Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei (H.G. nr. 579/2016)

18 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1484
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 579/2016
(M. Of. nr. 623 din 12 august 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare în vederea obținerii atestatului în cadrul procedurii adopției interne”)
Cap. III („Dispoziții vizând stabilirea adopției interne ca finalitate a planului individualizat de protecție și deschiderea procedurii adopției”)
Cap. IV („Potrivirea inițială și practică în cadrul procedurii adopției interne”)
Cap. V („Încredințarea în vederea adopției”)
Cap. VI („Procedura de plată a indemnizației care se acordă pe perioada concediului de acomodare”)
Cap. VII („Încuviințarea adopției interne”)
Cap. VIII („Monitorizare și activități postadopție în adopția internă”)
Cap. IX („Încuviințarea adopției internaționale”)
Cap. X („Registrul național pentru adopții”)
Cap. XI („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 623 din 12 august 2016, a fost publicată H.G. nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea H.G. nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea H.G. nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta structura Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare în vederea obținerii atestatului în cadrul procedurii adopției interne”)

Cap. III („Dispoziții vizând stabilirea adopției interne ca finalitate a planului individualizat de protecție și deschiderea procedurii adopției”)

Cap. IV („Potrivirea inițială și practică în cadrul procedurii adopției interne”)

Cap. V („Încredințarea în vederea adopției”)

Cap. VI („Procedura de plată a indemnizației care se acordă pe perioada concediului de acomodare”)

Cap. VII („Încuviințarea adopției interne”)

Cap. VIII („Monitorizare și activități postadopție în adopția internă”)

Cap. IX („Încuviințarea adopției internaționale”)

Cap. X („Registrul național pentru adopții”)

Cap. XI („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivelor norme.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Norme

Cap. I prevede semnificațiile termenilor și expresiilor folosite în norme metodologice, precum și faptul că pe parcursul procedurilor de adopție copilul este încurajat și susținut în exprimarea opiniei sale, aceasta fiind consemnată și luată în considerare, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate.

În realizarea tuturor demersurilor care vizează adopția copilului se urmăresc:

a) asigurarea continuității în viața copilului, menținerea relațiilor personale ale acestuia, dacă acest lucru nu contravine interesului lui superior, și păstrarea obiectelor personale semnificative sau cu valoare afectivă pentru copil;

b) facilitarea desprinderii copilului de persoanele de referință și asigurarea unei integrări ușoare în familia adoptatorului.

Cap. II („Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare în vederea obținerii atestatului în cadrul procedurii adopției interne”) din Norme

Cap. II dispune asupra informării prealabile, asupra depunerii cererii de evaluare, asupra etapelor procesului de evaluare, asupra raportul final de evaluare și procedura de contestare, precum și asupra organizării și funcționării comisiei de soluționare a contestațiilor.

Cap. III („Dispoziții vizând stabilirea adopției interne ca finalitate a planului individualizat de protecție și deschiderea procedurii adopției”) din Norme

Cap. III conține dispoziții asupra stabilirii adopției interne ca finalitate a planului individualizat de protecție, asupra luării în evidență a copilului de către compartimentul de specialitate, precum și asupra deschiderii procedurii adopției.

Cap. IV („Potrivirea inițială și practică în cadrul procedurii adopției interne”) din Norme

Cap. IV dispune asupra potrivirii inițiale, asupra potrivirii practice, precum și potrivirii în situația copiilor greu adoptabili.

Cap. V („Încredințarea în vederea adopției”) din Norme

Cap. V dispune asupra aspectelor generale, asupra urmăririi evoluției copilului pe perioada încredințării în vederea adopției, precum și asupra prelungirii și revocării încredințării în vederea adopției.

Cap. VI („Procedura de plată a indemnizației care se acordă pe perioada concediului de acomodare”) din Norme

Cap. VI stabilește faptul că plata indemnizației lunare aferente concediului de acomodare, prevăzută de lege, se face pe baza cererii persoanei îndreptățite aflate în concediul de acomodare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

De asemenea, cererea este însoțită de actele prevăzute de lege, precum și de copia actului de identitate a solicitantului, copia certificatului de naștere al copilului și acte doveditoare privind realizarea de venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor art. 67, art. 76 alin. (1) și (2) și art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. VII („Încuviințarea adopției interne”) din Norme

Cap. VII prevede faptul că raportul final întocmit la sfârșitul perioadei de încredințare în vederea adopției sau, după caz, raportul cu privire la evoluția relațiilor dintre copil și adoptatori întocmit pentru cazurile în care legea stabilește că încredințarea în vederea adopției nu este necesară se depun la instanța judecătorească, cu cel puțin 5 zile înaintea termenului la care direcția a fost citată pentru judecarea cauzei.

Cap. VIII („Monitorizare și activități postadopție în adopția internă”) din Norme

Cap. VIII prevede faptul că în situația în care, în perioada de monitorizare postadopție, adoptatorul/familia adoptatoare își stabilește domiciliul/reședința în raza administrativ-teritorială a altei direcții decât cea care a inițiat procedura de monitorizare, cea de-a doua are obligația de a transmite în copie rapoartele trimestriale realizate până la acel moment.

De asemenea, în cazul în care, pe parcursul monitorizării postadopție sau ulterior, sunt necesare informații/documente din dosarul de adopție, direcția în a cărei rază administrativ-teritorială este situat/situată noul domiciliu/noua reședință le poate solicita fie adoptatorilor, fie direcției care a inițiat procedura de adopție.

Cap. IX („Încuviințarea adopției internaționale”) din Norme

Cap. IX stabilește faptul că dispune faptul că transmiterea cererii și luarea în evidența R.N.A., dispune asupra potrivirii inițiale, asupra notificărilor și acordurilor, asupra potrivirii practice, transmiterii cererii de încuviințare a adopției internaționale și eliberarea certificatului care atestă conformitatea adopției internaționale cu dispozițiile Convenției de la Haga,

Cap. X („Registrul național pentru adopții”) din Norme

Cap. X prevede faptul că evidența conținută de R.N.A. este structurată într-o bază de date, gestionată de A.N.P.D.C.A. prin intermediul unui sistem informatizat, care asigură securitatea datelor înregistrate.

Datele înregistrate în R.N.A. se actualizează permanent, sarcina introducerii datelor și actualizării acestora revenind direcției, O.P.A. și respectiv A.N.P.D.C.A., în limitele competențelor prevăzute de prezentele norme.

De asemenea, accesul la R.N.A. se face prin nume utilizator și parolă. Fiecare utilizator al R.N.A. are anumite drepturi privind introducerea, modificarea și vizualizarea datelor din baza de date. Păstrarea și actualizarea listei utilizatorilor, precum și acordarea drepturilor utilizatorilor R.N.A. privind operarea în baza de date sunt realizate de către A.N.P.D.C.A.

Cap. XI („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Norme

Cap. XI prevede faptul că în cazul copiilor aflați la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice în evidența R.N.A., pentru care A.N.P.D.C.A. a transmis direcției lista adoptatorilor/familiilor adoptatoare, dar nu a fost inițiată procedura de potrivire practică, demersurile de potrivire cu un adoptator/familie adoptatoare vor fi reluate, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în secțiunile 1 și 3 ale cap. IV al respectivelor norme metodologice.

 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției (H.G. nr. 579/2016) was last modified: august 17th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter