Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (H.G. nr. 395/2016)

8 iun. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1918

Despre

  • M. Of. nr. 423 din 6 iunie 2016
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. 395/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. 395/2016
(M. Of. nr. 423 din 6 iunie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale și organizatorice”)
Cap. II („Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice”)
Cap. III („Realizarea achiziției publice”)
Cap. IV („Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru”)
Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În M. Of. nr. 423 din 6 iunie 2016, a fost publicată H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Norme).

În continuare, vom prezenta structura respectivelor Norme.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Cap. I („Dispoziții generale și organizatorice”)
Cap. II („Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice”)
Cap. III („Realizarea achiziției publice”)
Cap. IV („Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru”)
Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Vom prezenta, în continuare, dispoziții ale respectivelor Norme.

Cap. I („Dispoziții generale și organizatorice”) din Norme

Cap. I reglementează dispoziții generale, procedura de înregistrare, reînnoire și recuperare a înregistrării în SEAP,

Cap. II („Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice”) din Norme

Cap. II stabilește etapele procesului de achiziție publică, prevede estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire, dispune asupra consultării pieței ca etapă a planificării realizării achiziției publice, stabilește documentația de atribuire, criteriile de calificare și a criteriilor de selecție, criteriul de atribuire, de asemenea, stabilește garanția de participare, precum și garanția de bună execuție.

Cap. III („Realizarea achiziției publice”) din Norme

Cap. III dispune asupra realizării achiziției directe, asupra regulilor generale de participare la procedura de atribuire, asupra regulilor aplicabile comunicărilor, asupra regulilor de publicitate și transparență, asupra derulării procedurilor de atribuire (licitația deschisă, licitația restrânsă, negocierea competitivă, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fără publicare prealabilă, concursul de soluții, procedura simplificată). De asemenea, cap. III mai dispune asupra serviciilor sociale și alte servicii specifice, asupra instrumentelor și tehnicilor specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică (acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții, licitația electronică), asupra ofertei și documentelor însoțitoare, asupra existenței unei comisii de evaluare și modului de lucru al acesteia, asupra procesului de verificare și evaluare, asupra finalizării procedurii de atribuire, asupra întocmirii dosarului achiziției

Cap. IV („Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru”) din Norme

Cap. IV stabilește modurile de executare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, și anume subcontractarea, modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului, conține prevederi referitoare la contractele pe termen lung, dispune asupra modificării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, precum și asupra finalizării contractului de achiziție publică.

Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Norme

Cap. V conține dispoziții tranzitorii și finale, precum faptul că operatorul SEAP are obligația de a actualiza sistemul informatic luând în considerare progresul tehnologic și ținând cont de actele delegate adoptate de Comisia Europeană cu privire la regulile și cerințele care trebuie îndeplinite de dispozitivele și instrumentele utilizate în legătură cu transmiterea și primirea ofertelor, a solicitărilor de participare sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții, inclusiv situațiile și condițiile în care poate fi solicitată sau este necesară utilizarea semnăturii electronice extinse, precum și modalitățile de implementare a acesteia, precum și utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea asigurării interoperabilității instrumentelor și dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronică.

De asemenea, mai este prevăzut, printre, altele, și faptul că în aplicarea respectivelor norme metodologice, președintele ANAP are dreptul de a emite ordine și instrucțiuni. În vederea exercitării funcțiilor de control ex-ante și ex-post ANAP va încheia protocoale de colaborare cu instituții cu atribuții specifice în domeniul achizițiilor publice.

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (H.G. nr. 395/2016) was last modified: iunie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter