Normele tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere (OPANAF nr. 2759/2016)

7 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 589

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 2759/2016
(M. Of. nr. 778 din 4 octombrie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II
Cap. III („Condiții de funcționare a zonelor libere”)
Cap. IV („Condiții de utilizare a mărfurilor neunionale fără nașterea datoriei vamale”)
Cap. V („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 778 din 4 octombrie 2016, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2759/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere (Norme).

În continuare, vom prezenta structura respectivelor norme.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II

Cap. III („Condiții de funcționare a zonelor libere”)

Cap. IV („Condiții de utilizare a mărfurilor neunionale fără nașterea datoriei vamale”)

Cap. V („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivului ordin.

Cap. I („Dispoziții generale”) din OPANAF nr. 2759/2016

Cap. I dispune respectivele norme stabilesc procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al României.

În sensul respectivelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

a) Cod vamal al Uniunii – Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

b) Regulament delegat (UE) 2015/2.446 – Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii;

c) Regulament de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

d) zone libere – părți ale teritoriului vamal al Uniunii, care sunt și părți ale teritoriului României, având o suprafață relativ vastă, înființate prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorităților administrației publice centrale și locale interesate, cu avizul autorității vamale;

e) operator de zonă liberă – persoana care desfășoară în cadrul activității sale profesionale activități de depozitare, prelucrare, transformare, vânzare sau cumpărare a mărfurilor în zona liberă;

f) birou vamal de supraveghere – biroul vamal competent cu supravegherea vamală a zonei libere.

De asemenea, introducerea de mărfuri cu statut neunional într-o zonă liberă semnifică plasarea lor în regimul special de depozitare, cu respectarea prevederilor art. 237 alin. (1) din Codul vamal al Uniunii.

Cap. II din OPANAF nr. 2759/2016

Cap. II dispune asupra activităților desfășurate în zonele libere, activități de natură industrială, comercială sau de prestări de servicii care se realizează cu respectarea prevederilor art. 244 alin. (2), (3) și (4) din Codul vamal al Uniunii.

De asemenea, dispune asupra deciziei de aprobare a evidenței operative, asupra cererii de aprobare a evidenței operative, asupra conținutului și structurii evidenței operative, asupra modificării sau revocării deciziei de aprobarea a evidenței operative, asupra dispozițiilor privind înregistrarea depozitelor utilizate în zonele libere, precum și asupra dispozițiilor privind construcțiile în zonele libere.

Cap. III („Condiții de funcționare a zonelor libere”) din OPANAF nr. 2759/2016

Cap. III stabilește dispoziții asupra condițiilor referitoare la mărfuri, condițiilor referitoare la supravegherea zonelor libere, formalităților la introducerea mărfurilor neunionale, asupra formalităților la introducerea mărfurilor unionale, asupra dovezii statutului unional, asupra formalităților la scoaterea mărfurilor din teritoriul vamal al Uniunii, precum și asupra formalităților efectuate la introducerea sau reintroducerea mărfurilor în teritoriul vamal al Uniunii.

Cap. IV („Condiții de utilizare a mărfurilor neunionale fără nașterea datoriei vamale”) din OPANAF nr. 2759/2016

Cap. IV prevede faptul că mărfurile neunionale, pe perioada în care rămân în zonele libere, pot fi utilizate sau consumate fără să fie supuse aplicării de taxe la import sau măsurilor adoptate în cadrul politicii agricole comune sau al politicilor comerciale, numai în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 247 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii.

De asemenea, conține dispoziții asupra manipulărilor uzuale, precum și asupra operațiunilor de vânzare-cumpărare.

Cap. V („Dispoziții finale”) din OPANAF nr. 2759/2016

Cap. V stabilește faptul că dispozițiile respectivelor norme se completează cu prevederile Codului vamal al Uniunii, ale Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446, și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

De asemena, înregistrările depozitelor din zonele libere, efectuate de birourile vamale conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 839/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor și a perimetrelor pentru depozitare temporară și a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere, publicat în Monitorul Oficial nr. 164 din data de 3 martie 2016, își păstrează valabilitatea.

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din respectivele norme tehnice.

Alte prevederi relevante din OPANAF nr. 2759/2016

La data intrării în vigoare a respectivului ordin, Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7.394/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere și antrepozitele libere, publicat în Monitorul Oficial nr. 532 din 7 august 2007, se abrogă.

 

Normele tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere (OPANAF nr. 2759/2016) was last modified: octombrie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter