Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (H.G. nr. 394/2016)

8 iun. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1025

Despre

  • M. Of. nr. 394 din 6 iunie 2016
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin H.G. nr. 394/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin H.G. nr. 394/2016
(M. Of. nr. 394 din 6 iunie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale și organizatorice privind înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP”)
Cap. II („Planificarea și pregătirea realizării achiziției sectoriale”)
Cap. III („Realizarea achiziției sectoriale”)
Cap. IV („Executarea contractului sectorial/acordului-cadru”)
Cap. V („Constatarea existenței unui drept exclusiv sau special. Activități expuse direct concurenței”)
Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În M. Of. nr. 394 din 6 iunie 2016, a fost publicată H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (Norme).

În continuare, vom prezenta structura respectivelor Norme.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. I („Dispoziții generale și organizatorice privind înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP”)
Cap. II („Planificarea și pregătirea realizării achiziției sectoriale”)
Cap. III („Realizarea achiziției sectoriale”)
Cap. IV („Executarea contractului sectorial/acordului-cadru”)
Cap. V („Constatarea existenței unui drept exclusiv sau special. Activități expuse direct concurenței”)
Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre dispozițiile respectivelor Norme.

Cap. I („Dispoziții generale și organizatorice privind înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP”) din Norme

 

Cap. I prevede dispoziții generale privitoare la procesul de realizare a achizițiilor sectoriale, precum și asupra înregistrări, reînnoirii și recuperării înregistrării în SEAP, avâdn în vedere faptul că orice entitate contractantă, precum și orice operator economic care utilizează SEAP în vederea participării la o procedură de atribuire au obligația de a solicita înregistrarea și, respectiv, reînnoirea înregistrării în SEAP. Responsabilitatea oricărei decizii și măsuri luate cu privire la achiziționarea prin utilizarea mijloacelor electronice revine entității contractante.

Cap. II („Planificarea și pregătirea realizării achiziției sectoriale”) din Norme

 

Cap. II stabilește etapele procesului de achiziție sectorială, estimarea valorii achiziției sectoriale și modul de alegere a modalității de atribuire, de asemenea, consultarea pieței și împărțirea pe loturi, stabilind și documentația de atribuire (sistemele de calificare, precum și criteriile de calificare și a criteriilor de selecție, criteriul de atribuire, garanția de participare, garanția de bună execuție,

Cap. III („Realizarea achiziției sectoriale”) din Norme

 

Cap. III dispune asupra realizării achiziției sectoriale, prin achiziție directă, stabilind, de asemenea, și reguli generale de participare la procedura de atribuire, reguli aplicabile comunicărilor, reguli de publicitate și transparență. Se stabilește și derularea procedurilor de atribuire prin licitație deschisă, prin licitație restrânsă, prin negociere competitivă, dialog competitiv, prin parteneriat pentru inovare, negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, concurs de soluții, ori recurgând la procedura simplificată. Cap. III dispune și asupra serviciilor sociale și altor servicii specifice, stabilind instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție sectoriale (acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții, licitația electronică), de asemenea, reglementează oferta și documentele însoțitoare, existența comisiei de evaluare și modul de lucru al acesteia, procesul de verificare și evaluare, precum și finalizarea procedurii de atribuire, dosarul achiziției și documentele pe care trebuie să le cuprindă.

Cap. IV („Executarea contractului sectorial/acordului-cadru”) din Norme

 

Cap. IV stabilește etapele executării contractului sectorial/acordului-cadru, și anume subcontractarea, precum și modificarea și finalizarea contractului sectorial/acordului-cadru.

Cap. V („Constatarea existenței unui drept exclusiv sau special. Activități expuse direct concurenței”) din Norme

 

Cap. V prevede faptul că, printre altele, constatarea existenței unui drept exclusiv sau special în sensul art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege se realizează la cererea entității contractante adresate entității de reglementare care emite o decizie în acest sens.

În cererea menționată la alin. (1), entitățile contractante interesate să obțină constatarea existenței unui drept special sau exclusiv indică toate informațiile necesare relevante pentru emiterea deciziei de către entitatea de reglementare.

Entitatea contractantă are obligația de a transmite entității de reglementare, la solicitarea acesteia, orice clarificări sau completări pe care aceasta le consideră necesare în vederea adoptării deciziei prevăzute la alin. (1).

De asemenea, în vederea emiterii deciziei potrivit alin. (1), entitatea de reglementare solicită punctul de vedere argumentat al ANAP.

Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Norme

 

Cap. VI dispune, printre altele, faptul că operatorul SEAP are obligația de a actualiza sistemul informatic luând în considerare progresul tehnologic și ținând cont de actele delegate adoptate de CE cu privire la regulile și cerințele care trebuie îndeplinite de dispozitivele și instrumentele utilizate în legătură cu transmiterea și primirea ofertelor, a solicitărilor de participare sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții, inclusiv situațiile și condițiile în care poate fi solicitată sau este necesară utilizarea semnăturii electronice extinse, precum și modalitățile de implementare a acesteia, precum și utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea asigurării interoperabilității instrumentelor și dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronică.

De asemenea, în aplicarea respectivelor norme metodologice, președintele ANAP are dreptul de a emite ordine și instrucțiuni. În vederea exercitării funcțiilor de control, ANAP va încheia protocoale de colaborare cu instituții cu atribuții specifice în domeniul achizițiilor publice.

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (H.G. nr. 394/2016) was last modified: iunie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter