Norme privind casele de marcat fiscale

24 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 414

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Hotărârea Guvernului nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 (*intrare în vigoare: 20 noiembrie 2017, M. Of. nr. 907/ 20 nov. 2017)

H.G. nr. 804/2017 modifică H.G. nr. 479/2003 privind Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale sub următoarele aspecte:

1. Redefinire termeni. Se redefinesc o serie de termeni: operatori economici, substitute de numerar, livrări de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație, comerț ocazional,
operațiunea de fiscalizare, distribuitori specializați. [n.n. unele definiții nu sunt corelate cu prevederile noului Cod civil care au eliminat termenii de comercianți și acte de comerț].

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

2. Conectarea caselor de marcat cu sistemul informatic al ANAF. Se stabilește obligația utilizatorilor de a înregistra și transmite informații privind operațiunile efectuate cu ajutorul caselor de marcat electronice fiscale către Sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

Transmiterea datelor presupune conectarea la distanță între aparatele de marcat electronice fiscale și sistemul informatic în baza unei conexiuni la internet și folosind un canal de comunicație criptat. Fiecare aparat de marcat electronic fiscal va avea atașat un certificat digital care va asigura autentificarea acestuia și criptatea și semnarea datelor. De asemenea, datele se vor transmite într-un interval de timp stabilit prin intermediul unui indicator din cadrul profilului fiecărui aparat de marcat, iar la depășirea acestui interval se va bloca activitatea aparatului (aparatul nu va mai putea emite și tipări bonuri fiscale până la deblocare).

Procedura de transmitere a datelor se va aproba prin OPANAF până la 28 februarie 2018, iar transmiterea datelor va fi efectivă de la data de 1 august 2018.

3. Eliminarea unor excepții de la utilizarea caselor de marcat. Începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri de guvern, NU MAI SUNT EXCEPTATE de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale:

a) activitățile economice desfășurate în mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de către persoanele fizice autorizate potrivit legii;
b) asamblarea, montarea sau instalarea bunurilor care sunt executate ca operațiuni auxiliare ocazionate de vânzarea mărfurilor de către un comerciant cu amănuntul;
c) pariurile în cotă fixă;
d) vânzarea de pâine și produse de patiserie, rovignete.

4. Excepții de la utilizarea caselor de marcat. Sunt exceptate, în continuare:

a) profesiile liberale, sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți conform Legii nr. 31/1990, republicată;
b) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor efectuate la domiciliul clientului, lucrările de construcții, reparații, amenajări și întreținere a locuințelor, executate de către operatori economici specializați, inclusiv materialele utilizate pentru realizarea acestor activități, dacă aceste materiale sunt incluse în facturi și alte documente legale emise de prestatorul serviciului ori executantul lucrării.
c) emiterea biletelor, valabile 24 ore, pentru intrarea în cazinouri și cluburi de poker, prevăzute la art. 13 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2009.

5. Registrul special. Defectarea aparatelor de marcat electronice fiscale presupune consemnarea acestui fapt în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal (data și ora), anuțarea defecțiunii către unitatea de service și păstrarea notificării. Toate operațiunile efectuate pe perioada defecțiunii vor fi înregistrate în Registrul special.

Registrul special are paginile numerotate, este sigilat și ștampilat de către organul fiscal la care se depun declarațiile fiscale, cu precizarea numărului de pagini conținut de acesta, și este prezentat de către utilizator (cu excepția celor utilizate pentru activitatea de taximetrie) pentru vizare la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, înainte de începerea activității.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, registrul se prezintă pentru vizare odată cu depunerea declarației de
instalare a aparatului.

La repunerea în funcțiune a aparatului, tehnicianul unității de service acreditate consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a operațiunilor efectuate de utilizator, data și ora începerii funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale acestuia.

Pe perioada defecțiunii aparatului de marcat, utilizatorii au obligația de a emite chitanțe, iar la cererea clienților, și facturi.

6. Aspecte tehnice. Alte modificări aduse normelor au în vedere aspecte tehnice precum:

a) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale pentru a fi autorizate,
b) tipuri și caracteristici ale aparatelor de marcat electronice fiscale,
c) tipuri de date înregistrate,
d) sigilarea aparatelor de marcat,
e) autorizarea distribuitorilor,
f) gestionarea Registrului de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale.

7. Alte informații. Menționăm că, potrivit O.U.G. nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscalbugetare și modificarea și prorogarea unor termene:

a) începând cu 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii sunt obligați să folosească numai aparate de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999
b) începând cu data de 1 august 2018, ceilalți operatori economici sunt obligați să folosească numai aparate de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999. De la această dată este interzisă comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999.

Extras O.U.G. nr. 28/1999

„Art. 3

(1) Aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare și afișajul client.

(2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate și casele de marcat electronice fiscale și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afișajul client, dispozitivul de salvare externă și dispozitivul de comunicație externă care permite integrarea într-un sistem informatic”.

Norme privind casele de marcat fiscale was last modified: noiembrie 24th, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter