoare să fie de 1.500 euro/eveniment și 3.000 euro sumă agregată pe an, fără franciză;

d) să îndeplinească cerințele legale în vigoare privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor operatorilor economici, autorităților sau instituțiilor;

e) să se bucure de o bună reputație.

De asemenea, prevederea cuprinsă la alin. (1) lit. c) se va realiza până la 31 octombrie 2007.

Alin. al treilea al art. 10 prevedea faptul că asigurătorul va trimite până la data de încheiere a operației de înscriere, către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista persoanelor menționate la alin. (1), conform tabelului I din anexa nr. 1.

De asemenea, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui agent de asigurare persoană fizică un cod unic și îl va înscrie în registru, iar asigurătorul va prelua codul respectiv în vederea emiterii legitimației.

Art. 11 prevedea faptul că persoanele juridice pot fi înscrise ca agent de asigurare după primirea confirmării de la asigurător, dacă documentația este completă.

De asemenea, Conducătorul/conducerea agentului de asigurare persoană juridică va depune, sub semnătură, la asigurător, următoarele documente:

a) copia actului constitutiv, din care să rezulte că are obiect unic de activitate și că denumirea cuprinde sintagma „agent de asigurare“ în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

b) certificat constatator eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data solicitării de către oficiul registrului comerțului din raza teritorială unde își are sediul social;

c) copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

d) cazier fiscal și cazier judiciar pentru asociații sau acționarii semnificativi direcți persoane fizice și pentru persoanele semnificative;

e) cazier fiscal pentru asociații sau acționarii semnificativi direcți, persoane juridice;

f) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului privind datele de înmatriculare ale persoanelor juridice asociați sau acționari semnificativi direcți și, dacă este cazul, indirecți;

g) cazierul judiciar și cazierul fiscal ale conducătorului/conducerii;

h) cazierul judiciar și cazierul fiscal ale subagenților;

i) lista cu subagenții însoțită de copiile contractelor de muncă ale fiecărui subagent, inclusiv codul numeric personal al fiecărei persoane.

În același sens, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, asigurătorul va trimite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista agenților de asigurare persoane juridice, a conducătorului/conducătorilor acestora, precum și pe cea a subagenților, conform tabelului II din anexa nr. 1, în vederea alocării codurilor unice pentru persoana juridică și pentru persoanele fizice.

Alin. al patrulea dispunea faptul că asigurătorul va prelua aceste coduri din registrul deschis și menținut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

În fine, asigurătorul va comunica codurile unice ale subagenților agentului de asigurare persoană juridică, în vederea emiterii legitimațiilor prevăzute în anexa nr. 3.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 – 11 sunt abrogate.

 

Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 – modificări (Norma ASF nr. 19/2016) was last modified: aprilie 11th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter