Norma ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare – modificări (Norma ASF nr. 3/2018)

7 Feb 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 146

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Norma ASF nr. 19/2015
(M. Of. nr. 834 din 9 noiembrie 2015)
Norma ASF nr. 3/2018
(M. Of. nr. 110 din 5 februarie 2018)

– modifică: art. 3, art. 6, art. 9, art. 10

– abrogă: art. 4 și 5

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În M. Of. nr. 110 din 5 februarie 2018, a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară (Norma ASF) nr. 3/2018 pentru modificarea Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare (M. Of. nr. 834 din 9 noiembrie 2015).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Normei ASF nr. 19/2015 prin Norma ASF nr. 3/2018.

Art. I din Norma ASF nr. 3/2018 prevede că Norma ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare- reasigurare și de reasigurare, se modifică după cum urmează:

 

Art. 3 din Norma ASF nr. 19/2015 (modificată prin Norma ASF nr. 3/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„(1) Începând cu exercițiul financiar al anului 2015, pentru o perioadă de trei ani consecutivi, societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare, denumite în continuare entități, au obligația de a întocmi, în scop informativ, situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea set de situații financiare.

(2) Entitățile vor întocmi situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru exercițiul financiar al anului 2018, societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare, denumite în continuare entități, întocmesc, în scop informativ, situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea set de situații financiare.

(2) Entitățile întocmesc situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS adoptate potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002”.

 

Art. 4 și 5 din Norma ASF nr. 19/2015 (modificată prin Norma ASF nr. 3/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 și 5 prevedeau:

„Art. 4

(1) Situațiile financiare anuale prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi obținute prin retratarea datelor prezentate în balanțele contabile întocmite în baza evidenței contabile organizate potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile ce vor întocmi pentru prima dată un set informativ al situațiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS vor proceda la retratarea soldurilor de deschidere prezentate în situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2015. Retratarea va fi efectuată în conformitate cu principiile contabile IFRS. Soldurile de deschidere pentru situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS la data de 31 decembrie 2015 se vor obține prin retratarea conform principiilor IFRS a informațiilor prezentate în situațiile financiare anuale pentru anul 2014 întocmite în baza Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Situația poziției financiare, parte componentă a situațiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS încheiate la data de 31 decembrie 2015, va cuprinde:

a) informații aferente exercițiului financiar de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2015;

b) informații aferente exercițiului financiar încheiat anterior celui de raportare, respectiv la data de 31 decembrie 2014;

c) informații aferente începutului exercițiului financiar anterior celui de raportare, respectiv la data de 1 ianuarie 2014.

(4) Situația rezultatului global va cuprinde două coloane de informații, corespunzătoare exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 și exercițiului financiar anterior de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2014.

Art. 5

Entitățile care au întocmit și transmis către A.S.F. un set informativ de situații financiare în conformitate cu IFRS anterior intrării în vigoare a prezentei norme vor întocmi în continuare aceste situații financiare și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 fără a prezenta în aceste situații soldurile de retratare inițiale. Soldurile de deschidere la data de 1 ianuarie 2015 vor fi preluate din soldurile de închidere la data de 31 decembrie 2014 din situațiile IFRS întocmite cu scop informativ”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 și 5 se abrogă.

 

Art. 6 din Norma ASF nr. 19/2015 (modificată prin Norma ASF nr. 3/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedeau:

„(1) Entitățile vor anexa la situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS un document al cărui conținut să evidențieze diferențele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menționate la art. 4 alin. (1) și tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situațiilor financiare, cu explicațiile aferente.

(2) Diferențele/Ajustările de valoare determinate între tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menționate la art. 4 alin. (1) și aplicarea principiilor IFRS se vor prezenta distinct, sub forma unor monografii descriptive care să cuprindă explicația operațiunii contabile și diferențele înregistrate cu precizarea punctuală a prevederilor aplicabile potrivit IFRS”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Entitățile anexează la situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS un document al cărui conținut să evidențieze diferențele dintre tratamentele contabile conform prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, și tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situațiilor financiare, cu explicațiile aferente.

(2) Diferențele/Ajustările de valoare determinate între tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menționate la alin. (1) și aplicarea principiilor IFRS se vor prezenta distinct, sub forma unor monografii descriptive care să cuprindă explicația operațiunii contabile și diferențele înregistrate cu precizarea punctuală a prevederilor aplicabile potrivit IFRS”.

 

Art. 9 din Norma ASF nr. 19/2015 (modificată prin Norma ASF nr. 3/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedeau:

„Membrii conducerii, inclusiv conducătorul compartimentului economico-financiar ai entităților asigură măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei norme în vederea întocmirii, auditării, publicării și transmiterii către A.S.F. a situațiilor IFRS ca al doilea set de situații financiare; aceste persoane răspund pentru modul de îndeplinire a măsurilor concrete stabilite în sarcina structurilor organizatorice implicate și pentru exactitatea datelor care sunt preluate, respectiv sunt înscrise în situațiile financiare anuale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Membrii consiliului de supraveghere, consiliului de administrație, directoratului, conducerii executive, conducătorul compartimentului economico-financiar ai entităților trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei norme în vederea întocmirii, auditării, publicării și transmiterii către A.S.F. a situațiilor IFRS ca al doilea set de situații financiare. Aceste persoane răspund pentru modul de îndeplinire a măsurilor concrete stabilite în sarcina structurilor organizatorice implicate și pentru exactitatea datelor care sunt preluate, respectiv sunt înscrise în situațiile financiare anuale”. 

 

Art. 10 din Norma ASF nr. 19/2015 (modificată prin Norma ASF nr. 3/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedeau:

„Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare”.

 

Alte prevederi din Norma ASF nr. 3/2018

 

Potrivit art. II din Norma ASF nr. 3/2018 respectivele dispoziții intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Norma ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare – modificări (Norma ASF nr. 3/2018) was last modified: februarie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter