Norma ASF nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative – modificări (Norma ASF nr. 32/2017)

23 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 677

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Norma ASF nr. 25/2015
(M. Of. nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016; cu modif. ult.)
Norma ASF nr. 32/2017
(M. Of. nr. 45 din 17 ianuarie 2018)
– modifică: art. 36, anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D și 1E, anexele nr. 11, 13, 14, 15 și 16

– introduce: art. 4 alin. (5), art. 27 alin. (4), anexa nr. 1F, anexele nr. 1-12

În M. Of. nr. 45 din 17 ianuarie 2018, a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară (Norma ASF) nr. 32/2017 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (M. Of. nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016; cu modif. ult.).

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

În continuare, vom prezenta modificările aduse Normei ASF nr. 25/2015 prin Norma ASF nr. 32/2017.

 

Art. 4 alin. (5) din Norma ASF nr. 25/2015 (modificată prin Norma ASF nr. 32/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Rapoartele periodice se completează cu respectarea standardul ISO 8601 pentru date calendaristice și ore”.

 

Art. 27 alin. (4) din Norma ASF nr. 25/2015 (modificată prin Norma ASF nr. 32/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Administratorul are obligația de a verifica motivele pentru care scrisorile de informare anuală sunt returnate, de a corecta, după caz, informațiile eronate din evidențele proprii și de a retransmite scrisorile de informare acolo unde constată că au fost transmise la o adresă eronată”.

 

Art. 27 alin. (4) din Norma ASF nr. 25/2015 (modificată prin Norma ASF nr. 32/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 prevedea:

„Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E și 2-18* fac parte integrantă din prezenta normă”.


* Anexele nr. 1A-1E și nr. 2-18 se publică în Monitorul Oficial al României nr. 6 bis.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 36. – Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F și 2-19* fac parte integrantă din prezenta normă”.


* Anexele nr. 1A-1E și nr. 2-18 se publică în Monitorul Oficial al României nr. 6 bis.

 

Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D și 1E din Norma ASF nr. 25/2015 (modificată prin Norma ASF nr. 32/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D și 1E aveau următorul cuprins:

Anexa nr. 1A

Soldurile conturilor individuale ale participanților
în data de _____________

Codul de comandăCodul administratoruluiCodul fondului de pensiiData evaluării soldurilor conturilor individualeCodul de operațiuneCNP participantNumele participantului
Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7

 

Prenumele participantuluiContribuția brutăData virării contribuției bruteContribuția netăData convertirii contribuției nete în unități de fondNumărul de unități de fond aferente contribuției neteNumărul total de unități de fond (sold final)
Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14

Instrucțiuni de completare a Anexei nr. 1A

(1) Anexa nr. 1A se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

(2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru:

a) soldurile conturilor individuale pentru fiecare participant al unui fond de pensii;

b) situația convertirilor de contribuții nete în unități de fond, pentru fiecare participant al fondului.

(3) Câmpurile anexei nr. 1A se completează, după cum urmează:

Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
1.Codul de comandăCodul comenzii va avea una dintre următoarele valori:
1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă
2.Codul administratoruluiCodul administratorului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3.Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4.Data evaluării soldurilor conturilor individualeData evaluării soldurilor conturilor individuale (data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul).
5.Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:
101 – pentru tranzacțiile determinate de transformarea contribuției nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia;
102 – pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual al participantului în situația în care tranzacțiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unități de fond;
103 – pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacții cu cod 101 și tranzacții cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul;
112 – pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual, în situația în care tranzacțiile anterioare asociate alocării contribuției au fost operate eronat;
166 – pentru situația în care nu sunt gestionate conturi individuale;
199 – pentru a raporta alte tranzacții de emitere/anulare unități de fond ca efect al prelucrării contribuțiilor.
6.CNP participantCodul numeric personal al participantului (CNP). Se raportează toți participanții care au cont individual la fondul de pensii.
7.Numele participantuluiNumele participantului conform documentelor legale.
8.Prenumele participantuluiPrenumele participantului conform documentelor legale.
9.Contribuția brutăValoarea în lei a contribuției brute a participantului care s-a virat în numele și în contul lui, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10.Data virării contribuției bruteData la care contribuția brută a participantului a fost virată în contul bancar colector, conform extrasului de cont.
11.Contribuția netăValoarea contribuției nete a participantului convertită în unități de fond. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
12.Data convertirii contribuției nete în unități de fondData la care contribuția netă a participantului a fost convertită în unități de fond.
13.Numărul de unități de fond aferente contribuției neteNumărul de unități de fond rezultat în urma operațiunii de convertire a contribuției nete. Se utilizează 6 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
14.Numărul total de unități de fond (sold final)Numărul de unități de fond total, existent în contul individual al participantului, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul. Se utilizează 6 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.

Raportare inițială (cod 1)

(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1A.

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_1_FFF_EEE.xml.p7s

unde:

– YYYYMMDD reprezintă data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul;

– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la 5.

c) Fișierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_CONTRIBUTII”.

(5) Anexa nr. 1A se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1A.

(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

(8) Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.rtf.p7s

(10) Lipsa oricărui fișier menționat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.

(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_CONTRIBUTII”.

Anexa nr. 1B

Situația transferurilor de tip „IN”
pentru luna_____ anul_________

Codul de comandăCodul administratorului (IN)Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN)AnulLunaCodul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)Codul de operațiuneCNP
Col. 1Col. 2Col. 3Col.4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8

 

Valoarea activului personal transferat (TI)Data încasării disponibilităților (TI)Data convertirii disponibilităților (TI)Numărul de unități de fond alocate (TI)VUAN convertite (TI)Data VUAN convertire (TI)Totalul numărului de unități de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea (TI)
Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14Col. 15

Instrucțiuni de completare a Anexei nr. 1B

(1) Anexa nr. 1B se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

(2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „IN”.

(3) Câmpurile anexei nr. 1B se completează, după cum urmează:

Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
1Codul de comandăCodul comenzii va avea una dintre următoarele valori:
1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă
2Codul administratorului (IN)Codul administratorului fondului la care s-a transferat participantul, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3Codul fondului la care s- a transferat participantul (IN)Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (noul fond de pensii al participantului), așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4AnulAnul de raportare
5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
6Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (vechiul fond de pensii al participantului), așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
7Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:
200 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative;
202 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiași fond de pensii facultative, în urma decesului acestuia
203 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii facultative diferite;
204 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri în cadrul aceluiași fond de pensii facultative;
205 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere;
220 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative, ca urmare a fuziunii dintre două fonduri;
266 – pentru situația în care nu există transferuri „IN”;
299 – pentru a raporta alte tranzacții de emitere unități de fond ca efect al prelucrării transferurilor „IN”.
8CNPCodul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile.
9Valoarea activului personal transferat (TI)Valoarea activului personal transferat al unui participant, conform extrasului de cont bancar. Se utilizează 2 poziții
zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10Data încasării disponibilităților (TI)Data extrasului de cont aferent încasării disponibilităților ce reprezintă activul personal net transferat.
11Data convertirii disponibilităților intrate prin transfer (TI)Data la care activul personal al participantului a fost convertit în unități de fond;
12Numărul de unități de fond alocate (TI)Număr de unități de fond alocate ca urmare a convertirii activului personal net al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.
13VUAN convertire (TI)VUAN utilizată pentru convertirea activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.
14Data VUAN convertire (TI)Data VUAN utilizată pentru convertirea activului personal net al participantului.
15Totalul numărului de unități de fond ale fondului la data la care a avut loc convertirea (TI)Totalul numărului de unități de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea sumelor transferate (după ce s-a realizat convertirea). Se utilizează 6 poziții zecimale.

Raportare inițială (cod 1)

(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1B.

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_1_FFF_EEE.xml.p7s unde:

– YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN”.

(5) Anexa nr. 1B se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1B.

(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

(8) Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.rtf.p7s

(10) Lipsa oricărui fișier menționat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.

(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN”.

Anexa nr. 1C

Situația transferurilor de tip „OUT” și utilizarea activului personal al participanților
pentru luna_____ anul______

Codul de comandăCodul administratorului (OUT)Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)AnulLunaCodul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO)Codul de operațiuneCNPData cereriiData convertirii unităților de fond în lichiditățiNumărul de unități de fond anulate (TO)VUAN convertire (TO)Data VUAN convertire (TO)Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)
Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14

 

Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)Impozit pe venitComisioane bancareTaxe aferente mandatului poștalValoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/ taxelor poștale suportate de participant (TO)Valoarea minimă garantată (TO)Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea plătită din provizion (TO)Data virării activului personal în contul DIPModalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poșteiData mandatului poștal
Col.15Col. 16Col. 17Col. 18Col. 19= 15+16+17+18Col. 20Col. 21Col. 22Col. 23Col. 24Col. 25Col. 26Col. 27

Instrucțiuni de completare a Anexei nr. 1C

(1) Anexa nr. 1C se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

(2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „OUT” și utilizarea activului personal al participanților.

(3) Câmpurile anexei nr. 1C se completează, după cum urmează:

Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
1Codul de comandăCodul comenzii va avea una dintre următoarele valori:
1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă
2Codul administratorului (OUT)Codul administratorului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)Codul fondului, asa cum esteînregistrat în Registrul A.S.F.
4AnulAnul de raportare
5LunaLuna pentru care se întocmeșteraportarea
6Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO)Codul noului fond de pensii la care s-a transferat participantul, așa cum este înscris în Registrul A.S.F.
7Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:
301 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii facultative (transferul la cerere);
303 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinata de transferul beneficiilor in cadrul aceluiași fond de pensii facultative (decedatul si beneficiarul sunt in registrul aceluiași fond)
304 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de corecția de CNP-uri (comasări externe de CNP-uri aparținând aceleiași persoane la fonduri de pensii facultative diferite);
305 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de corecția de CNP-uri (comasări interne de CNP-uri aparținând aceleiași persoane la același fond de pensii facultative);
306 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie;
307 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate;
308 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces;
311 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul administrativ al participantului la fondul de pensii facultative absorbant ca efect al fuziunii fondurilor de pensii facultative (se aplică participanților care nu au depus cereri de transfer de la fondul de pensii facultative absorbit spre alte fonduri,
în perioada fuziunii);
313 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar;
320 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond, ca urmare a procesului de fuziune;
366 – pentru situația în care nu există transferuri „OUT”;
399 – pentru a raporta alte tranzacții de anulare unități de fond ca efect al prelucrării transferurilor „OUT”.
8(CNP)Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile.
9Data cereriiData primirii documentației complete pentru cererea de plată a activului.
10Data convertirii unităților de fond în lichiditățiData la care unitățile de fond ale participantului au fost convertite în lichidități
11Numărul de unități de fond anulate (TO)Numărul de unități de fond anulate (TO). Se utilizează 6 poziții zecimale
12VUAN convertire (TO)Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale
13Data VUAN convertire (TO)Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului.
14Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)Valoarea în lei a penalității de transfer. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
15Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
16Impozit pe venitSe completează în situațiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
17Comisioane bancareSe completează în situațiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
18Taxe aferente mandatului poștalSe completează în situațiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
19Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștașe suportate de participantValoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
20Valoarea minimă garantată (TO)Valoarea minimă garantată. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
21Valoarea totală plătită
participantului, din care: (TO)
Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
22Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului de pensii, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
23Valoarea plătită din provizion (TO)Valoarea în lei a sumei transferate – din provizionul tehnic constituit de administrator – din contul bancar al administratorului fondului de pensii actual în contul bancar de transfer al noului fond de pensii, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
24Data virării activului personal în contul DIPData virării activului personal în contul DIP, conform extrasului de cont. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
25Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește „C”, iar pentru mandat poștal se folosește „M”. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
26Data virării în contul bancar al
participantului sau în contul bancar al poștei
Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
27Data mandatului poștalData mandatului poștal este data înregistrării mandatului la poștă, cu respectarea actelor normative aplicabile.

Raportare inițială (cod 1)

(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1C.

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_1_FFF_EEE.xml.p7s

unde:

– YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform punctului 4(a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform punctului 4(a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT”.

(5) Anexa nr. 1C se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1C.

(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

(8) Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.xml.p7s.

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.rtf.p7s

(10) Lipsa oricărui fișier menționat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.

(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT”.

Anexa nr. 1D

Structura numărului de participanți

pentru luna______ anul_____

Codul categorieiPersoane care au dobândit calitatea de participant în cursul luniiPersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul luniiSold final de participanți în ultima zi calendaristică a luniiDin care
Act de aderare semnatRepartizat aleatoriuTransfer în cadrul fondului de la un alt fond de pensiiAlte situațiiPlată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensieDeces, cu plată de activPensionare de invaliditateTransfer de la un fond de pensii la altulHotărâre judecătorească/ Decizie a administratorului de anulare de unități de fondNerevendicare în termenul de prescripțieAlte situațiiBărbațiFemei
Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14Col. 15
Număr de participanți0
Din care:XXXXXXXXXXXX
Până la 19 de aniXXXXXXXXXXXX
Intre 20-24 de aniXXXXXXXXXXXX
Intre 25-29 de aniXXXXXXXXXXXX
Intre 30-34 de aniXXXXXXXXXXXX
Intre 35-39 de aniXXXXXXXXXXXX
Intre 40-44 de aniXXXXXXXXXXXX
Intre 45-49 de aniXXXXXXXXXXXX
Intre 50-54 de aniXXXXXXXXXXXX
Intre 55-59 de aniXXXXXXXXXXXX
Intre 60-64 de aniXXXXXXXXXXXX
Peste 65 de aniXXXXXXXXXXXX

Instrucțiuni de completare a Anexei nr. 1D

(1) Anexa nr. 1D se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

(2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a structurii numărului de participanți, în funcție de dobândirea și încetarea calității de participant, cât și împărțirea acestuia în funcție de gen.

(3) Câmpurile anexei nr. 1D se completează, după cum urmează:

Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
Cod comandăCodul comenzii va avea una dintre următoarele valori:
1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă
1CodulcategorieiCategorii de participanți pe grupe de vârstă.
2Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii – Act de aderare semnatPersoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a semnării unui act de aderare individual de aderare la un fond de pensii facultativ.
3Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii – Act de aderare validat de instituțiile de evidențăSe completează cu 0 pentru fondurile din Pilon 3.
4Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii – Transfer în cadrul fondului de la un alt fond de pensiiPersoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a solicitării transferului în cadrul fondului de pensii, de la un alt de fond de pensii. Se iau în considerare persoanele care au depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s- a solicitat transferul și au dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative.
5Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii – Alte situațiiPersoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, prin alte situații excepționale ce nu sunt prevăzute anterior.
6Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii – Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensiePersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii – Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie.
7Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii – DecesPersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii – Deces.
8Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii – Pensionare de invaliditatePersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii – Pensionare de invaliditate.
9Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii – Transfer de la un fond la altulPersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a transferului la un alt fond de pensii. Se iau în considerare persoanele care au depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul și au dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative.
10Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii – Hotărâre judecătorească/Decizie administratorului de anulare de unitățiPersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca urmare a deciziei administratorului de desființare.
11Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii – Nerevendicare in termenul de prescripțiePersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii ca urmare a tranzacției de anulare a unităților de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite beneficiarilor.
12Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii – Alte situațiiPersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, prin alte situații excepționale ce nu sunt prevăzute anterior.
13Sold final de participanți în ultima zi calendaristică a luniiSold final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii = Sold inițial + Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii – Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii.
14BărbațiNumăr de persoane de sex masculin care intră în compoziția soldului final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii.
15FemeiNumăr de persoane de sex feminin care intră în compoziția soldului final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii.

Raportare inițială (cod 1)

(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1D.

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_1_FFF_EEE.xml.p7s

unde:

– YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „STRUCTURA_PARTICIPANTI”.

(5) Anexa nr. 1D se întocmește lunar și se transmite către A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1D.

(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

(8) Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.rtf.p7s

(10) Lipsa oricărui fișier menționat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.

(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D se încarcă în SIR, în folderul dedicat „STRUCTURA_PARTICIPANTI”.

Anexa nr. 1 E

Situația contului colector al fondului de pensii facultative
pentru luna __________ anul __________

Codul de comandăCodul administratoruluiCodul fonduluiAnulLunaSold inițial la începutul perioadeiValoarea disponibilului încasat în luna de raportareValoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare
Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8

 

Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanțilorValoarea disponibilului neconvertit și restituitSold final la sfârșitul perioadeiDin care:
Sume aflate în termenul legal de convertireSume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor
Col. 9Col. 10Col. 11=6+7-8-9-10Col. 12Col. 13

Instrucțiuni de completare a Anexei nr. 1E

(1) Anexa nr. 1E se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

(2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare al contului colector.

(3) Câmpurile anexei nr. 1E se completează, după cum urmează:

Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
1Codul de comandăCodul comenzii va avea una dintre următoarele valori:
1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă
2Codul administratoruluiCodul administratorului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3Codul fonduluiCodul fondului de pensii, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4AnulAnul de raportare
5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
6Sold inițial la începutul perioadeiSoldul inițial al contului colector, la începutul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
7Valoarea disponibilului încasat în luna de raportareValoarea disponibilului încasat în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
8Valoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportareValoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
9Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanțilorValoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanților, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10Valoarea disponibilului neconvertit și restituitValoarea disponibilului virat eronat și necuvenit fondului de pensii, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
11Sold final la sfârșitul perioadeiSold final al contului colector, la sfârșitul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
12Sume aflate în termenul legal de convertireSume aflate în termenul legal de convertire. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
13Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lorSume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. În cazul în care există sume rămase de convertit, cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor, administratorul este obligat să întocmească și să transmită A.S.F. o notă explicativă care să detalieze cel puțin informații cu privire la:
a) vechimea acestor sume;
b) demersurile realizate de administrator cu privire la identificarea plătitorului/plătitorilor;
c) motivele care au determinat nerestituirea sumelor.
Nota explicativă se transmite electronic, în format pdf, semnată cu semnătură electronică extinsă.

Raportare inițială (cod 1)

(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1E.

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s

unde:

– YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat “CONT_COLECTOR”.

(5) Metodologia de transmitere electronică a notei explicative:

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

– YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmită nota;

– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fișierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fișierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „CONT_COLECTOR”.

d) Fișierele definite conform punctului (4) și lit. a) – c) ale prezentului punct se transmit concomitent.

(6) Anexa nr. 1E se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

(7) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1E.

(8) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

(9) Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.

(10) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.rtf.p7s

(11) Lipsa oricărui fișier menționat la punctul (10) determină respingerea raportării rectificative.

(12) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E se încarcă în SIR, în folderul dedicat „CONT_COLECTOR”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D și 1E se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la prezenta normă.

Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative – modificări (Norma ASF nr. 32/2017) was last modified: ianuarie 23rd, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter