Autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative (Norma ASF nr. 23/2016)

6 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 462

Despre

  • M. Of. nr. 327 din 28 aprilie 2016
  • Norma ASF nr. 23/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Norma ASF nr. 23/2016
(M. Of. nr. 327 din 28 aprilie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Autorizarea de constituire a societății de pensii”)
Cap. III („Autorizarea societății de pensii, a societății de administrare a investițiilor și a societății de asigurare ca administrator de fonduri de pensii facultative”)
Cap. IV („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 327 din 28 aprilie 2016, a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară (Norma ASF) nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative.

Vom prezenta, în continuare, structura respectivei norme.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Autorizarea de constituire a societății de pensii”)

Cap. III („Autorizarea societății de pensii, a societății de administrare a investițiilor și a societății de asigurare ca administrator de fonduri de pensii facultative”)

Cap. IV („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivei norme.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Norma ASF nr. 23/2016

 

Cap. I prevede, printre altele, faptul că respectiva normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, în cazul societăților de pensii, societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurare.

Dispozițiile respectivei norme sunt aplicabile în evaluarea fondatorilor/acționarilor ale căror dețineri din capitalul social și/sau din drepturile de vot nu depășesc pragul de 10% necesar pentru a deveni acționar semnificativ.

De asemenea, pentru acționarii semnificativi sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul nr. 3/2016.

Articolul al doilea prevede faptul că pot administra fonduri de pensii facultative societățile de pensii, persoane juridice române, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare care sunt înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate și care sunt autorizate de A.S.F. în acest scop.

De asemenea, sunt prevăzute și semnificațiile termenilor și expresiilor utilizate în respectiva normă.

Cap. II („Autorizarea de constituire a societății de pensii”) din Norma ASF nr. 23/2016

 

Cap. II dispune asupra condițiilor generale de autorizare a constituirii societății de pensii, asupra condițiilor privind fondatorii, asupra documentației necesare pentru autorizarea de constituire a societății de pensii și asupra procedurii de aprobare sau de respingere a cererii de autorizare de constituire a societății de pensii (autorizarea de constituire a societății de pensii, respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii).

Cap. III din Norma ASF nr. 23/2016
(„Autorizarea societății de pensii, a societății de administrare a investițiilor și a societății de asigurare ca administrator de fonduri de pensii facultative”)

 

Cap. III stabilește condițiile generale pentru autorizarea societății de pensii, a societății de administrare a investițiilor și a societății de asigurare ca administrator de fonduri de pensii facultative, condițiile privind acționarii, condițiile privind membrii propuși pentru structura de conducere, condițiile privind persoanele care dețin funcții-cheie autorizate de către ASF și documentația necesară pentru obținerea deciziei de autorizare de administrare, procedura de aprobare sau de respingere a cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii facultative (autorizarea de administrare de fonduri de pensii facultative, respingerea cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii facultative)

Cap. IV („Dispoziții finale”) din Norma ASF nr. 23/2016

 

Cap. IV prevede, printre altele, faptul că valabilitatea autorizării membrilor structurii de conducere, precum și a persoanelor care dețin funcții-cheie autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 14/2015 încetează de drept la data încetării mandatului sau a contractului pentru funcția autorizată, precum și în cazul retragerii deciziei de autorizare a administratorului.

Pe tot parcursul desfășurării activității administratorului, acesta are obligația să se asigure că, până la autorizarea unei noi persoane care deține o funcție-cheie autorizată, persoana care asigură interimatul trebuie să fi fost autorizată anterior și să fie notificată A.S.F.

De asemenea, prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere sau ai directoratului, nu se notifică persoana care exercită interimar atribuțiile și are răspunderile funcției respective.

Mai este prevăzut și faptul că următoarele fapte constituie contravenții:

a) neîndeplinirea de către acționari a condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) și d) și la art. 7 alin. (1) lit. a) – c) și f), alin. (2) și (3) pe toată perioada de funcționare a societății de pensii;

b) neîndeplinirea de către membrii structurii de conducere a condițiilor avute în vedere la autorizare pe toată perioada exercitării funcției în care au fost autorizate persoanele respective;

c) exercitarea activității de membru în structura de conducere, respectiv a activității de către persoanele care dețin funcții-cheie autorizate, după încetarea autorizării;

d) neîndeplinirea de către persoanele care dețin funcții-cheie autorizate a condițiilor avute în vedere la autorizare pe toată perioada exercitării funcției în care au fost autorizate persoanele respective;

e) neîndeplinirea obligațiilor de notificare a A.S.F. conform prevederilor art. 35 alin. (3), art. 40 alin. (7), art. 42 alin. (1) și (2) și art. 43 alin. (1);

f) neîndeplinirea obligațiilor de publicare conform prevederilor art. 41;

g) nerespectarea celorlalte obligații prevăzute de prezenta normă.

În plus, săvârșirea de către acționarii societății de pensii, de către administratorii de fonduri de pensii, de către membrii structurii de conducere sau de către persoanele care dețin funcții-cheie autorizate a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1) și ale art. 121 alin. (1) lit. k) și alin. (2) – (11) din Lege.

Alte prevederi relevante

 

Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din respectiva normă.

Respectiva normă se publică în Monitorul Oficial și intră în vigoare la data publicării.

La data intrării în vigoare a respectivei norme se abrogă Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2010 pentru aprobarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, publicată în M. Of. nr. 691 din 14 octombrie 2010; cu modif. și compl. ult., precum și orice alte dispoziții contrare.

Prevederile respectivei norme completează prevederile Regulamentului nr. 14/2015 și ale Regulamentului nr. 3/2016.

 

 

Autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative (Norma ASF nr. 23/2016) was last modified: mai 5th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter